kostas_canakis

Kαθηγητής

ΦΕΚ Διορισμού: 1446/06.12.18 τ.Γ
Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινωνιογλωσσολογία»

Γραφείο: Κτήριο Kαραντώνη 11

+30 22510 36318 kkan@sa.aegean.gr


O Κώστας Κανάκης είναι Καθηγητής Κοινωνιογλωσσολογίας και διευθυντής του Εργαστηρίου Εθνογραφικών Προσεγγίσεων της Γλώσσας (ΕΠΠΓ). Αφού ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές του στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (1990), απέσπασε υποτροφία Fulbright και συνέχισε τις σπουδές του στη γλωσσολογία στο University of Chicago (1990-1995) ως Century Scholar όπου και ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή (ΚΑΙ: The Story of a Conjunction, 1995). Δίδαξε στο Program in Hellenic Studies, το Department of Classics και το Program in Linguistics στο Πανεπιστήμιο Princeton (1995-1997), στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (1998-2001) και το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2001-2002). Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου από το 2000. Τα τρέχοντα επιστημονικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στην διασταύρωση της κοινωνιογλωσσολογίας, της πραγματολογίας, της γνωσιακής γλωσσολογίας και της ανθρωπογλωσσολογίας, όπως αποτυπώνεται στη μονογραφία του Εισαγωγή στην πραγματολογία: Γνωστικές και κοινωνικές όψεις της γλωσσικής χρήσης (Εικοστός Πρώτος, 2007, 2η έκδοση 2011) και τους συλλογικούς τόμους Language and Sexuality: (Through and) Beyond Gender (Cambridge Scholars Publishing, 2010) και Γλώσσα και σεξουαλικότητα: Γλωσσολογικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις (Εικοστός Πρώτος, 2011). Η πρόσφατη έρευνά του εστιάζει σε ζητήματα γλώσσας και κοινωνίας στα Βαλκάνια και κυρίως στην ενδεικτική σχέση γλώσσας, φύλου και σεξουαλικότητας και γλώσσας και εθν[οτ]ικής ταυτότητας στο βαλκανικό γλωσσικό τοπίο. Στις εκδόσεις του περιλαμβάνεται επίσης ο συλλογικός τόμος Subjectification: Various Paths to Subjectivity (συνεπιμέλεια με τους A. Athanasiadou και B. Cornillie, Mouton de Gruyter, 2006). Έχει παρουσιάσει τη δουλειά του ως προσκεκλημένος ομιλητής σε πολλά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει συνεργαστεί με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας με διάφορες ιδιότητες (από το 1999). Το 2012-2015 ήταν μέλος του Προγράμματος Αριστείας “(In)fercit” και το 2015-2106 ήταν υπότροφος του DFG στο Institüt fur Slawistik του Humboldt-Universität zu Berlin για το πρόγραμμα Spray-canned discourses: Investigating language and precarious citizenship in the linguistic landscape of Athens and Belgrade”. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί στα περιοδικά Gender and Language, Constructions and Frames, Journal of Modern Greek Studies, Punctum, BELLS και έχει υπηρετήσει ως κριτής για τα Journal of Pragmatics, Constructions and Frames, Language and Communication, Journal of the Language of Aggression and Conflict, The European Journal of Humor Research, Glossologia, Problems of Post-Communism και τον εκδοτικό οίκο Routledge. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής των περιοδικών Gender and Language και Journal of the Language of Aggression and Conflict και εκδότης (με τον Θ. Παραδέλλη) του περιοδικού Aegean Working Paper in Ethnographic Linguistics (AWPEL).


