Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: Ι-243 Εξάμηνο Σπουδών: Η’ (8ο)
Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 3 6
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής μάθημα, Γενικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/course/i-243/

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα: Οι φοιτητές εξοικειώνονται με το αντικείμενο της ρωμαϊκής ιστορίας και αποκτούν μια αδρή γνώση των ιδιαιτεροτήτων της ρωμαϊκής κοινωνίας μέσα από μια συγκριτική ιστορική οπτική.

  Γενικές Ικανότητες: 

  Στο πλαίσιο μιας σφαιρικής εποπτείας των κοινωνιών του αρχαίου κόσμου, η μελέτη του ρωμαϊκού παραδείγματος επιτρέπει στους/στις φοιτητές/τριες την κατανόηση της ποικιλίας των οργανωτικών δομών και των θεσμών που ίσχυσαν στην αυτοκρατορία, της οποίας η επίδραση στον δυτικό κόσμο είναι αισθητή έως σήμερα.


  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Η ανάδυση του ρωμαϊκού κράτους, η ανάπτυξη και η μετάπλασή του σε μια οικουμενική αυτοκρατορία. Η οργάνωση της κοινωνίας, η οικογένεια και η θρησκεία, ο πολιτισμός. Τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της ρωμαϊκής διοίκησης, του δικαίου και της συλλογικής νοοτροπίας. Η res publica και αυτοκρατορική εποχή.
  Ο θεσμός του αυτοκράοτορα.


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Διαλέξεις 39
  Μελέτη βιβλιογραφίας 40
  Προετοιμασία τελικής εξέτασης 80
  Σύνολο Μαθήματος  159
  Αξιολόγηση Φοιτητών: Γραπτές τελικές εξετάσεις στα ελληνικά. Ερωτήσεις σύντομης απάντησης.

  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  M. Sartre, Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, μτφ. Κ. Μεϊδάνη, Κ. Ζουμπουλάκης, Καρδαμίτσα, Αθήνα 2013.
  P. Garnsey και R. Saller, Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Οικονομία, κοινωνία και πολιτισμός, μτφ. Β. Αναστασιάδης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1995.
  Μ. Rostovtzeff, Ρωμαϊκή ιστορία, μτφ. Β. Κάλφογλου, Παπαζήσης, Αθήνα 1984.