ΕΔΣ 216 Contemporary Sociological Theory

ΕΔΣ 216 Contemporary Sociological Theory

COURSE INFORMATION

The course refers to the main characteristics of social structures and the foundations of social transformation. We will examine the concept of social change and evolutionary theories and in particular the requirements to maintain or change the social structures. In this context, we critically examine the structure – functional theory, the functional unit of the social system and the theories of structuralism and neo-functional theories. The course places emphasis on the confrontation between structure – functional theory and the conflict theory on social transformation, as well as on the reform actions and attempted convergences to prevent conflicts and to maintain social peace policies. At this point, the course develops a critical approach versus the process and the contents of institutionalization, which is the basic social system integration mechanism. Finally, we examine modern and post – modern sociological theories, the theory of symbolic interaction, the sociology of social systems and the theory of communicative action. By the end of the course students should be also capable to associate the principles of dialogue with current sociological theories underlying their pedagogical and didactical practices, particularly to :

  • The concept of social structure and the foundations of social transformation.
  • The importance of subjective meaning in the development of social science and in the shaping social conditions change.
  • The functional unity of the social system. · The theory of structuralization and neo-functionalism.
  • The critical theory of the contribution of the subject on social transformation.
  • The conflict theory and the social change.
  • The Theory of social action.
  • The neo structure-functional theory.
  • The critical theory and the theory of communicative action

School:

Social Sciences

Academic Unit:

Social Anthropology and History

Level of studies:

Undergraduate

Course code:

ΕΔΣ-216

Semester:

Independent teaching activities

Lectures:

Weekly teaching hours

3

Credits

6

Course type:

Prerequisite courses:

None

Language of instruction and examinations:

Greek

Teacher:

Is the course offered to erasmus students:

Course website (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).