Μαθήματα τρέχοντος έτους

ΓΛ-300 Εισαγωγή στη Γλωσσολογία (υποχρεωτικό μάθημα)
ΠΑ/Σ-066 Κοινωνιογλωσσολογία (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-070 Γλωσσικό τοπίο (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-089 Ανάλυση λόγου (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΙΑΛ-4 Συνέχειες και ασυνέχειες των ιδεών: Γλώσσα και ιστορία των ιδεών (μεταπτυχιακό μάθημα σε συνδιδασκαλία, ΠΜΣ Κρίση και Ιστορική Αλλαγή)

Μαθήματα που έχουν διδαχθεί

ΓΛ-310 Στοιχεία Πραγματολογίας: Η γλώσσα εν χρήσει (επιλεγόμενο μάθημα)
ΠΑ/Σ-017 Γλωσσικές μυθολογίες: Γλώσσα και εθνικισμός (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-034 Πραγματολογία (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-048 Ζητήματα Κοινωνιογλωσσολογίας: Γλώσσα, φύλο και σεξουαλικότητα στα Βαλκάνια (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-046 Η δομή της σερβοκροατικής: Κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-051 Ανθρωπογλωσσολογία (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-071 Δείξη και ενδεικτικότητα (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΦΠΚ-2 Γλώσσα, φύλο και σεξουαλικότητα (μεταπτυχιακό μάθημα, ΠΜΣ Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία)

Υπό έκδοση

“Indexing chronotopes: An ethnographic approach of the changing linguistic landscape of Mytilene”. Στο Proceedings of the 14th International Conference on Greek Linguistics. Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών.

Κ. Κανάκης & Γ. Κοτζόγλου. «Το ΚΑΙ ως πραγματολογικό μόριο υπόταξης». Στο Θ.-Σ. Παυλίδου (επιμ.), Πραγματολογικά μόρια στην προφορική επικοινωνία. Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ.

Μ. Γεωργαλίδου & Κ. Κανάκης. «Ανάλυση λόγου». Στο Μ. Λεκάκου & Ν. Τοπιντζή (επιμ.), Εισαγωγή στη γλωσσολογία. Αθήνα: Gutenberg.

G. Kotzoglou & C. Canakis. “On some properties of complementizer ke (and its siblings).” Στο Proceedings of the 14th International Conference on Greek Linguistics. Πάτρα: Πανεπιστήμιο.

Notes on an ethnographic approach to the linguistic landscape of the Balkans. AWPEL 3


Μονογραφία

2007 Εισαγωγή στην πραγματολογία: Γνωστικές και κοινωνικές όψεις της γλωσσικής χρήσης. 2η έκδοση 2011. Αθήνα: Εικοστός Πρώτος.


Επιμέλεια συλλογικών τόμων

2011 Γλώσσα και σεξουαλικότητα: Γλωσσολογικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις. Επιμέλεια. Αθήνα: Εικοστός Πρώτος.

2006 Subjectification: Various Paths to Subjectivity (επιμ. με Α. Athanasiadou, C. Canakis, B. Cornillie). Βερολίνο – Νέα Υόρκη: CLR Series, Mouton de Gruyter.

1992 Papers from the 28th Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society, Vol. 1: The Main Session (επιμ. με G. Chan, J. Marshall Denton). Σικάγο: Chicago Linguistic Society.

2010 Language and Sexuality: (Through and) beyond Gender (επιμ. με V. Kantsa και K. Yannakopoulos). Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

1992 Papers from the 28th Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society, Vol. 2: The Parasession on the Cycle in Linguistic theory (επιμ. με J. Marshall Denton, G. Chan). Σικάγο: Chicago Linguistic Society.


Άρθρα σε περιοδικά με κριτές

2019. “Review of Barrett, Rusty 2017. From drag queens to leathermen: Language, gender, and gay male subcultures.” Journal of Language and Sexuality 8(1): 132-137.

2019. “Further advances in Linguistic Landscape research: Language and identity-work in public space. Review of Robert Blackwood, Elizabeth Lanza & Hirut Woldemariam (eds). 2016. Negotiating and Contesting Identities in Linguistic Landscapes. London: Bloomsbury (xx+261pp). Punctum 5(1): 264-270.

2018. “Contesting identity in the linguistic landscape of Belgrade: Anethnographic approach.” Belgrade English Language and Literature Studies 10: 229-258.

2016. Snapshots of theBalkans through ethnographic investigation of the linguistic landscape. Punctum, 2.2, 24-65. SSpecial issue “Semiotics and fieldwork: Critical ethnographies” (invited contribution).

