Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: ΠΑ/Σ-074 Εξάμηνο Σπουδών: Η’ (8o)
Τίτλος Μαθήματος: Ειδικά θέματα Ανθρωπολογίας της εκπαίδευσης: Σχολική φροντίδα, οικογένεια και γονεϊκότητα
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 3 6
Τύπος Μαθήματος: Ειδίκευσης γενικών γνώσεων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Ανθρωπολογία της εκπαίδευσης
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/course/pas-074/

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα: 
  Στο σεμινάριο για τη σχολική φροντίδα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εξοικειώνονται με τα ζητήματα, θεωρητικά και μεθοδολογικά, που εγείρει η μελέτη της σχέσης μητέρων και πατεράδων με την εκπαίδευση των παιδιών τους. Μέσα από το παράδειγμα μιας καθημερινής πρακτικής, όπως είναι η σχολική ανατροφή των παιδιών, οι φοιτητές/ριες καλούνται να αναγνωρίσουν και να σκεφτούν, με βάση τον κριτικό αναστοχασμό, τον κανόνα που ορίζει τα (έμφυλα) γονεϊκά καθήκοντα και την οικογένεια ως απαραίτητο συμπλήρωμα του σχολείου. Καλούνται επίσης να σκεφτούν τη δραστηριότητα, κυρίως των μητέρων, γύρω από την εκπαίδευση των παιδιών τους ως προς τις κοινωνικές και πολιτικές της συνέπειες.

  Γενικές Ικανότητες: 

  Στο σεμινάριο για τη σχολική φροντίδα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εξοικειώνονται με τα ζητήματα, θεωρητικά και μεθοδολογικά, που εγείρει η μελέτη της σχέσης μητέρων και πατεράδων με την εκπαίδευση των παιδιών τους. Μέσα από το παράδειγμα μιας καθημερινής πρακτικής, όπως είναι η σχολική ανατροφή των παιδιών, οι φοιτητές/ριες καλούνται να αναγνωρίσουν και να σκεφτούν, με βάση τον κριτικό αναστοχασμό, τον κανόνα που ορίζει τα (έμφυλα) γονεϊκά καθήκοντα και την οικογένεια ως απαραίτητο συμπλήρωμα του σχολείου. Καλούνται επίσης να σκεφτούν τη δραστηριότητα, κυρίως των μητέρων, γύρω από την εκπαίδευση των παιδιών τους ως προς τις κοινωνικές και πολιτικές της συνέπειες.

   


  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Η σχέση σχολείου/οικογένειας θεωρείται ένα από τα κεντρικά ζητήματα της εκπαίδευσης και απασχολεί την έρευνα με αντικείμενο το σχολείο και τη σχολική εμπειρία. Το σεμινάριο προσεγγίζει ανθρωπολογικά το ζήτημα εστιάζοντας στις μορφές που λαμβάνει η σχολική φροντίδα των παιδιών και στη σχέση μητέρων και πατεράδων με την εκπαίδευση των παιδιών τους. Η εστίαση στη σχολική φροντίδα θα μελετηθεί ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι γονείς προσεγγίζουν τη μητρική ή την πατρική σχέση και διαπραγματεύονται πολιτισμικές αντιλήψεις και αξίες για την εκπαίδευση, την οικογένεια και τη γονεϊκότητα. Το σεμινάριο θα εστιάσει στα παραπάνω ζητήματα όπως αναδύονται στην ελληνική εθνογραφία.


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Στην τάξη γίνεται χρήση οπτικού υλικού, ταινιών και του διαδικτύου.
  Οι φοιτητές/ριες έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο eclass
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Σεμινάρια 15
  Παρουσιάσεις στο μάθημα 8
  Συζήτηση στην τάξη 15
  Αυτόνομη μελέτη 60
  Τελική εργασία 56
  Σύνολο Μαθήματος  154
  Αξιολόγηση Φοιτητών: Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την ανά εβδομάδα εργασία, την παρουσία στην τάξη και την τελική εργασία.

  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Βλαχούτσικου Χριστίνα 2015, Για το καλό των παιδιών. Μητέρες μιλούν για την ανατροφή των παιδιών τους. Αθήνα: Νήσος.
  • Βλαχούτσικου Χριστίνα 2013, «Εξατομίκευση των παιδιών στην αγκαλιά της οικογένειας: μητέρες σε διάλογο με μια ατομιστική ιδεολογία ανατροφής σε μισοαστικό προάστιο της Αθήνας». 91-118. Στο Β. Καντσά (επιμ.), Η μητρότητα στο προσκήνιο: Σύγχρονες έρευνες στην ελληνική εθνογραφία. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
  • Du Boulay Jane 1986 «Women images of their nature and destiny in rural Greece» Στο J. Dubisch (επιμ.), Gender and power in Rural Greece. Πρίνστον: Princeton University Press.
  • Collier Jean, 1997. From duty to desire: Remaking families in a Spanish village. Πρίνστον: Princeton University Press.
  • Δραγώνα Θάλεια 1995. Οδεύοντας προς την πατρότητα: Εξιχνίαση μιας παραγνωρισμένης πορείας. Αθήνα: Εξάντας.
  • Ζερβού Μαρία 2006, Εννοιολογήσεις της πατρότητας και του εαυτού από άνδρες που ζουν σε μια επαρχιακή πόλη. Μυτιλήνη: Αδημοσίευτη διπλωματική εργασία.
  • Andrea Flores, 2018. «The descendant bargain: Latina Youth remaking kinship and generation through educational sibcare in Nashville Tennessee», American Anthropologist, 120(3): 474-486.Hirschon Renée 2006. Κληρονόμοι της μικρασιατικής καταστροφής: Η κοινωνική ζωή των Μικρασιατών προσφύγων στον Πειραιά. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.Paxson Heather 2013, «Η αναπαραγωγή ως πνευματικό έργο συγγένειας: Ορθοδοξία, εξωσωματική γονιμοποίηση και η ηθική οικονομία της μητρότητας». 285-314. Στο Β. Καντσά (επιμ.), Η μητρότητα στο προσκήνιο: Σύγχρονες έρευνες στην ελληνική εθνογραφία. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
  • Paxson Heather 2013 Making modern mothers: Ethics and family planning in urban Greece. Μπέρκλεϋ-Λος Άντζελες: University of California Press.
  • Μπούρατζη Βασιλική 2015. Μητρότητα και σχολικές πρακτικές: Το σχολείο ως πεδίο ενδυνάμωσης των γυναικών και κατασκευής της γυναικείας εμπειρίας στη Βόρεια Λέσβο. Μυτιλήνη: Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή.
  • Φάκου Αιμιλία 2017. ‘Όταν είσαι γονιός από την τάξη τη δική μας’: Ταξικές διαφοροποιήσεις των οικογενειακών μορφωτικών πρακτικών. Αθήνα: Πολύτροπον.