ΟΙ-400 Αρχές της Οικονομικής

  • ID: 3798

Διδάσκων: Χριστόδουλος Μπέλλας, Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 1ο ,
Εξάμηνο σπουδών:1ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

Ι-241 Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου Ι: Πολιτεύματα και πολιτική ιστορία στην Αρχαία Ελλάδα

  • ID: 3792

Διδάσκων: Βασίλης Αναστασιάδης , Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 1ο,
Εξάμηνο σπουδών:1ο, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

Ι-235 Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (1300-1839)

  • ID: 3790

Διδάσκουσα: Ελένη Γκαρά , Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 1ο ,
Εξάμηνο σπουδών:1ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

Ι-221 Κράτος και κοινωνία στην Νεότερη Ελλάδα (19ος αι.-αρχές 20ού αι.)

  • ID: 3786

Διδάσκων: Γιάννης Γιαννιτσιώτης , Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 1ο ,
Εξάμηνο σπουδών:1ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΚΑ-140 Ιστορία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

  • ID: 3757

Διδάσκουσα: Έλια Πετρίδου , Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 1ο ,
Εξάμηνο σπουδών:1ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΚΑ-100 Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία

  • ID: 1806

Διδάσκουσα: Έφη Πλεξουσάκη, Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 1ο ,
Εξάμηνο σπουδών:1ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more