ΚΑ-126 Ανθρωπολογία του Ισλάμ

  • ID: 7966

Διδάσκων: Κουριώτης , Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 4ο,
Εξάμηνο σπουδών:8o,Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

KA-196 Ανθρωπολογία, βιολογία, τεχνολογία

  • ID: 7964

Διδάσκουσα: Χατζούλη Αίγλη , Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 4ο,
Εξάμηνο σπουδών:8o,Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΚΑ-142 Ανθρωπολογία του σώματος

  • ID: 7890

Διδάσκων: Κώστας Γιαννακόπουλος , Τύπος μαθήματος: Eπιλογής, Έτος σπουδών: 3ο ,
Εξάμηνο σπουδών:6ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

Φ-473 Η κοινωνική και πολιτική σκέψη του Καρλ Μαρξ

  • ID: 7883

Διδάσκουσα: Βίκυ Ιακώβου, Τύπος μαθήματος: Eπιλογής, Έτος σπουδών: 3o,
Εξάμηνο σπουδών:5o, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

Ι-287 Διδακτική της Ιστορίας

  • ID: 6786

Διδάσκων: , Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 4ο,
Εξάμηνο σπουδών:8ο, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

KA-194 Εκπαιδευτική πράξη και κοινωνικές επιστήμες

  • ID: 6766

Διδάσκουσα: Μπούρατζη, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 3ο ,
Εξάμηνο σπουδών:6ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

I-206 Το Μακεδονικό ζήτημα τον 20ο αιώνα

  • ID: 5916

Διδάσκων: Σπύρος Καράβας, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 3ο ,
Εξάμηνο σπουδών:6ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

Ι-238 Φύλο και σεξ στην προνεοτερική Ευρώπη

  • ID: 5915

Διδάσκων: Γιώργος Πλακωτός, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 4ο ,
Εξάμηνο σπουδών:7ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΚΑ-102 Ζητήματα Αφρικανικής εθνογραφίας Ι

  • ID: 5156

Διδάσκουσα: Αιμίλιος Τσεκένης , Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 3ο,
Εξάμηνο σπουδών:5ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΟΙ-402 Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης

  • ID: 3799

Διδάσκων: Χριστόδουλος Μπέλλας, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 4ο ,
Εξάμηνο σπουδών:7ο, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more