Παπαδημητρόπουλος Παναγιώτης
« Προσεγγίζοντας τον Πολιτισμό της Συλλογικής Δράσης. Πρακτικές κοινωνικότητας και παραγωγή της πολιτικής υποκειμενικότητας στο αναρχικό ρεύμα της Αθήνας»

 

Επιβλέπων: Παπαταξιάρχης Ε. 
Τριμελής επιτροπή: 
Παπαταξιάρχης Ε., Σπουρδαλάκης Μ., Πλεξουσάκη Ε.
Ημερομηνία υποστήριξης: 20/06/2018 | Ημερομηνία ανακήρυξης: //2018


Κωστόπουλος Αναστάσιος
« Εθνικά κόμματα και πρώιμος Μακεδονισμός: Η πολιτική και κοινωνική διάσταση της εθνικής διαπάλης στην ύστερη οθωμανική Μακεδονία»

 

Επιβλέπων: Καράβας Σ. 
Τριμελής επιτροπή: 
Καράβας Σ., Λυμπεράτος Α., Εξερτζόγλου Χ.
Ημερομηνία υποστήριξης: 08/05/2018 | Ημερομηνία ανακήρυξης: //2018


Καραθανάσης Παυσανίας
Από τα κάτω δραστηριοποίηση και έξοδος από την οριακότητα: Δημόσιες εκδηλώσεις και δράσεις στην εντός των τειχών Λευκωσία.

Επιβλέπων: Πανόπουλος Π.
Τριμελής επιτροπή: Πανόπουλος Π., Γιαννακόπουλος Κ., Γιαννιτσιώτης Ι.
Ημερομηνία υποστήριξης: 01/03/2017 | Ημερομηνία ανακήρυξης: 04/10/2017


Παραλίκας Θεοδόσιος.
Αμα πάθεις κάτι έρχονται οι δικοί σου στο σπίτι και σε φροντίζουν. Έτσι και στο νοσοκομείο θα είναι μαζί σου: Κλινική Εθνογραφία μαζί με τους Λαρισέους Τσιγγάνους.

Επιβλέπουσα: Τράκα Ν.
Τριμελής επιτροπή: Τράκα Ν., Καντσά Β., Γιαννακόπουλος Κ. .
Ημερομηνία υποστήριξης: 02/03/2016 | Ημερομηνία ανακήρυξης: 06/04/2016


Κυραμαργιού Ελένη.
Δραπετσώνα, οικιστική συγκρότηση και κοινωνικοί μετασχηματισμοί σε ένα εργατικό προάστιο, 1922-1967.

Επιβλέπων: Καράβας Σ.
Τριμελής επιτροπή: Καράβας Σ., Γιαννιτσιώτης Γ., Δημητρόπουλος Δ.
Ημερομηνία υποστήριξης: 21/10/2015 | Ημερομηνία ανακήρυξης: 02/12/2015


Μπούρατζη Βασιλική.
Μητρότητα και σχολικές πρακτικές: Το σχολείο ως πεδίο ενδυνάμωσης των  γυναικών και κατασκευής της γυναικείας εμπειρίας στη Λέσβο.

Επιβλέπουσα: Πλεξουσάκη,Ε.
Τριμελής επιτροπή: Πλεξουσάκη,Ε., Παπαταξιάρχης Ε., Πανόπουλος Π
Ημερομηνία υποστήριξης: 21/10/2015 | Ημερομηνία ανακήρυξης: 13/01/2016 


Κωστακιώτης Γεώργιος.
Πολιτικές της Φροντίδας: Προκλήσεις της Γήρανσης σε ένα Μικρό Νησί.

Επιβλέπουσα: Τράκα Ν.
Τριμελής επιτροπή: 
Τράκα Ν., Καντσά Β., Μπακαλάκη Α.
Ημερομηνία υποστήριξης: 07/10/2015 | Ημερομηνία ανακήρυξης: 13/01/2016 


Δουκακάρου Μαρία.
Μαθαίνοντας πολιτική στα αμφιθέατρα: Φοιτητές και συλλογικότητες σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο.

Επιβλέπων: Παπαταξιάρχης Ε
Τριμελής επιτροπή: 
Παπαταξιάρχης Ε., Γαλανή-Μουτάφη Β., Καντσά Β.
Ημερομηνία υποστήριξης: 06/05/2015 | Ημερομηνία ανακήρυξης: 27/05/2015


Χαλκίδου Ασπασία.
BDSM πρακτικές, κοινωνικότητες, σεξουαλικότητες. Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις.

