ΓΛ-300 Εισαγωγή στη γλωσσολογία

  • ID: 3797

Διδάσκων:Κώστας Κανάκης, Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 2ο ,
Εξάμηνο σπουδών:3ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

Ι-267 Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία (τέλη 18ου-αρχές 20ού αι.)

  • ID: 3796

Διδάσκων: Σπύρος Καράβας, Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 2ο,
Εξάμηνο σπουδών:3ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

Ι-208 Προφορική Ιστορία

  • ID: 3782

Διδάσκουσα: Ποθητή Χαντζαρούλα , Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 2ο ,
Εξάμηνο σπουδών:3ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΚΑ-192 Ανθρωπολογία της μουσικής

  • ID: 3780

Διδάσκων: Παναγιώτης Πανόπουλος, Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 2ο ,
Εξάμηνο σπουδών:3ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

KA-180 Ανθρωπολογία της εκπαίδευσης

  • ID: 3778

Διδάσκουσα: Έφη Πλεξουσάκη , Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 2ο,
Εξάμηνο σπουδών:3ο, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΚΑ-161 Ανθρωπολογία της υγείας

  • ID: 3777

Διδάσκουσα: Αίγλη Χατζούλη , Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 2o,
Εξάμηνο σπουδών:3ο, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more