Ετήσια συνάντηση υποψηφίων διδακτόρων

Το Π.Μ.Σ. «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία» του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει την τακτική ετήσια συνάντηση υποψηφίων διδακτόρων, που φέτος θα διεξαχθεί στη Μυτιλήνη στη 1 Ιουλίου 2017.

Στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης παρουσιάζονται γραπτές εργασίες σε θέματα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (ερευνητικές προτάσεις, σχεδιάσματα κεφαλαίων της διατριβής ή άλλες εργασίες) που συνδέονται με τη διδακτορική έρευνα των συμμετεχόντων. Ο χρόνος παρουσίασης της κάθε εργασίας είναι 20 λεπτά και ακολουθεί συζήτηση.

Με την Πρόσκληση αυτή θα θέλαμε να καλέσουμε τον κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει έως 20 Ιουνίου 2017 αίτηση συμμετοχής, όπου θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail), ο τίτλος και μια σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της παρουσίασης, καθώς και βιογραφικό σημείωμα. (Διεύθυνση αποστολής: Π.Μ.Σ. «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία», Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη, e-mail: e.dimopoulou@aegean.gr (τηλ. 22510-36331).

Για 4 συμμετέχοντες, που δεν ανήκουν στους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος, θα καλυφθούν τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής στη Μυτιλήνη.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Ευθύμιος Παπαταξιάρχης

Καθηγητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας