Μόνιμη Επίκουρη ΚαθηγήτριαGara-200H

ΦΕΚ Διορισμού: ΦΕΚ 1777/30.12.2014 τ. Γ΄
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία του Βαλκανικού Χώρου 15ος-18ος αι. (με έμφαση στην Ιστορία των Σλαβικών Λαών)»

Γραφείο: Κτήριο Μπίνειο (Χαριλάου Τρικούπη & Φάωνος)

+30 22510 36337 egara@sa.aegean.gr


Η Ελένη Γκαρά σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ινστιτούτο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών και στο Ινστιτούτο Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Βιέννης, και έλαβε το διδακτορικό της από το Πανεπιστήμιο Βιέννης το 2001. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2001/02 ήταν μεταδιδακτορική εταίρος του Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πρίνστον (υποτροφία Hannah Seeger Davis). Δίδαξε στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και από τον Ιούλιο 2003 υπηρετεί ως μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι μέλος των επιστημονικών εταιρειών Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, Comité International d’Études Pré-ottomanes et Ottomanes, Turkish Studies Association και Gesellschaft für Turkologie, Osmanistik und Türkeiforschung, και μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του προγράμματος «Historiography in Ottoman Europe» (Πανεπιστήμιο του Ρουρ, Μπόχουμ). Η ερευνητική και διδακτική της δραστηριότητα εστιάζεται στην κοινωνική ιστορία των οθωμανικών Βαλκανίων και του ελληνικού κόσμου στους πρώιμους νεότερους χρόνους. Οι δημοσιεύσεις της αφορούν ποικίλα ζητήματα της πρώιμης νεότερης οθωμανικής κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας, και της ιστορίας των θεσμών, με έμφαση στις διαθρησκευτικές σχέσεις, την πολιτική συμμετοχή, διαμαρτυρία και εξέγερση, και την απονομή δικαιοσύνης.


Μαθήματα τρέχοντος έτους

Ι-235 Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 1300-1839 (υποχρεωτικό μάθημα)
ΙΑΛ-3 Κοινωνικο-οικονομικός μετασχηματισμός: Η κρίση του 17ου αιώνα και ο μετασχηματισμός του οθωμανικού κόσμου (μεταπτυχιακό μάθημα, ΠΜΣ Κρίση και Ιστορική Αλλαγή)

Μαθήματα που έχουν διδαχθεί

Ι-232 Σλαβικοί λαοί στα Βαλκάνια, 15ος-18ος αι. (επιλεγόμενο μάθημα)
Ι-233 Ισλάμ και Χριστιανισμός στους πρώιμους νεότερους χρόνους (επιλεγόμενο μάθημα)
Ι-237 Καθημερινή ζωή στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο, 15ος-18ος αι. (επιλεγόμενο μάθημα)
ΠΑ/Σ-016 Το οθωμανικό ιεροδικείο (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-020 Πηγές για την ιστορία των οθωμανικών Βαλκανίων (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-054 Ταξίδι και ταξιδιώτες στον οθωμανικό χώρο (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-069 Greek History in European Perspective (επιλεγόμενο σεμινάριο σε συνδιδασκαλία)

Βιβλία


2015. Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία: Θεσμικές πραγματικότητες και κοινωνικές δυναμικές (με τον Γιώργο Τζεδόπουλο). Αθήνα: ΣΕΑΒ.

2013. Ελληνικά παράδοξα: Πατρωνία, κοινωνία πολιτών και βία (επιμέλεια, με την Κατερίνα Ροζάκου). Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

2011. Popular protest and political participation in the Ottoman Empire: Studies in honor of Suraiya Faroqhi (επιμέλεια, με τους M. Erdem Kabadayı και Christoph Κ. Neumann). Κωνσταντινούπολη: Bilgi University Press.


Άρθρα και Κεφάλαια βιβλίων (επιλογή)


2018. «Prophecy, rebellion, suppression: Revisiting the revolt of Dionysios the Philosopher in 1611». Στο G. Salinero, Á. García Garrido and R. Păun (επιμ.), Paradigmes rebelles: Pratiques et cultures de la désobéissance à l’époque moderne, Βρυξέλλες: Peter Lang, 335-363.

2017. «Conceptualizing interreligious relations in the Ottoman Empire: The early modern centuries». Acta Poloniae Historica 116, 57-91.

2015. «The rural hinterland of Karaferye: Settlements, divisions and the çiftlik phenomenon (seventeenth-eighteenth centuries)» (με τον Αντώνη Αναστασόπουλο). Στο E. Kolovos (επιμ.), Ottoman rural societies and economies, Rethymno: Crete University Press, 261-291.

2015. «Πόλεμος για την πίστη στις δύο πλευρές της Μεσογείου: από τον μεσαιωνικό στον σύγχρονο κόσμο». Εισαγωγή στο Molly Greene, Καθολικοί πειρατές και έλληνες έμποροι: μια ναυτική ιστορία της Μεσογείου , μτφρ. Γιώργος Τζεδόπουλος, Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 11-46.

2012. «Patterns of collective action and political participation in the early modern Balkans». Στο A. Anastasopoulos (επιμ.), Political initiatives ‘from the bottom up’ in the Ottoman Empire, Ρέθυμνο: Crete University Press, 399-433.

2011. «Popular protest and the limitations of sultanic justice». Στο E. Gara, M. E. Kabadayı και C. K. Neumann (επιμ.), Popular protest and political participation in the Ottoman Empire, 89-104.

2010. «Μεροληψία κατά την απονομή δικαιοσύνης στα οθωμανικά ιεροδικεία». Στο Κ. Λάππας, Α. Αναστασόπουλος και Η. Κολοβός (επιμ.), Μνήμη Πηνελόπης Στάθη, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 39-54.

2008. «Οθωμανική κοινωνική ιστορία: αναστοχασμός και τάσεις έρευνας». Στο Φ. Τσιμπιρίδου και Δ. Σταματόπουλος (επιμ.), Οριενταλισμός στα όρια, Αθήνα: Κριτική, 99-124.

2007. «Marrying in seventeenth‐century Mostar». Στο E. Kolovos, Ph. Kotzageorgis, S. Laiou και M. Sariyannis (επιμ.), The Ottoman Empire, the Balkans, the Greek Lands, Κωνσταντινούπολη: The Isis Press, 115-134.

2005/06. «Neomartyr without a message». Archivum Ottomanicum 23, 155-175.

2005. «Moneylenders and landowners: In search of urban Muslim elites in the early modern Balkans». Στο A. Anastasopoulos (επιμ.), Provincial Elites in the Ottoman Empire, Ρέθυμνο: Crete University Press, 135-147.

2005. «Çuha for the janissaries – Velençe for the poor: Competition for raw material and work-force between Salonica and Veria, 1600-1650». Στο S. Faroqhi και R. Deguilhem (επιμ.), Crafts and Craftsmen of the Middle East, Λονδίνο–Νέα Υόρκη: I.B. Tauris, 121-152.

1999. «Οθωμανικές αντιλήψεις περί εγκλήματος και τιμωρίας» (με τον Αντώνη Αναστασόπουλο). Μνήμων 21, 37-54.

1998. «In search of communities in seventeenth-century Ottoman sources: The case of the Kara Ferye district». Turcica 30, 135-162.