ΠΑ/Σ-066 Κοινωνιογλωσσολογία

  • ID: 7953

Διδάσκων: Κώστας Κανάκης, Τύπος μαθήματος: Πρακτικές ασκήσεις / Σεμινάρια, Έτος σπουδών: 3ο,
Εξάμηνο σπουδών:6o , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΚΑ-142 Ανθρωπολογία του σώματος

  • ID: 7890

Διδάσκων: Κώστας Γιαννακόπουλος , Τύπος μαθήματος: Eπιλογής, Έτος σπουδών: 3ο ,
Εξάμηνο σπουδών:6ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-087 Σχολείο, κοινωνία και πολιτισμός

  • ID: 6769

Διδάσκων: Μπούρατζη , Τύπος μαθήματος: Πρακτικές ασκήσεις / Σεμινάρια, Έτος σπουδών: 3ο ,
Εξάμηνο σπουδών:6ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

KA-194 Εκπαιδευτική πράξη και κοινωνικές επιστήμες

  • ID: 6766

Διδάσκουσα: Μπούρατζη, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 3ο ,
Εξάμηνο σπουδών:6ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

I-206 Το Μακεδονικό ζήτημα τον 20ο αιώνα

  • ID: 5916

Διδάσκων: Σπύρος Καράβας, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 3ο ,
Εξάμηνο σπουδών:6ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-070 Γλωσσικό τοπίο

  • ID: 3831

Διδάσκων: Κώστας Κανάκης, Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο, Έτος σπουδών: 3ο,
Εξάμηνο σπουδών:6o , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-067 Ελληνική οικονομία: 1953-2000

  • ID: 3827

Διδάσκων: Χριστόδουλος Μπέλλας, Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο, Έτος σπουδών: 3ο,
Εξάμηνο σπουδών:6ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-045 Ανθρωπολογία, Ένδυμα και Μόδα

  • ID: 3821

Διδάσκουσα: Έλια Πετρίδου, Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο, Έτος σπουδών: 3ο ,
Εξάμηνο σπουδών:6ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-039 Εθνογραφία της Μεσογείου

  • ID: 3817

Διδάσκουσα: Έφη Πλεξουσάκη, Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο, Έτος σπουδών: 3ο,
Εξάμηνο σπουδών:6ο, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-004 Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου ΙΙΙ: Ζητήματα αρχαιοελληνικής ιστοριογραφίας και κριτικής των πηγών

  • ID: 3813

Διδάσκων: Βασίλης Αναστασιάδης, Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο, Έτος σπουδών: 3ο,
Εξάμηνο σπουδών:6ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more