Iakovou_PhotoΕπίκουρη Kαθηγήτρια

ΦΕΚ 45/25.01.2017, τεύχος Γ΄
Γνωστικό Αντικείμενο: «Πολιτική φιλοσοφία»

Γραφείο: Κτήριο Kαραντώνη 11

+30 22510 36317 viakovou@sa.aegean.gr


Η Βίκυ Ιακώβου σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές (D.E.A.) στην πολιτική φιλοσοφία, στο τμήμα φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Paris X-Nanterre και έλαβε το διδακτορικό της στην πολιτική επιστήμη, με ειδίκευση στην πολιτική φιλοσοφία, από το πανεπιστήμιο Paris 7-Denis Diderot. Υπήρξε υπότροφος της Ακαδημίας των Βερσαλλιών (1991-1992) και του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (υποτροφία εξωτερικού, 1994-1998). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις της αφορούν τη σύγχρονη πολιτική φιλοσοφία, την Κριτική Θεωρία της Σχολής της Φρανκφούρτης, την επιρροή της ψυχανάλυσης στην πολιτική και κοινωνική θεωρία καθώς και την παράδοση της ουτοπικής σκέψης. Έχει μεταφράσει στα ελληνικά βιβλία και άρθρα των Η. Arendt, Cl. Lefort, P. Ricoeur, J. Ranciere, L. Strauss, Sl. Zizek, , κ.ά.


Μαθήματα

Μαθήματα (που Διδασκονται)

Φ-471 Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία (υποχρεωτικό μάθημα 4ου εξαμήνου)

Φ-472 Η κριτική θεωρία της Σχολής της Φρανκφούρτης (μάθημα επιλογής 6ου/8ου εξαμήνου)

ΠΑ/Σ-062 Πάθη και πολιτική στη νεώτερη και σύγχρονη πολιτική φιλοσοφία (σεμινάριο 5ου/7ου εξαμήνου)

ΙΑΛ-1 Θεωρίες της ιστορικής μεταβολής: Κρίση, κριτική, ουτοπία (ΠΜΣ «Κρίση και ιστορική αλλαγή»)


Μαθήματα (που Διδάχθηκαν στο παρελθόν)

Ι-273 Εισαγωγή στη φιλοσοφία της ιστορίας (μάθημα επιλογής 3ου/4ου έτους)

Κ-360 Κοινωνική θεωρία (μάθημα επιλογής, 3ου/4ου έτους)

ΠA/Σ-050 Βιοπολιτική, βιοεξουσία: Άρεντ, Φουκώ, Αγκάμπεν (Σεμινάριο 3ου/4ου έτους)

«Le concept de critique entre Hannah Arendt et l’Ecole de Francfort», Tumultes, τχ.17-18 (ειδικό τεύχος «L’Ecole de Francfort: La Théorie Critique entre philosophie et sociologie»), Μάιος 2002, σ. 259-278

«Quand “tous parlaient une seule et même langue…”: Réflexions à partir de LTI. La langue du Troisième Reich de V. Klemperer», στο A. Cain (επιμ.), Espace(s) public(s), espace(s) privé(s): enjeux et partages, L’Harmattan, Παρίσι 2004, σ. 221-233

«Adorno lecteur de Freud», στο A. Kupiec, E. Tassin (επιμ.), Critique de la Politique. Autour de Miguel Abensour, Sens & Tonka, Παρίσι 2006, σ. 407-416

«Κριτική θεωρία και ψυχανάλυση. Μεταξύ αναγνώρισης και παραγνώρισης», στο Θ.Λίποβατς, Π. Παπαθεοδώρου (επιμ.), Το νεωτερικό υποκείμενο εμπρός στο αίτημα του Άλλου, Νήσος, Αθήνα 2007, σ.173-208

«Τέχνη της γραφής και τέχνη της ανάγνωσης κατά τον Leo Strauss», Σύγχρονα θέματα,τχ. 102, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2008, σ. 26-34

