Επικοινωνία

Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
και Ιστορίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Φόρμα Επικοινωνίας

KΟΥΤΣΑΦΤΗ ΣΟΦΙΑ

Προϊσταμένη Γραμματείας

Γραφείο: Κτήριο Διοίκησης

Τηλ.: +30 22510 36323
E-mail: skout@aegean.gr

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Γραμματεία Προπτυχιακού

Γραφείο: Κτήριο Διοίκησης

Τηλ.: +30 22510 36303
Fax: +30 22510 36309
E-mail: hhatz@aegean.gr

ΑΜΑΝΙΔΟΥ ΤΟΥΛΑ

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

Γραφείο: Κτήριο Διοίκησης

Τηλ.: +30 22510 36331
Fax: +30 22510 36349
E-mail: tamanidou@aegean.gr