Διαδικτυακή Ημερίδα ΕΠΠΓ 2

Ημερίδα ΕΠΠΓ * Μυτιλήνη, 20 Φεβρουαρίου 2019
«Αίθουσα Περιστιάνη», κτήριο Μπίνειο, Μυτιλήνη.

 

10:00-11:00 Victor Friedman

On obscenity as a window into Balkan grammar: Evidence from the 2015 Macedonian Bombi (presentation .pdf

11:00-12:00 Αργύρης Αρχάκης

Υβριδικές ταυτότητες σε μαθητικά γραπτά μεταναστών μαθητών/τριών στην Ελλάδα: Η διαχείριση ρατσιστικών περιγραφών (παρουσίαση .pdf)

12:00-12:30 COFFEE BREAK
12:30-13:30 Δάφνη-Νικολέττα Χριστουλάκη

Συγκρουσιακά γλωσσικά τοπία: Η περίπτωση της Μυτιλήνης (παρουσίαση .pdf)

13:30-14:30 Irene Kouniarelli

A sociolinguistic approach of Agiasos Greek: Language attitudes of people aged 20 to 40 (presentation .pdf

14:30-15:30 Costas Canakis

Indexing chronotopes: Chronicling the humanitarian crisis in the linguistic landscape of Mytilene (presentation .pdf

15:30-18:00 AFTERNOON BREAK
18:00-20:00 OPEN HOUSE * LESoL office, 11 Karantoni St., 1st floor
20:00-22:00 Round table discussion

Ethnographic data in formal- and socio-linguistic approaches to language

Discussants: Angeliki Alvanoudi, Aristotle U, Thessaloniki
Angeliki Athanasiadou, Aristotle U,Thessaloniki Amy Dahlstrom, University of Chicago

Brian Joseph, Ohio State University

Lia Litosseliti, City, University of London

Dimitris Papazachariou, University of Patras

Stavroula Tsiplakou, Open University of Cyprus

 

Moderator:      Costas Canakis, University of the Aegean

 

Εθνογραφικές προσεγγίσεις της γλώσσας και γλωσσικές προσεγγίσεις της εθνογραφίας

Εναρκτήρια διημερίδα ΕΠΠΓ * Μυτιλήνη, 24 & 25 Νοεμβρίου 2016
«Αίθουσα Περιστιάνη», κτήριο Μπίνειο, Μυτιλήνη.