ΕΔΣ GEO 107 Social Geography

ΕΔΣ GEO 107 Social Geography

COURSE INFORMATION

Introduction.

  • The relationship of the conceptual categories ‘society’ and ‘geography’.

‘Social classes’ and land allocation processes.

Urbanization, social movements and the Mediterranean city.

Residential segregation.

  • The examples of Athens and Thessaloniki
  • The examples of Athens and Thessaloniki

Social exclusion and welfare state policies.

  • Social rights and the welfare state in Greece

Feminist geographies: the social construction of gender identities.

  • Gender, discrimination and tacit forms of social exclusion.

Race, ethnicity and residential segregation.

  • From the Venetian ghetto to contemporary North-American cites.

Population homogenization and the new Greek state.

The geography of minorities in Greece – Minority spaces.

School:

Social Sciences

Academic Unit:

Geography

Level of studies:

Undergraduate

Course code:

ΕΔΣ GEO 107

Semester:

Independent teaching activities

Lectures:

Weekly teaching hours

3

Credits

5

Course type:

Prerequisite courses:

None

Language of instruction and examinations:

Greek

Is the course offered to erasmus students:

No

Course website (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).