Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: ΠΑ/Σ 062 Εξάμηνο Σπουδών: H’ (8o)
Τίτλος Μαθήματος: Πάθη και πολιτική στη νεότερη και σύγχρονη πολιτική φιλοσοφίας
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 3 6
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής μάθημα, Ειδίκευσης γενικών γνώσεων.
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Για την επιλογή των φοιτητών/τριων λαμβάνεται υπόψη το εάν έχουν παρακολουθήσει και εξεταστεί με επιτυχία στο μάθημα «Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία» (Φ-471).
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/course/pas-062/

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει είναι σε θέση να εκθέτουν και να εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο νεότεροι και σύγχρονοι φιλόσοφοι και πολιτικοί στοχαστές θεματοποιούν τον ρόλο των παθών –και ειδικότερα του φόβου– στην πολιτική.

  Γενικές Ικανότητες: 


  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ποιος είναι ο ρόλος των παθών (ή, με πιο σύγχρονη ορολογία, των συναισθημάτων) στην πολιτική; Πώς σχετίζονται η εξουσία, το κοινωνικό συμβόλαιο και ο νόμος με τα πάθη; Υπάρχουν πάθη που ιδιάζουν σε συγκεκριμένα πολιτεύματα και είναι ασύμβατα με άλλα; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που πραγματεύεται, ενίοτε με τρόπο έμμεσο, μέρος της νεότερης και της σύγχρονης πολιτικής φιλοσοφίας.

  Έπειτα από μια εισαγωγική διάλεξη σχετικά με αυτό που έχει χαρακτηριστεί επανεκτίμηση των παθών στη νεότερη πολιτική φιλοσοφία, εστιάζουμε στο πάθος του φόβου και μελετάμε σχετικά κείμενα από το έργο των εξής φιλοσόφων: Μακιαβέλλι, Χομπς, Σπινόζα, Μοντεσκιέ και Άρεντ.


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Στην επικοινωνία με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Διαλέξεις, μελέτη κειμένων (βλ. βιβλιογραφία) με την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών/τριών, παρουσίαση κειμένων από τους/τις φοιτητές/τριες. 39
  Μελέτη βιβλιογραφίας 50
  Συγγραφή εργασιών 65
  Σύνολο Μαθήματος  154
  Αξιολόγηση Φοιτητών: Η αξιολόγηση των φοιτητριών/τών προκύπτει με βάση τη συμμετοχή στο σεμινάριο και τον βαθμό των εργασιών-ασκήσεων που εκπονούν καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

   

  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1. Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  2. Άρεντ Χ., Το ολοκληρωτικό σύστημα, μτφρ. Γ. Λάμψας, Ευρύαλος, Αθήνα, 1988
  3. Bauman Z., Ρευστός φόβος, μτφρ. Γ. Καράμπελας, Πολύτροπο, Αθήνα 2007
  4. Ευρυγένης Γ.Δ, Αντίπαλον δέος. Έξωθεν φόβος και συλλογική δράση, μτφρ. Αθ. Κατσικερός, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2014
  5. Μακιαβέλλι Ν., Ο Ηγεμόνας, μτφρ. Ζ. Ζωγραφίδου-Καραχάλιου, επιμ.-ανθολόγιο-σημ.-πίνακες Γ. Ζωγραφίδης, Βάνιας, Θεσσαλονίκη, 1999
  6. Μακιαβέλλι Ν., Διατριβές πάνω στην πρώτη Δεκάδα του Τίτου Λίβιου, στο Ν. Μακιαβέλλι, Έργα, τ. Ι, εισ.-μτφρ. Τ. Κονδύλης, Κάλβος, Αθήνα, 1984
  7. Μοντεσκιέ, Το πνεύμα των νόμων, μτφρ. Π. Κονδύλης, Κ. Παπαγεώργης, Γνώση, Αθήνα 2006
  8. Μπαλιμπάρ Ε., Ο φόβος των μαζών, μτφρ. Τ. Μπέτζελος, Πλέθρον, Αθήνα 2010
  9. Robin C., Φόβος. Η ιστορία μιας πολιτικής ιδέας, μτφρ. I. Πεντάζου, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2010
  10. Σπινόζα Μπ., Ηθική, μτφρ. Ευ. Βανταράκης, Εκκρεμές, Αθήνα 2009
  11. Σπινόζα Μπ., Πολιτική πραγματεία, μτφρ. Α. Στυλιανού, Πατάκης, Αθήνα 2013
  12. Σπινόζα Μπ., Περί της ελευθερίας της σκέψης σε ένα ελεύθερο κράτος. Πρόλογος και κεφάλαιο 20 της «Θεολογικοπολιτικής πραγματείας», μτφρ. Ε. Βαμπούλης, Α. Στυλιανού, Άγρα, Αθήνα 2014
  13. Χομπς Τ., Λεβιάθαν ή Ύλη, μορφή και εξουσία μιας εκκλησιαστικής και λαϊκής κοινότητας, εισ. Αιμ. Μεταξόπουλος, μτφρ. Γρ. Πασχαλίδης, Αιμ. Μεταξόπουλος, Γνώση, Αθήνα 2006