Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: ΠΑ/Σ-090 Εξάμηνο Σπουδών: H΄ (8ο)
Τίτλος Μαθήματος: Ισλάμ και πολιτική
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 3 6
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής μάθημα, Ειδίκευσης γενικών γνώσεων.
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 8ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: ΟΧΙ
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/course/pas-090/

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα: 
  οι φοιτητές/φοιτήτριες του σεμιναρίου:
  Α) θα ανιχνεύσουν τις ιστορικές διαδρομές της μουσουλμανικής πολιτικής σκέψης και δράσης και θα εξετάσουν πως αποτιμούν οι ίδιοι οι Μουσουλμάνοι τη σχέση Ισλάμ – Πολιτικής.
  Β) θα διακρίνουν μεταξύ όρων και φαινομένων που συγχέονται συχνά στον δημόσιο λόγο, δημιουργώντας στερεότυπα και καλλιεργώντας πολεμικές στα μη μουσουλμανικά ακροατήρια, όπως Ισλάμ – Ισλαμισμός, Μουσουλμάνοι – Ισλαμιστές ή Ισλαμισμός – Τζιχαντισμός – Σαλαφισμός.
  Γ) θα μελετήσουν τη φυσιογνωμία σύγχρονων οργανώσεων και κομμάτων που απασχολούν την επικαιρότητα διαρκώς, όπως η Μουσουλμανική Αδελφότητα, η Χαμάς, η Χεζμπολλάχ, η Αλ-Κάιντα, το AKP του Ερντογάν, κλπ.

  Γενικές Ικανότητες: 

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής


  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το εν λόγω σεμινάριο αποτελεί έναν οδηγό περιήγησης των φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος στα πολύπλοκα μονοπάτια των πολιτικό-ιδεολογικών ρευμάτων, θεσμών και μορφών οργάνωσης που σχετίζονται ή απορρέουν από το Ισλάμ στις διάφορες φάσεις της ιστορικής του εξέλιξης.
  Κατά την διάρκεια των διαλέξεών μας αναστοχαζόμαστε αναφορικά με την κυριαρχία εννοιών όπως Ισλαμισμός, Πολιτικό Ισλάμ, Ισλαμικός Νόμος, Ισλαμικό Κράτος, Ισλαμική Δημοκρατία, Οικονομία κ.α. τόσο στα διάφορα μουσουλμανικά ιδιώματα (discourses) όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία από το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα έως σήμερα.


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: επικοινωνία με φοτιτητές/τριες με eclass.
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Διαλέξεις, μελέτη κειμένων (βλ. βιβλιογραφία) με την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών/τριών, παρουσίαση κειμένων από τους/τις φοιτητές/τριες. 39
  Μελέτη βιβλιογραφίας 50
  Συγγραφή εργασιών 65
  Σύνολο Μαθήματος 154
  Αξιολόγηση Φοιτητών:

  Η αξιολόγηση λαμβάνει χώρα στην ελληνική γλώσσα

  Η αξιολόγηση των φοιτητριών/τών προκύπτει με βάση τη συμμετοχή στο σεμινάριο, τον βαθμό της εργασίας που καλούνται να εκπονήσουν μέχρι το πέρας του εξαμήνου και την τελική της παρουσίαση στην εξεταστική.
  Προφορική παρουσίαση της εργασίας και συγγραφή εργασιών

  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Brynjar, L. (1998). The Society of the Muslim Brothers in Egypt: the Rise of an Islamic Mass Movement 1928 – 1942, London: Ithaca Press
  • Asad, T. (2001). Thinking about Secularism and Law in Egypt, Leiden: Isim https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/10066/paper_asad.pdf
  • Κουργιώτης, Π. (2016). Η πρώτη νιότη του Ισλαμισμού – Ανακαλύπτοντας τη Μουσουλμανική Αδελφότητα και τον κόσμο της (1928 – 1948), Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτρος.
  • Κεπέλ, Ζ. (2001). Τζιχάντ, ο Ιερός Πόλεμος, Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη
  • Roy, O. (1994). The Failure of Political Islam, Harvard University Press: Massachusetts
  • Kaplan, L. (1992). Fundamentalism in Comparative Perspective. The University of Massachusetts Press.
  • Casanova, J. (1994). Public Religions in the Modern World. Chicago and London: The University of Chicago Press.

  – Συναφή επιστημονικά περιοδικά: