ΠΑ/Σ-091 Ανθρωπολογία, κλιματική αλλαγή και υγεία

  • ID: 7886

Διδάσκουσα: Χατζούλη, Τύπος μαθήματος: Πρακτικές ασκήσεις / Σεμινάρια, Έτος σπουδών: 3ο ,
Εξάμηνο σπουδών:5ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

Φ-473 Η κοινωνική και πολιτική σκέψη του Καρλ Μαρξ

  • ID: 7883

Διδάσκουσα: Βίκυ Ιακώβου, Τύπος μαθήματος: Eπιλογής, Έτος σπουδών: 3o,
Εξάμηνο σπουδών:5o, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΚΑ-102 Ζητήματα Αφρικανικής εθνογραφίας Ι

  • ID: 5156

Διδάσκουσα: Αιμίλιος Τσεκένης , Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 3ο,
Εξάμηνο σπουδών:5ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-052 Αναπαραστάσεις της Ανατολής και του Ισλάμ στη Μεσαιωνική και Πρώιμη Νεότερη Ευρώπη

  • ID: 3823

Διδάσκων: Γιώργος Πλακωτός, Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο, Έτος σπουδών: 3ο,
Εξάμηνο σπουδών:5ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-001 Όψεις της έννοιας του προσώπου (Μελανησία, Αφρική)

  • ID: 3811

Διδάσκων: Αιμίλιος Τσεκένης, Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο, Έτος σπουδών: 3ο ,
Εξάμηνο σπουδών:5ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΚΑ-122 Ανθρωπολογία των φύλων

  • ID: 3767

Διδάσκων: Κώστας Γιαννακόπουλος, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 3ο ,
Εξάμηνο σπουδών:5ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more