ΠΑ/Σ-089 Ανάλυση Λόγου

  • ID: 6775

Διδάσκων: Κώστας Κανάκης, Τύπος μαθήματος: Πρακτικές ασκήσεις / Σεμινάρια, Έτος σπουδών: 4ο ,
Εξάμηνο σπουδών:7ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-079 Ανθρωπολογία της φύσης

  • ID: 5917

Διδάσκων: Βενετία Καντσά, Τύπος μαθήματος: Πρακτικές ασκήσεις / Σεμινάρια, Έτος σπουδών: 4ο ,
Εξάμηνο σπουδών:7ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

Ι-238 Φύλο και σεξ στην προνεοτερική Ευρώπη

  • ID: 5915

Διδάσκων: Γιώργος Πλακωτός, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 4ο ,
Εξάμηνο σπουδών:7ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-028 Συγγενικές υποθέσεις: τα δικαστικά αρχεία της Μυτιλήνης(1880-1910)

  • ID: 3815

Διδάσκουσα: Μαρία Σταματογ/λου, Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο, Έτος σπουδών: 4ο,
Εξάμηνο σπουδών:7ο, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΟΙ-402 Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης

  • ID: 3799

Διδάσκων: Χριστόδουλος Μπέλλας, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 4ο ,
Εξάμηνο σπουδών:7ο, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

Ι-258 Συγγένεια, γάμος, οικογένεια στον οθωμανικό και ελληνικό χώρο (18ος-19ος αιώνας)

  • ID: 3794

Διδάσκουσα: Μαρία Σταματογιαννοπούλου, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 4ο,
Εξάμηνο σπουδών:7ο, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΚΑ-113 Πολιτισμός και πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα

  • ID: 3764

Διδάσκων: Ευθύμιος Παπαταξιάρχης , Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 4ο ,
Εξάμηνο σπουδών:7ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more