2015a Non-quantifiying lίγo constructions in Modern Greek. Constructions and Frames 7(1): 47-78.

2015b “The desire for identity and the identity of desire: Gender, language, and sexuality in the Greek context”. Gender and Language 9(1): 59-81.

2011 «Teaching the polysemous connective kai to Balkan learners of Modern Greek». Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31.

2011 «Ο εθνικός κορμός: Eπίμετρο». Ένεκεν 19.

2010 «Ο εθνικός κορμός: Γλώσσα, σεξουαλικότητα και εθνότητα στο βαλκανικό εθνικό αφήγημα». Ένεκεν 18: 119-136.

2010 «Ελλάς – Τουρκία: Διγλωσσία; Γλωσσικός τουρκισμός και δημοτικισμός». Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30: 261-274.

2009 «Εκφράζοντας ανδρικές ομοερωτικές επιθυμίες και υποκειμενικότητες στο διαδίκτυο». Σύγχρονα θέματα 105: 78-83.

2009 «Η έκφραση της ανδρικής ομοερωτικής επιθυμίας και υποκειμενικότητας στο διαδίκτυο: Μια δεύτερη ματιά». 10% 27 http://10percent.gr/periodiko/teyxos27/1438-2009-10-01-11-14-39.html

2007 «Αποκωδικοποιώντας τη γλώσσα της μαρκέτας: Ομοσεξουαλικότητα και εμπορεύσιμη αρσενικότητα». Σύγχρονα Θέματα 98: 55-59.

2007 «Review of The Building Blocks of Meaning: Ideas for a Philosophical Grammar by Michele Prandi». Journal of Pragmatics 39(6): 1231-1234.

2003 «Metaphors of a body meant to die». Gramma 11: 13-29.

1994 «Diglossia as an agent of humor in the writings of Elena Akrita». Journal of Modern Greek Studies 12(2): 221-237.

1991 «Multiple offers in Modern Greek and American English». Chicago Working Papers in Linguistics 7: 1-17.


Άρθρα σε συλλογικούς τόμους

2019. “Grammaticalized non-quantifying constructions in Greek, BCMS, and Albanian”. Στο Χρ. Τζιτζιλής & Γ. Παπαναστασίου (επιμ.), Γλωσσικές επαφές στα Βαλκάνια και στη Μ. Ασία/Language Contact in the Balkans and Asia Minor . Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ, 2019, 81-96.

2018. Categorization and indexicality. In K. Hall & R. Barrett (eds.), The Oxford Handbook of Language and Sexuality. Oxford: Oxford University Press. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190212926.013.9

2017a. The linguisticlandscape of Stadiou Street in Athens: An ethnographic approach of thelinguistic appropriation of contested space. In: D. Papadopoulou et al. (eds.),Studies in Greek Linguistics 37, Thessaloniki:Institouto Neoellinikon Spoudon, 165-180.

2017b. “Talking about same-sex parenthood in contemporary Greece:Dynamic categorization and indexicality.” In Proceedings of the 12th InternationalConference on Greek Linguistics, ed. Thanasis Georgakopoulos, Artemis Alexiadou, JannisAndroutsopoulos, Alexis Kalokairinos, Theodosia-Soula Pavlidou, Miltos Pechlivanos,Stavros Skopeteas & Katerina Stathi. Berlin: Romiosini (CEMOG, Frei Universität).

2016. Canakis, C. & Kersten-Pejanić, R. “Spray-canned Discourses: Reimagining Gender, Sexuality, and Citizenship through Linguistic Landscapes in the Balkans.” In S. Goll, M. Mlinarić, & J. Gold (eds.), Minorities under Attack: Othering and Right-Wing Extremismin SoutheastEuropean Societies. Wiesbaden: Harrassowitz, 129-159.

2015a. Ο λόγος της ομόφυλης ανδρικής γονεϊκότητας στην Ελλάδα: Μία πρώτη προσέγγιση. Στο Β. Καντσά (επιμ.), Μεταβαλόμενες σχέσεις: Συγγένεια και ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Αθήνα: Αλεξάνδρεια & (In)FERCIT,  247-264.

