Για τρία χρόνια (2011-13) με χρηματοδότηση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης φοιτητές και φοιτήτριες του πρώτου έτους σπουδών συμμετείχαν σε τετραήμερες εκδρομές στην Αθήνα γύρω από δύο ομάδες εργασίας. Α) Μια εβδομάδα στο αρχείο Β) Η ανθρωπολογία έξω από το Πανεπιστήμιο: Μουσεία και μνημεία της Αθήνας. Οι εκδρομές απέβλεπαν να έρθουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες σε επαφή με τις μεθόδους και τα εργαλεία της μουσειακής και της αρχειακής έρευνας και να εξοικειωθούν με τα μουσεία και τα μνημεία ως πεδία συστηματικής ταξινόμησης υλικών τεκμηρίων και έρευνας. Το βίντεο αποτυπώνει διαστάσεις της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας όπως τις παρουσιάζουν φοιτητές και φοιτήτριες.