Επιβλέπουσα: Καντσά Β.
Τριμελής επιτροπή: Καντσά Β., Γιαννακόπουλος Κ., Πλεξουσάκη Ε.

Ημερομηνία υποστήριξης: 05/05/2015 | Ημερομηνία ανακήρυξης: 27/05/2015


Γερακιανάκη Γαλάτεια.
Γελοιογραφία και πολιτική κριτική στην μετεμφυλιακή Ελλάδα 1950 – 1974.

Επιβλέπων: Εξερτζόγλοου Χ.  
Τριμελής επιτροπή: Εξερτζόγλοου Χ., Κανάκης Κ., Χαντζαρούλα Π.

Ημερομηνία υποστήριξης: 29/04/2015 | Ημερομηνία ανακήρυξης: 27/05/2015


Σιδηροπούλου Μαρία.
Η ανάγνωση ως πολιτισμική κατασκευή – Τρόποι διαπραγμάτευσης της χρήσης των βιβλίων.

Επιβλέπων: Παραδέλλης Θ.
Τριμελής επιτροπή: Παραδέλλης Θ., Παπαταξιάρχης Ε., Χοντολίδου Ε.
Ημερομηνία υποστήριξης: 23/04/2015 | Ημερομηνία ανακήρυξης: 27/05/2015


Αμπντελχαμίντ Λίνας.
Φύλο, εθνική ταυτότητα και λογοτεχνία: Όψεις της διάδρασης του κοινωνικού και κειμενικού στην ελληνική πεζογραφία, τέλη 19ου-αρχές 20ου αιώνα.

Επιβλέπων: Εξερτζόγλοου Χ.
Τριμελής επιτροπή: Εξερτζόγλοου Χ., Λιάκος Α., Χαντζαρούλα Π.
Ημερομηνία υποστήριξης: 02/04/2015 | Ημερομηνία ανακήρυξης: 27/05/2015


Παπαδάκη Ειρήνη.
Πολιτικές εκσυγγένευσης: Υιοθεσία και η ηθική οικονομία της αναπαραγωγής στην σύγχρονη Ελλάδα.

Επιβλέπων: Παπαταξιάρχης Ε.
Τριμελής επιτροπή: 
Παπαταξιάρχης Ε.,Sarah Green, Καντσά Β.
Ημερομηνία υποστήριξης: 14/01/2015 | Ημερομηνία ανακήρυξης: 04/03/2015


Ψάλτου Στρατής.
Στη σκιά της θεμελιώδους φαντασίωσης: Οι γέροντες του Αγίου Όρους στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία.

Επιβλέπων: Παπαταξιάρχης Ε.
Τριμελής επιτροπή: Παπαταξιάρχης Ε., Γιαννακόπουλος Κ., Παραδέλλης Θ.
Ημερομηνία υποστήριξης: 03/12/2014 | Ημερομηνία ανακήρυξης: 04/03/2015


Λουκά Δήμητρα.
Βελονισμός: Η εφαρμογή ενός εναλλακτικού ιατρικού συστήματος στον ελληνικό αστικό χώρο.

Επιβλέπουσα: Τράκα Ν.
Τριμελής επιτροπή: 
Τράκα Ν., Παραδέλλης Θ., Παπαγαρουφάλη Ε.
Ημερομηνία υποστήριξης: 20/05/2011 | Ημερομηνία ανακήρυξης: 01/06/2011


Inam Ullah Leghari.
Religious Practices and Transnational Religious Networks among Pakistani Diaspora in Kolonos, Athens.

Επιβλέπων: Παραδέλλης Θ.
Τριμελής επιτροπή: 
Παραδέλλης Θ., Μακρής Γ., Πλεξουσάκη Ε.
Ημερομηνία υποστήριξης: 04/03/10 | Ημερομηνία ανακήρυξης: 10/03/2010


Καραφουλίδου Βασιλική.
Από τον κοινωνισμό στον σοσιαλισμό: Η διαμόρφωση του σοσιαλιστικού λόγου τον 19ο αιώνα.


Επιβλέπων: Καράβας Σ.
Τριμελής επιτροπή: 
Καράβας Σ., Νούτσος Π., Αναστασιάδης Β.
Ημερομηνία υποστήριξης: 12/01/2010 | Ημερομηνία ανακήρυξης: 10/03/2010


Χατζούλη Αγλαϊα.
Νέα γενετική, κοινωνία και πολιτισμός. Η πρόσληψη της γενετικής πληροφορίας και η πολιτισμική διαμεσολάβησή της. Η περίπτωση της Μεσογειακής Αναιμίας.