2015b. Αφηγήσεις για την ομόφυλη γονεϊκότητα: Η συνομιλιακή διαπραγμάτευση της έμφυλης και σεξουαλικής ταυτότητας σε σχέση με την αναπαραγωγή. In Θ.-Σ. Παυλίδου (επιμ.), Η ελληνική γλώσσα στην προφορική επικοινωνία. Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Νεολληνικών Σπουδών

2014. «Αρχή τη συνεργασίας και γλωσσικές πράξεις». Στο Μ. Γεωργαλίδου, Μ. Σηφιανού & Β. Τσάκωνα (επιμ.), Ανάλυση λόγου: Θεωρία και εφαρμογές. Αθήνα: Νήσος, 37-79.

2013. "The 'national body': Language and sexuality in the Balkan national narrative". In F. Tsibiridou & N. Palantzas (eds.), Myths of the Other in the Balkans: Representations, Social Practices, Performances. Thessaloniki: University of Macedonia, 305-320.

2012. «Η ταυτότητα της επιθυμίας και η επιθυμία για την ταυτότητα». Στο Α. Χαλκιά, Ά. Αποστολέλλη (επιμ.), Σεξουαλικότητες και φύλα: Λεσβιακές, γκέι, αμφί, τρανς και queer κοινότητες στην Ελλάδα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

2011a. «Εισαγωγή: Από την “αδελφοσύνη και ενότητα” στον κατακερματισμό». Στο R. Bugarski, Η Γλώσσα από την ειρήνη στον πόλεμο, 13-39. Αθήνα: Εικοστός Πρώτος.

2011b. «Εισαγωγή: Πόθεν γλώσσα και σεξουαλικότητα;». Στο Κ. Κανάκης (επιμ.), Γλώσσα και σεξουαλικότητα: Γλωσσολογικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Εικοστός Πρώτος.

2011c. «Sir, yes sir! Πορνογραφική γλώσσα: Ο λόγος της απροκάλυπτης σεξουαλικής αναπαράστασης». Στο Κ. Κανάκης (επιμ.), Γλώσσα και σεξουαλικότητα: Γλωσσολογικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Εικοστός Πρώτος.

2010a. «Introduction: Of language, sexuality, and other creatures». Στο C. Canakis, V. Kantsa, K. Yannakopoulos (επιμ.), Language and Sexuality: (Through and) beyond Gender, 1-21. Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

2010b. «Eroticizing male homo-subjectivities in online personals». Στο C. Canakis, V. Kantsa, K. Yannakopoulos (επιμ.), Language and Sexuality: (Through and) beyond Gender, 143-170. Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

2008. «Η στρατηγική χρήση κοινωνιογλωσσικών παραμέτρων στο ευθυμογράφημα της Έλενας Ακρίτα τη δεκαετία του 1980 και σήμερα». Στο Π. Πολίτης (επιμ.), Ο λόγος της μαζικής επικοινωνίας: Το ελληνικό παράδειγμα, 342-380. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη.

2004. «Welcome to Mytilene’s Airport: Investigating new English in the Greek public transport context». Στο V. Bolla-Mavridou (επιμ.), New Englishes: New Facets of the English Language, Literature and Culture as English Becomes a Global Language, 25-54. Θεσσαλονίκη: Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

2003. «Do Grice and Rosch save? An essay on linguistic slogans and what they might tell us about theories». Στο E. Athanasopoulou-Mella (επιμ.), Selected Papers from the 15th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics, 274-285. Θεσσαλονίκη: Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

1997. «Pragmatics vs. cognitive semantics». Στο Papers from the Thirty-third Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society, Vol. 1: The Main Session, 15-29. Σικάγο: Chicago Linguistic Society.


Άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων

2008. «Γλώσσα, αρσενικότητα και σεξουαλικότητα στο διαδίκτυο». Στο Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα: Πρακτικά της 28ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, 21-22 Απριλίου 2007, 159-170. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.

2004. «Πλήρωμα καμπίνας, θέσεις γι’ απογείωση: On the language of airline announcements». Στο Proceedings of the 6th International Conference on Greek Linguistics, Rethymno, September 18-21. CD-Rom.