ΚΑ-126 Ανθρωπολογία του Ισλάμ

  • ID: 7966

Διδάσκων: Κουριώτης , Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 4ο,
Εξάμηνο σπουδών:8o,Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-090 Ισλάμ και πολιτική

  • ID: 7965

Διδάσκων: Κουριώτης , Τύπος μαθήματος: Πρακτικές ασκήσεις / Σεμινάρια, Έτος σπουδών: 4ο,
Εξάμηνο σπουδών:8o,Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

KA-196 Ανθρωπολογία, βιολογία, τεχνολογία

  • ID: 7964

Διδάσκουσα: Χατζούλη Αίγλη , Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 4ο,
Εξάμηνο σπουδών:8o,Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-066 Κοινωνιογλωσσολογία

  • ID: 7953

Διδάσκων: Κώστας Κανάκης, Τύπος μαθήματος: Πρακτικές ασκήσεις / Σεμινάρια, Έτος σπουδών: 3ο,
Εξάμηνο σπουδών:6o , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΚΑ-142 Ανθρωπολογία του σώματος

  • ID: 7890

Διδάσκων: Κώστας Γιαννακόπουλος , Τύπος μαθήματος: Eπιλογής, Έτος σπουδών: 3ο ,
Εξάμηνο σπουδών:6ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-091 Ανθρωπολογία, κλιματική αλλαγή και υγεία

  • ID: 7886

Διδάσκουσα: Χατζούλη, Τύπος μαθήματος: Πρακτικές ασκήσεις / Σεμινάρια, Έτος σπουδών: 3ο ,
Εξάμηνο σπουδών:5ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

Φ-473 Η κοινωνική και πολιτική σκέψη του Καρλ Μαρξ

  • ID: 7883

Διδάσκουσα: Βίκυ Ιακώβου, Τύπος μαθήματος: Eπιλογής, Έτος σπουδών: 3o,
Εξάμηνο σπουδών:5o, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

I-239 Δημόσια μνήμη και αστικός χώρος από το τέλος του Β΄Παγκόσμιου Πολέμου μέχρι σήμερα

  • ID: 7863

Διδάσκουσα: Ιωάννης Γιαννιτσιώτης, Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 1ο ,
Εξάμηνο σπουδών:2ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

KA-197 Ανθρωπολογία της Παιδικής Ηλικίας

  • ID: 7379

Διδάσκουσα: Χατζούλη, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 2ο ,
Εξάμηνο σπουδών:4ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-086 Ειδικά θέματα διδακτικής της ιστορίας και ιδεολογία

  • ID: 6792

Διδάσκων: Ποταμιάς , Τύπος μαθήματος: Πρακτικές ασκήσεις / Σεμινάρια, Έτος σπουδών: 4ο ,
Εξάμηνο σπουδών:8ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more