Επιβλέπουσα: Τράκα Ν.
Τριμελής επιτροπή: 
Τράκα Ν., Παραδέλλης Θ., Παπαγαρουφάλη Ε.
Ημερομηνία υποστήριξης: 03/07/2009 | Ημερομηνία ανακήρυξης: 03/07/2009


Παπαγεωργίου Βασιλική.
Η πολιτισμική διαχείριση της μεταναστευτικής εμπειρίας: Διαδικασίες ενσωμάτωσης και μετασχηματισμοί των ταυτοτήτων στους εθνοτικά Έλληνες της Αλβανίας (Βορειοηπειρώτες) στην Πάτρα.

Επιβλέπων: Παπαταξιάρχης Ε.
Τριμελής επιτροπή: Παπαταξιάρχης Ε., Παπαγαρουφάλη Ε., Πλεξουσάκη Ε.
Ημερομηνία υποστήριξης: 12/3/2009 | Ημερομηνία ανακήρυξης: 08/04/2009


Θεοχαρίδης Ανδρόνικος.
Υλικός Πολιτισμός, Κοινωνική Οργάνωση και Μνήμη. Κειμήλια και αντικείμενα «λαϊκής τέχνης και χειροτεχνίας» στη Σκύρο και η κυκλοφορία τους μέσα και έξω από τα όρια του τοπικού.


Επιβλέπων:  Παραδέλλης Θ.
Τριμελής επιτροπή: Παραδέλλης Θ., Μουτάφη Β., Παπαμαστοράκης Τ.
Ημερομηνία υποστήριξης: 04/12/2008 | Ημερομηνία ανακήρυξης: 06/05/2009


Αντώνογλου Ιωάννα.
Συγκρότηση εναλλακτικών κόσμων διαλόγου με την κοινωνική πραγματικότητα μέσα από τη μουσική: Το παράδειγμα του κοινού ενός ελληνικού ροκ συγκροτήματος.


Επιβλέπων: Παραδέλλης Θ.
Τριμελής επιτροπή: Παραδέλλης Θ., Κάβουρας Π., Πανόπουλος Π.
Ημερομηνία υποστήριξης: 16/10/2008 | Ημερομηνία ανακήρυξης: 04/03/2009


Ροζάκου Αικατερίνη.
Η  πολιτική της ανιδιοτελούς εργασίας. Εθελοντές που προσφέρουν υπηρεσίες σε μετανάστες και πρόσφυγες στα πλαίσια μη κυβερνητικών οργανώσεων στην Αθήνα.


Επιβλέπων: Παπαταξιάρχης Ε.
Τριμελής επιτροπή: Παπαταξιάρχης Ε., Λυριτζής Χ., Ανανιάδης Γ.
Ημερομηνία υποστήριξης: 14/12/2007 | Ημερομηνία ανακήρυξης: 05/03/2008


Δέμελη Τουλίνα.
Εγκλεισμός και μητρότητα στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού. Αντιλήψεις φυλακισμένων (και αποφυλακισμένων) γυναικών για τη μητρότητα σε συνθήκες εγκλεισμού.

Επιβλέπουσα: Τράκα Ν.
Τριμελής επιτροπή: Τράκα Ν., Παραδέλλης Θ., Μπενβενίστε Ερ.
Ημερομηνία υποστήριξης: 
26/10/2007 | Ημερομηνία ανακήρυξης: 07/11/2007


Σαλβάνου Αιμιλία.
Όψεις της διαδικασίας νεωτερικού μετασχηματισμού στις ελληνορθόδοξες κοινότητες της ύστερης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας: οι περιπτώσεις της Αδριανούπολης και της Ραιδεστού. 


Επιβλέπων: Εξερτζόγλου Χ.
Τριμελής επιτροπή: Εξερτζόγλου Χ., Κονόρτας Π., Καράβας Σ.
Ημερομηνία υποστήριξης: 04/11/2005
 | Ημερομηνία ανακήρυξης: 22/02/2006


Ιωαννίδου Αναστασία.
Έμφυλες ταυτότητες στο περιθώριο: Η περίπτωση της Καλκάντζας.


