Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: KA-126 Εξάμηνο Σπουδών: H΄ (8ο)
Τίτλος Μαθήματος: Ανθρωπολογία του Ισλάμ
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 3 6
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής μάθημα, Ειδίκευσης γενικών γνώσεων.
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: ΟΧΙ
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/course/ka-126/

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα: Επαφή των φοιτητών με την βιβλιογραφία και τις κυριότερες μελέτες σχετικά με το Ισλάμ από τη σκοπιά της ανθρωπολογίας των θρησκειών και των σχετικών εθνογραφικών παραδειγμάτων
  Συνδυαστική προσέγγιση των διάφορων εκφάνσεων του Ισλάμ μέσα από μία οπτική ιστορική και εθνογραφική, παγκοσμιοτοπική
  Εξήγηση και ανάλυση σύνθετων εννοιών που απασχολούν τους μελετητές του Ισλάμ και των μουσουλμάνων, όπως Παράδοση, Νεωτερικότητα, Shari ‘a

  Γενικές Ικανότητες: Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής


  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Οι φοιτητές, φοιτήτριες του εν λόγω μαθήματος θα εξοικειωθούν με τη μελέτη του Ισλάμ ως ενός πολυδιάστατου φαινομένου που χρήζει διεπιστημονικής προσέγγισης. Στην κατεύθυνση αυτή θα παρουσιαστεί η συνεισφορά της ανθρωπολογίας στην κατανόηση του Ισλάμ ως ενός – «ζωντανού» και διαρκώς εξελισσόμενου – συστήματος παραδόσεων, αξιών, ιδεών, πρακτικών και τάσεων.
  Οι φοιτητές, φοιτήτριες θα γνωρίσουν κλασικές μελέτες ανθρωπολόγων που ασχολήθηκαν με τον ευρύτερο μουσουλμανικό κόσμο από το δεύτερο μισό του προηγούμενου αιώνα έως σήμερα. Ενδεικτικά αναφέρεται το έργο των Ernest Gellner, Clifford Geertz, Talal Asad, Lila Abu – Lughod, John Bowen, Valerie Hoffman, Saba Mahmood, Madawi Al-Rasheed, Ronald Lukens – Bull, κ.α.
  Μέσω της παρουσίασης διάφορων εθνογραφικών παραδειγμάτων παγκοσμιοτοπικού ενδιαφέροντος, σκοπός μας παραμένει να αναδείξουμε την ισχυρή διαλεκτική σχέση μεταξύ της ανθρωπολογίας του Ισλάμ και των συναφών επιστημονικών πεδίων (Cultural Studies, Postcolonial Studies, Middle Eastern and Islamic Studies κ.α.), πάντα λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που τίθενται στη συζήτηση από τον Οριενταλισμό, την Postcolonial κριτική και την προβληματοποίηση παρωχημένων διπόλων, όπως «Παράδοση – Νεωτερικότητα», «Ανατολή – Δύση», «Ορθόδοξο – Αιρετικό».


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: επικοινωνία με φοτιτητές/τριες με eclass.
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Διαλέξεις, ανάλυση και σχολιασμός ανθρωπολογικών θεωριών, εθνογραφικών παραδειγμάτων και σχετικού οπτικοακουστικού υλικού με την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών/τριών. 39
  Μελέτη βιβλιογραφίας 60
  Προετοιμασία για τις τελικές εξετάσεις 55
  Εξετάσεις
  Σύνολο Μαθήματος 154
  Αξιολόγηση Φοιτητών: Η αξιολόγηση λαμβάνει χώρα στην ελληνική γλώσσα
  Προφορική Εξέταση με βάση το υλικό των αναρτημένων διαλέξεων στο e-class καθώς και επιλεγμένα αποσπάσματα από το προτεινόμενο σύγγραμμα του μαθήματος

  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

   • Armstrong, K. (2002). Islam a Short History. New York: Modern Library. https://archive.org/details/IslamAShortHistoryKarenArmstrong_201701/page/n7/mode/2up 
   • Al-Azami, M. M. (2003). The History of the Qur’ānic Text From Revelation to Compilation; a Comparative Study with the Old and New Testaments. Leicester: UK Islamic Academy. https://archive.org/details/TheHistoryOfTheQuraniTextM.M.AlAzamiEbooks.i360.pk/page/n391/mode/2up
   • Cook, M. (1996), Muhammad (2nd ed.), Oxford University Press. https://archive.org/details/muhammad0000cook
   • Coulson, N. J. (1964). A History of Islamic Law. Edinburgh University Press. https://archive.org/details/historyofislamic0000coul/page/n7/mode/2up
   • Hourani, A. (1994), Ιστορία των Αραβικών Λαών (Β. Ματαράγκας, Μτφρ.). Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη
   • Rodinson, M. (2006). Μωάμεθ (Ν. Μολφέτα, Μτφρ.). Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
   • Roger, A. (2000). An Introduction to Arabic Literature. Cambridge: Cambridge University Press
   • Ζιάκα, Α. (2004). Το σιιτικό Ισλάμ – Οι κοινωνικές και πολιτικές του προεκτάσεις στη Μέση Ανατολή. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σφακιανάκη.
   • Κονδύλη, Ε. (2017). Εισαγωγή στη Λογοτεχνία των Αράβων (2η έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο

   – Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
   Lukens – Bull, R. (1999). Between Text and Practice: Considerations in the Anthropological Study of Islam. Marburg Journal of Religion, 4 (2)
   El-Zein, A. (1977). Beyond Ideology and Theology: The Search for the Anthropology of Islam. Annual Review of Anthropology, 6, 227-254. Retrieved February 2, 2021, from http://www.jstor.org/stable/2949332