Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: ΚΑ-113 Εξάμηνο Σπουδών: Ζ΄ (7o)
Τίτλος Μαθήματος: Πολιτισμός και πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 3 6
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής μάθημα, Γενικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/course/ka-113/

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα: Το μάθημα επιδιώκει να προσφέρει μια εμπεριστατωμένη ανθρωπολογική εικόνα των πολιτισμικών βάσεων και κοινωνικών διαστάσεων του πολιτικού φαινομένου στη σύγχρονη Ελλάδα, με έμφαση σε πρωτότυπα εθνογραφικά κείμενα καθώς και στις ποικίλες  θεωρητικές οπτικές τους. Ιδιαίτερο βάρος έχει η ανάδειξη της από τα κάτω προσέγγισης της πολιτικής συμπεριφοράς και η σφαιρική κατανόηση της πολιτικής ιδιαίτερα σε πεδία που εκτείνονται πέραν της κεντρικής πολιτικής σκηνής στον ελλαδικό χώρο.

  Γενικές Ικανότητες: Το μάθημα συμβάλει στην ικανότητα των φοιτητών/τριών να διαμορφώσουν μια κριτική ματιά πάνω στο πολιτικό γίγνεσθαι της ελληνικής κοινωνίας. Όπως συνολικότερα το πρόγραμμα σπουδών του ΤΚΑΙ το μάθημα καλλιεργεί την ευαισθησία και την ανοχή απέναντι στους διαφορετικούς τρόπους πρόσληψης του εαυτού και του άλλου. Ταυτόχρονα εξειδικεύει μια σειρά από ανθρωπολογικές έννοιες στη μελέτη της ελληνικής περίπτωσης υπηρετώντας έτσι την ανάπτυξη της αυτογνωσίας.


  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το μάθημα  αναπτύσσει παραπέρα ορισμένα ζητήματα που εξετάζονται στο μάθημα της  «Ελληνικής Εθνογραφίας», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση  στις πολιτισμικές και κοινωνικές διαστάσεις των πολιτικών πρακτικών στη σύγχρονη Ελλάδα. Το μάθημα εστιάζει στη διαπραγμάτευση της ταυτότητας του κοινωνικού φύλου και της σεξουαλικότητας τόσο στον οικιακό όσο και στον εξω-οικιακό χώρο, στην αμφίσβητηση του κυρίαρχου κανονιστικού μοντέλου και στη συγκρότηση εναλλακτικών αντιλήψεων για τον εαυτό.  Επίσης προσεγγίζει τις πολιτικές χρήσεις της συλλογικής ταυτότητας (τοπικής και εθνοτικής) και αναλύει τις επιπτώσεις του εθνικιστικού λόγου στη συγκρότηση της ανθρωπολογίας. Από την ίδια οπτική γωνία σχολιάζει τις διαδικασίες πολιτισμικής διαφοροποίησης στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία σε σχέση με το ‘μεταναστευτικό’ και το ‘προσφυγικό’ ενώ παράλληλα αναλύει την πολιτισμική λογική που διάπει τις πολιτικές της διαφοράς σε αυτό το πεδίο. Τέλος σχολιάζει τη διαπλοκή πολιτισμικών αντιλήψεων και κοινωνικών σχέσεων στο πεδίο του πολιτικού αναλύοντας διαφορετικούς τύπους πολιτικής κινητοποίησης, πολιτικών πρακτικών και πολιτικής οργάνωσης (πελατειακό σύστημα, «λαϊκισμός») που ιστορικά επικρατούν στον Ελλαδικό χώρο, κριτικά αναλύει το φαινόμενο του εθελοντισμού και το εναλλακτικό πρόταγμα της ‘κοινωνίας πολιτών’ και εξετάζει τις πολιτικές του δώρου και της αλληλεγγύης που αναπτύσσονται την εποχή της κρίσης.

   


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Χρήση της εκπαιδευτικής online πλατφόρμας  open eclass
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Διαλέξεις 62
  Αυτόνομη μελέτη και προετοιμασία για εξετάσεις 60
  Εξετάσεις 3
  Σύνολο Μαθήματος  125
  Αξιολόγηση Φοιτητών: Το μάθημα εξετάζεται στις εξεταστικές περιόδους

  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1. Ε. Παπαταξιάρχης (επιμ.), Περιπέτειες της ετερότητας: Η παραγωγή της πολιτισμικής διαφοράς στη σημερινή Ελλάδα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2006.
  2. Κ. Ροζάκου και Ε. Γκαρά (επιμ.), Ελληνικά παράδοξα:  Πατρωνία, κοινωνία πολιτών και βία. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2013.
  3. Ε. Παπαταξιάρχης (επιμ.), Πολιτικές της καθημερινότητας: Σύνορο, σώμα και ιδιότητα του πολίτη στην Ελλάδα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2014.
  4. Ε. Παπαταξιάρχης και Μ. Κομνηνού (επιμ.),  Κοινότητα, κοινωνία και ιδεολογία: O Κ.   Kαραβίδας και η προβληματική των κοινωνικών επιστημών. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης, 1990.
  5. Ε. Παπαταξιάρχης και Θ. Παραδέλλης (επιμ.), Ταυτότητες και Φύλο στη Σύγχρονη Ελλάδα: Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 1992.
  6. L. Danforth, H Mακεδονική Διαμάχη. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 1999.
  7. Α. Καρακασίδου,  Μακεδονικές ιστορίες και πάθη. Αθήνα: Οδυσσέα, 2000.
  8. M. Herzfeld,   Η  Ανθρωπολογία μέσα απο τον καθρέπτη. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια,1998.
  9. J.  Cowan, H  Πολιτική του Σώματος: Χορός και κοινωνικότητα στη Βόρεια Ελλάδα  Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 1998.