Επιβλέπων: Παραδέλλης Θ.
Τριμελής επιτροπή: Παραδέλλης Θ., Τσιμπιρίδου Φ., Πλεξουσάκη Ε..
Ημερομηνία υποστήριξης: 14/04/2005
 | Ημερομηνία ανακήρυξης: 02/06/2005


Σγατζός Αριστείδης.
Μαθαίνοντας τα σύνορα. Η κατασκευή της μειονοτικότητας στα Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία της Κομοτηνής.

Επιβλέπουσα: Μουτάφη Β.
Τριμελής επιτροπή: Μουτάφη Β., Παραδέλλης Θ., Πλεξουσάκη Ε.
Ημερομηνία υποστήριξης: 31/03/2005
 | Ημερομηνία ανακήρυξης: 02/06/2005


Αμπατζή Μαρία – Καλλιόπη.
Ποτό για παρέα: Έμφυλες σχέσεις, σώμα και συναίσθημα στη σεξουαλική εργασία.


Επιβλέπων: Παπαταξιάρχης Ε.
Τριμελής επιτροπή: Παπαταξιάρχης Ε., Μπακαλάκη Α., Παπαγαρουφάλη Ε.
Ημερομηνία υποστήριξης: 15/03/2004
 | Ημερομηνία ανακήρυξης: 05/05/2004


Τοπάλη Πηνελόπη.
Η έμμισθη οικιακή εργασία ως διαπολιτισμική σχέση: Η περίπτωση των Φιλιππινέζων στην Αθήνα.

Επιβλέπων:Παπαταξιάρχης Ε.
Τριμελής επιτροπή: Παπαταξιάρχης Ε., Παπαγαρουφάλη Ε., Πλεξουσάκη Ε.
Ημερομηνία υποστήριξης: 15/01/2004
 | Ημερομηνία ανακήρυξης: 21/01/2004


Σιδερή Μαρία.
Οι σύλλογοι ως φορείς μιας ελληνικής εθνικής ιδεολογίας από τα μέσα του 19ου αιώνα ως τις αρχές του 20ου. Το παράδειγμα του συλλόγου Μικρασιατών Η Ανατολή (1891 – 1939) και η συγκρότηση της ελληνικής εθνικής ταυτότητας στις κοινότητες της Μικράς Ασίας και του Πόντου.


Επιβλέπων: Εξερτζόγλου Χ.
Τριμελής επιτροπή: Εξερτζόγλου Χ., Αναγνωστοπούλου, Παπαταξιάρχης Ε.
Ημερομηνία υποστήριξης:  17/12/2003
 | Ημερομηνία ανακήρυξης: 21/01/2004


Κερκινός Δημήτρης.
Κινηματογράφος και κοινωνία στην Κούβα της δεκαετίας του 90.


Επιβλέπων: Παραδέλλης Θ.
Τριμελής επιτροπή: Παραδέλλης Θ., Νικολακάκης Γ., Παπαγαρουφάλη Ε.
Ημερομηνία υποστήριξης: 13/06/2003
 | Ημερομηνία ανακήρυξης: 01/10/2003


Καλλίγνωμος Κων/ντίνος.
Συγγένεια και Ταυτότητα σε συνθήκες οικονομικοκοινωνικού μετασχηματισμού: Το παράδειγμα των Βλάχων της Οινούσας Σερρών

Επιβλέπουσα: Μουτάφη Β.
Τριμελής επιτροπή: Μουτάφη Β., Παπαταξιάρχης Ε., Σταματογιαννοπούλου Μ.
Ημερομηνία υποστήριξης: 13/06/2003
 | Ημερομηνία ανακήρυξης: 21/01/2004


Νάζου Δέσποινα.
Οι πολλαπλές ταυτότητες και οι αναπαραστάσεις τους σε ένα τουριστικό νησί των κυκλάδων: Επιχειρηματικότητα και Εντοπιότητα στη Μύκονο.

Επιβλέπουσα: Μουτάφη Β.
Τριμελής επιτροπή: Μουτάφη Β., Νικολακάκης Γ., Παπαγαρουφάλη Ε.
Ημερομηνία υποστήριξης: 06/05/2003
 | Ημερομηνία ανακήρυξης: 21/01/2004


Αθανασοπούλου Αγγελική.
Αρβανίτες και Αλβανοί μετανάστες: Διαπραγμάτευση της συλλογικής ταυτότητας σε μια αγροτική κοινότητα του Νομού Αργολίδας.