«Η ανάλυση του αντισημιτισμού στον Adorno», Αξιολογικά, τχ. 20, Νοέμβριος 2008, σ.11-24

«Η έννοια της συγχώρησης στη Hannah Arendt», Σύγχρονα θέματα, τχ. 103,Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2008, σ. 67-72

«Totalitarianism as a Νon-State: On Hannah Arendt’s Debt to Franz Neumann», European Journal of Political Theory, 8(4), 2009, σ. 29-47

 «Η κριτική θεωρία και η νεωτερικότητα», στο Σ.Κονιόρδος (επιμ.), Κοινωνική σκέψη και νεωτερικότητα, Gutenberg, Αθήνα 2010, σ. 297-324

 «Η ερμηνεία της νεότερης πολιτικής φιλοσοφίας από τον Leo Strauss: η περίπτωση του Μακιαβέλλι», Υπόμνημα στη φιλοσοφία, 9, Σεπτέμβριος 2010, σ. 281-310

«Οι Καταβολές του Ολοκληρωτισμού της Χ. Άρεντ. Μερικά σχόλια», Επιστήμη και κοινωνία, 25, φθινόπωρο 2010, σ. 205-215

«Για μια κριτική στην κριτική της ουτοπίας»/«Towards a critique of the critique of utopia», στο B. Βλασταράς (επιμ.) Ουτοπία. Utopia Project Archive 2006-2010, εκδόσεις Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Αθήνα 2011, σ. 389-393/σ.53-57

«‘Μια κοινωνία χωρίς ουτοπία θα ήταν μια κοινωνία χωρίς στόχους’. Για την έννοια της ουτοπίας στον Ρικέρ», Νέα Εστία (Αφιέρωμα στον Π. Ρικέρ), τχ. 1847, Σεπτέμβριος 2011, σ. 282-303

«To Think Utopia with and beyond Paul Ricœur», στο Τ. Mei, D. Lewin (επιμ.), From Ricœur to Action. The Socio-political Significance of Ricoeur’s Thinking, Continuum, Λονδίνο 2012, σ. 113-135

«Δημοκρατία και ολοκληρωτισμός. Αντιπαραβάλλοντας τον Τζόρτζιο Αγκάμπεν με τον Κλωντ Λεφόρ», στο Σ. Ι. Σεφεριάδης (επιμ.), Η δημοκρατική λειτουργία σε καμπή: προκλήσεις και απειλές στον πρώιμο 21ο αιώνα, Νήσος, Αθήνα 2014, σ. 159-177

«Η στροφή τής Άρεντ στο παρελθόν: Αποκατάσταση της παράδοσης ή μπενγιαμινική χειρονομία;», Ένεκεν (Αφιέρωμα στη Hannah Arendt), τχ. 36, Απρίλιος-Ιούνιος 2015, σ. 97-108

«Τα όρια της ουτοπίας», στο Λ. Βεντούρα, Δ. Καρύδας, Γ. Κουζέλης (επιμ.), Σύνορα / Όρια, Τοπικά ΙΓ΄,  Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου, Νήσος, Αθήνα 2017, σ. 159-177

«Όλοι μπορούν να μιλούν, αλλά λίγοι να αληθολογούν. Για τη φουκωική προβληματοποίηση της δημοκρατίας», στο Β. Κιντή, Χλ. Μπάλλα, Γ. Φαράκλας (επιμ.), Τόποι, Νήσος, Αθήνα (υπό δημοσίευση)

«Η βία του Ενός και η δύναμη των πολλών. Για την αρεντιανή κριτική της βίας», στο Π. Κουφοπούλου, Γ. Φαράκλας (επιμ.), Μελέτες για την Άρεντ, Νήσος, Αθήνα (υπό δημοσίευση)


Επιλεγμένες μεταφράσεις


Βιβλία


M. Abensour, O Λα Μποεσί, προφήτης της ελευθερίας, Στάσει Εκπίπτοντες, Αθήνα 2016

A. Giddens, Πολιτική και κοινωνιολογία στη σκέψη τού Μαξ Βέμπερ, σε συνεργασία με τον Γ. Σταυρακάκη, Οδυσσέας, Αθήνα 1993

