Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του/ης Επίκουρου/ης Καθηγητή/ήτριας με γνωστικό αντικείμενο “Ανθρωπολογία της Θρησκείας, της Τελετουργίας και των Συμβολικών Συστημάτων”

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του/ης Επίκουρου/ης Καθηγητή/ήτριας με γνωστικό αντικείμενο “Ανθρωπολογία της Θρησκείας, της Τελετουργίας και των Συμβολικών Συστημάτων”

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας  της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του/ης Επίκουρου/ης Καθηγητή/ήτριας με γνωστικό αντικείμενο “Ανθρωπολογία της Θρησκείας, της Τελετουργίας και των Συμβολικών Συστημάτων”

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 19/06/2024

Εδώ θα βρείτε το σχετικό ΦΕΚ

Η θέση καταχωρήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ

Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Κωδικός θέσης: APP40326

Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα/Ινστιτούτο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Γνωστικό αντικείμενο: Ανθρωπολογία της Θρησκείας, της Τελετουργίας και των Συμβολικών Συστημάτων

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 19/04/2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 19/06/2024


Mπορείτε να δείτε περισσότερα πραγματοποιώντας είσοδο στον λογαριασμό σας (https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/auth/login) και μεταβαίνοντας στον σύνδεσμο: https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/positions/40326