Ανάδυση και οι διαδρομές του «εθνικισμού» στην Ελλάδα: Παρίσι-Αθήνα, κουλτούρα, ιδεολογία και πολιτική

Το μεταδιδακτορικό πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους. Επιστημονική ομάδα: Σπύρος Καράβας, Αναπληρωτής καθηγητής, Natalie Clayer, directrice d’ études chez École des hautes études en sciences sociales (επιστημονικοί υπεύθυνοι), Παρασκευάς Ματάλας, Δρ. Ιστορίας (μεταδιδάκτωρ), Μαρία Μανδαμαδιώτου, Δρ. Ιστορίας (επιστημονικός συνεργάτης).


Ανάπτυξη Θεματικών Βάσεων Δεδομένων-Δημιουργία Αρχείου Προφορικής Ιστορίας

Έργο του προγράμματος «Συμμετοχή στην ανάπτυξη θεματικών βάσεων για τον Πολιτισμό, με τίτλο «Αποτύπωση του πολιτισμικού τοπίου του Αιγαίου σε ιστορική προοπτική» (1/3/2013 έως σήμερα). Στόχος του έργου είναι η δημιουργία Αρχείου Προφορικής Ιστορίας με τη συλλογή προφορικών μαρτυριών πάνω στις κοινωνίες και τον πολιτισμό των νησιών του Αιγαίου.

Το έργο εντάσσεται στη Δράση 6 του έργου «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός Παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου Χώρου», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους (επιστημονικός υπεύθυνος, Νικόλαος Σουλακέλλης).

Ερευνητική ομάδα: Ποθητή Χαντζαρούλα (επιστημονική υπεύθυνη), Δέσποινα Χαμχαλέ (ερευνήτρια).

Στόχοι της δράσης:

1. Προωθεί την χρήση της προφορικής μαρτυρίας ως τεκμηρίου για την κατανόηση του παρελθόντος

2. Συμβάλλει στην ενεργή και διαδραστική εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν στο πεδίο της έρευνας τις θεωρητικές και μεθοδολογικές γνώσεις που απέκτησαν.

3. Παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τη δυνατότητα να οργανώσουν τη δική τους έρευνα και να επεξεργαστούν αντικείμενα έρευνας που προέρχονται είτε από τις εμπειρίες τους είτε από μελέτες της προφορικής ιστορίας

4. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες σχεδιάζουν και υλοποιούν ένα πρόγραμμα προφορικής ιστορίας και μαθαίνουν να οργανώνουν τις πηγές τους ακολουθώντας κριτήρια της επιστημονικής κοινότητας για την ταξινόμησή τους.


Συλλογικές υποκειμενικότητες και χώρος στην Ελλάδα του 20ού αιώνα

Ερευνητική ομάδα Γ στο πρόγραμμα με θέμα «Μορφές δημόσιας κοινωνικότητας στην αστική Ελλάδα του 20ού αιώνα: Σύλλογοι, δίκτυα κοινωνικής παρέμβασης και συλλογικές υποκειμενικότητες» (1/10/2012 έως σήμερα), http://www.public-sociality.uoc.gr/. Η έρευνα εστιάζει σε συλλόγους που συγκροτούν συλλογικά υποκείμενα με επικέντρωση στην εντοπιότητα, τη διαχείριση της μνήμης ή το χώρο δράσης σε διάφορες περιόδους του εικοστού αιώνα.

Η πρόταση εκπονήθηκε στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση «Θαλής: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας».

Ερευνητική ομάδα: Χαρίλαος Εξερτζόγλου (επιστημονικός υπεύθυνος), Μαρία Σταματογιαννοπούλου, Γιάννης Γιαννιτσιώτης, Ποθητή Χαντζαρούλα, Βαγγέλης Κεχριώτης

Επιστημονική υπεύθυνη: Έφη Αβδελά (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης).


Από τον Μεσοπόλεμο στην Ανασυγκρότηση (1930-1960): Η εμπειρία των Εβραίων της Ελλάδας στις οπτικο-ακουστικές μαρτυρίες

Ερευνητικό πρόγραμμα (1/1/2011 έως 31/12/2011) που χρηματοδοτήθηκε από το Κοινωφελές Ίδρυμα «John S. Latsis Public Benefit Foundation»

Το έργο αναπτύχθηκε σε δύο κατευθύνσεις: α) στην κατασκευή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων στην οποία απογράφονται και αρχειοθετούνται πάνω από 1.000 βιντεοσκοπημένες ή μαγνητοφωνημένες μαρτυρίες Ελλήνων Εβραίων επιζώντων του Ολοκαυτώματος, και β) στην επεξεργασία του αρχειοθετούμενου υλικού με σκοπό την εκπόνηση ιστορικών μελετών που φωτίζουν νέες όψεις της εμπειρίας των επιζώντων. Διεύθυνση δίγλωσσης βάσης δεδομένων: http://gjst.ha.uth.gr/el.

Ερευνητική ομάδα: Αντώνης Μόλχο, Γιώργος Αντωνίου, Πάρης Παπαμίχος-Χρονάκης, Ποθητή Χαντζαρούλα.

Επιστημονική υπεύθυνη: Ερριέτα Μπενβενίστε, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.


Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: ένταξη, εργασία και διαπολιτισμική επικοινωνία

Ερευνητικό πρόγραμμα, 2004-2007, στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ: «Πυθαγόρας: Ενίσχυση Ερευνητικών Προγραμμάτων στα Πανεπιστήμια», που χρηματοδοτήθηκε από το ΥπΕΠΘ. Η έρευνα μελέτησε τη μετανάστευση ως έμφυλη εμπειρία μέσα από τις αφηγήσεις ζωής μεταναστών και μεταναστριών από την Αλβανία και τη Βουλγαρία. Πεδίο της έρευνας ορίστηκε η πόλη του Βόλου.

Ερευνητική ομάδα «Μετανάστευση, πολιτισμική ταυτότητα και ιστορική κουλτούρα»: Επιστημονική υπεύθυνη: Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν. Μεταδιδακτορικοί ερευνητές: Ποθητή Χαντζαρούλα, Ραϋμόνδος Αλβανός. Μέλη: Ιωάννα Λαλιώτου, Πηνελόπη Παπαηλία, Έφη Γαζή, Ρίτσα Δέλτσου, Μήτσος Μπιλάλης, Λαμπρινή Στύλιου, Αλεξάνδρα Σιώτου), Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.