S. Žižek, Μίλησε κανείς για «ολοκληρωτισμό»; Πέντε παρεμβάσεις σχετικά με την (κατά)χρηση μιας ιδέας, Scripta, Αθήνα 2002

S. Žižek, Καλωσορίσατε στην έρημο του Πραγματικού. Πέντε δοκίμια για την 11η Σεπτεμβρίου και για συναφείς ημερομηνίες, Scripta, Αθήνα 2003

S. Žižek, To υψηλό αντικείμενο της ιδεολογίας, Scripta, Αθήνα 2006

P. Ricœur, Ο ίδιος ο εαυτός ως άλλος, Πόλις, Αθήνα 2008

J. Rancière, Το μίσος για τη δημοκρατία, Πεδίο, Αθήνα 2009

G. Durozol, A. Roussel, Λεξικό φιλοσοφίας, σε συνεργασία με τους Σ. Τέγο και Θ. Τραμπούλη, Πατάκης, Αθήνα 2010


Άρθρα


R. G. Collingwood, «Η ιδέα της φύσης», στο Γ. Σταυρακάκης (επιμ.), Φύση, κοινωνία και πολιτική, Νήσος, Αθήνα 1998

H. Arendt, «Οι τεχνικές των κοινωνικών επιστημών και η μελέτη των στρατοπέδων συγκέντρωσης», Σύγχρονα θέματα, τχ. 83, Δεκέμβριος 2003

Cl. Lefort, «Το παρεμβαλλόμενο σώμα. Το 1984 τού George Orwell», Σύγχρονα θέματα, τχ. 90, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2005

M. Legros, «Η εικόνα του σώματος και η εθελοδουλεία. Ο Lefort αναγνώστης τού Orwell», Σύγχρονα θέματα, τχ. 90, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2005

P. Ricœur, «Το πολιτικό παράδοξο», Σύγχρονα Θέματα, τχ. 97, Απρίλιος-Ιούνιος 2007

J. Rancière, « Η πολιτική της αισθητικής», στο Γ. Σταυρακάκης, Κ. Σταφυλάκης (επιμ.), Το πολιτικό στη σύγχρονη τέχνη, Εκκρεμές, Αθήνα 2008

L. Strauss, «Ο διωγμός και η τέχνη της γραφής», Σύγχρονα θέματα, τχ. 102, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2008

P. Ricœur, «H ψυχανάλυση αντιμέτωπη με την επιστημολογία», Νέα Εστία (Αφιέρωμα στον Π. Ρικέρ), τχ. 1847, Σεπτέμβριος 2011

M. Abensour, J. Rancière, J.-L. Nancy, «Εμμένοντας στη δημοκρατία», Σύγχρονα Θέματα, τχ. 116, Ιανουάριος-Μάρτιος 2012 (σε συνεργασία με τον Κ. Τσαλακό)

H. Foster, «Ο καλλιτέχνης ως εθνογράφος», στο Ελ. Ρίκου (επιμ.) Ανθρωπολογία και σύγχρονη τέχνη, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2013

M. Florence (M. Foucault), «Φουκώ», Σύγχρονα Θέματα, 124, Ιανουάριος-Μάρτιος 2014, σ. 42-45 (σε συνεργασία με τον Γ. Περτσά)

M. Leibovici, «Οι πολιτικοί μύθοι της Charlotte Beradt», στο Ch. Beradt, Τα όνειρα στο Τρίτο Ράιχ, Άγρα, Αθήνα 2015

E. Lévinas, «Τα δικαιώματα του ανθρώπου και τα δικαιώματα του άλλου ανθρώπου», Ένεκεν (Αφιέρωμα στον Ε. Lévinas), τχ. 38, Οκτώβριος- Δεκέμβριος 2015

R. Scherer, «Ένας άγραφος νόμος», Ένεκεν (Αφιέρωμα στη φιλοξενία), τχ. 42, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2016