Το Εργαστήριο Εθνογραφίας (ΕΕ) ιδρύθηκε το έτος 2000 (ΦΕΚ 177/2-8-2000) και λειτουργεί ως ένας χώρος υποστήριξης της εθνογραφικής έρευνας και καλλιέργειας της εθνογραφικής μεθόδου και γενικότερα των ποιοτικών μεθοδολογιών. Το ΤΚΑΙ είναι σήμερα ο ισχυρότερος θεσμικός πόλος εθνογραφικής έρευνας στην Ελλάδα. Στο ΕΕ διεξάγεται μη χρηματοδοτούμενη και χρηματοδοτούμενη έρευνα τόσο σε μεταδιδακτορικό όσο και σε διδακτορικό επίπεδο. Σε μεταδιδακτορικό επίπεδο έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα δύο έρευνες που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος «Πυθαγόρας» (2004-2007) και μία έρευνα στο πλαίσιο της δράσης 2.2/10 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών το 2012. Το ΕΕ έχει συνεργαστεί με εξωτερικούς ερευνητικούς φορείς όπως: το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, το «Εργαστήριο για την Μετανάστευση» του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Ινστιτούτο Μελετών για την Μετανάστευση και τον Εθνοτισμό του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ.


Το εθνογραφικό αρχείο


Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Εθνογραφίας εντάσσεται και η συγκέντρωση, καταγραφή και ταξινόμηση των εθνογραφικών κειμένων (βιβλίων, άρθρων σε περιοδικά και σε συλλογικούς τόμους, διατριβών) που αναφέρονται στον ελληνικό χώρο. Η προσπάθεια αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη και ένας σημαντικός αριθμός σχετικών συγγραμμάτων είναι ήδη διαθέσιμος στο αρχείο του εργαστηρίου. Παράλληλα με την προσπάθεια συλλογής των κειμένων, το Εργαστήριο επεξεργάζεται μια συγκεντρωτική βάση δεδομένων για την εθνογραφία της Ελλάδας. Σύντομα, αυτή η βάση δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει προς το παρόν τα κείμενα που υπάρχουν ήδη στη συλλογή του εργαστηρίου και στην οποία επίσης καταχωρούνται και όλες οι νέες προσκτήσεις του εργαστηρίου, θα είναι διαθέσιμη στους ενδιαφερόμενους μέσω του διαδικτύου.

Μέλη του Εργαστηρίου είναι κοινωνικοί ανθρωπολόγοι, οι οποίοι έχουν εθνογραφική εμπειρία κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά στον ελληνικό χώρο και είναι θεσμικά εντεταγμένοι τόσο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου όσο και σε άλλα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Ευθύμιος Παπαταξιάρχης - Καθηγητής, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Ελένη Παπαγαρουφάλη – Αναπληρώτρια καθηγήτρια (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Θεόδωρος Παραδέλλης – Επίκουρος καθηγητής (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Βασιλική Μουτάφη – Επίκουρη καθηγήτρια (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Ευφροσύνη Πλεξουσάκη – Επίκουρη καθηγήτρια (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Παναγιώτης Πανόπουλος – Ε-ίκουρος καθηγητής (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Γιαννακόπουλος Κώστας – Επίκουρος καθηγητής (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Αλεξάνδρα Μπακαλάκη – Επίκουρη καθηγήτρια (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Βενετία Καντσά – Λέκτορας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Ευαγγελία Πετρίδου – Λέκτορας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Αιμίλιος Τσεκένης – Λέκτορας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Ερευνητές Δέσποινα Νάζου - (Μεταδιδακτορική ερευνήτρια – Πρόγραμμα «Πυθαγόρας»)

Πηνελόπη Τοπάλη - (Μεταδιδακτορική ερευνήτρια – Πρόγραμμα «Πυθαγόρας»)

Αγγελική Αθανασοπούλου – (Ερευνήτρια – Πρόγραμμα «Πυθαγόρας»)

Νατάσσα Ιωαννίδου - (Ερευνήτρια – Πρόγραμμα «Πυθαγόρας»)

Διδάκτορες του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Λιόπη Αμπατζή Αριστείδης Σγαντζός

Διευθυντής Ευθύμιος Παπαταξιάρχης, Καθηγητής 
Διεύθυνση: Τμήμα Κοινωνικής.Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Κτήριο ATE, Οδός Βουρνάζων, Μυτιλήνη
τηλ.: +301 22510 36330
e-mail: ethnolab@sa.aegean.gr