Επιβλέπων: Παπαταξιάρχης Ε.
Τριμελής επιτροπή: Παπαταξιάρχης Ε., Παπαγαρουφάλη Ε.,Γκέφου Μαδιανού Δ.
Ημερομηνία υποστήριξης: 06/03/2003 | Ημερομηνία ανακήρυξης: 09/04/2003


Σαπαλίδου Μελπομένη.
Διάλογος Θεραπευτικών Αντιλήψεων, Στάσεων και Πρακτικών Ασθενών και Γιατρών στο Θεραπευτικό Πεδίο της Λέρου.

Επιβλέπουσα: Τράκα Ν.
Τριμελής επιτροπή: Τράκα Ν., Δασκαλοπούλου Σ., Γκέφου  Μαδιανού Δ.
Ημερομηνία υποστήριξης: 27/06/2002 | Ημερομηνία ανακήρυξης: 25/09/2002


Κουτσή Ευγενία.
Τοπική κοινωνία και Ψυχιατρική Κοινότητα. Η Περίπτωση της Λέρου -Τα Ιδρύματα Προστασίας Ανηλίκων και η Επίδρασή τους στη Νεότερη Γενιά.

Επιβλέπουσα: Σταματογιαννοπούλου Μ. 
Τριμελής επιτροπή: 
Σταματογιαννοπούλου Μ., Δασκαλοπούλου Σ., Πλουμπίδης Δ.
Ημερομηνία υποστήριξης: 12/12/2001 | Ημερομηνία ανακήρυξης: 30/05/2002


Τσαντηρόπουλος Αριστείδης.
Η βεντέτα στην ορεινή Κεντρική Κρήτη. Οικογενειακές συγκρούσεις και κοινωνική οργάνωση.

Επιβλέπων: Νικολακάκης Γ.
Τριμελής επιτροπή: Νικολακάκης Γ., Δασκαλοπούλου Σ., Μπενβενίστε Ρ.
Ημερομηνία υποστήριξης: 03/07/2000 | Ημερομηνία ανακήρυξης: 28/9/2000


Ιωαννίδης Χρήστος.
Το Πανηγύρι του Αγ. Χαραλάμπους στην Αγ. Παρασκευή. Το κουλμπάνι ως η τελετουργική συγκρότηση της κοινοτικής ταυτότητας (21/1/1998).

Επιβλέπων: Παπαταξιάρχης Ε.
Τριμελής επιτροπή: Παπαταξιάρχης Ε., Νικολακάκης Γ., Σταματογιαννοπούλου Μ.
Ημερομηνία υποστήριξης: 03/12/1997 | Ημερομηνία ανακήρυξης: 21/01/1998


Πανόπουλος Παναγιώτης.
Το τραγούδι ως συμβολική πρακτική: Ταυτότητα, κοινωνικό φύλο και κοινότητα στην προφορική ποίηση της ορεινής Νάξου (25/9/1997).

Επιβλέπων: Παπαταξιάρχης Ε. | Τριμελής επιτροπή: Παπαταξιάρχης Ε., Γκέφου Μαδιανού Δ., Hirschon-Φιλιππάκη Ρ.
Ημερομηνία υποστήριξης: 25/09/1997 | Ημερομηνία ανακήρυξης: 21/01/1998


Παπαγεωργίου Δημήτριος.
Τρέλα και Αρρώστια: Αντιλήψεις και πρακτικές των οπαδών αθλητικών συλλόγων στην Ελλάδα (25/10/1995).

Επιβλέπουσα: Μπακαλάκη Α.
Τριμελής επιτροπή: Μπακαλάκη Α., Νικολακάκης Γ., Παπαταξιάρχης Ε.
Ημερομηνία υποστήριξης: 25/10/1995 | Ημερομηνία ανακήρυξης: 13/12/1995


Aντωνίου Παναγιώτα.
Η Ελληνοαρμενική Κοινότητα της Αθήνας: Εκδοχές και Αντιλήψεις της Αρμενικότητας μέσα από την καθημερινή συμβίωση με την Ελληνική Κοινωνία.

Επιβλέπουσα: Hirschon-Φιλιππάκη Ρ.
Τριμελής επιτροπή: Hirschon-Φιλιππάκη Ρ., Σταματογιαννοπούλου Μ., Νικολακάκης Γ.
Ημερομηνία υποστήριξης: 6/4/1995 | Ημερομηνία ανακήρυξης: 14/11/1995