ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Μια επιστημονική συνάντηση για τους αυτοβιογραφικούς λόγους στην ιστορία
Αθήνα, Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