Οδηγίες τηλεκπαίδευσης φοιτητών\τριών

Ψηφιακά μέσα και εργαλεία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

Οι Ηλεκτρονικές διαλέξεις σύγχρονης διδασκαλίας γίνονται με τη χρήση
BigBlueButton (BBB) και ΖΟΟΜ. 


Η ασύγχρονη πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Open Eclass χρησιμοποιείται για την ανάρτηση, οργάνωση και διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού.

Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Open Eclass

Για τις πρώτες 2 εβδομάδες των μαθημάτων και μέχρι να οριστικοποιηθούν οι εγγραφές των μαθημάτων θα πρέπει να εγγραφείτε μόνες/οι σας στα μαθήματα στο eclass
Οδηγίες Εγγραφής στα μαθήματα του eclass

Πλήρες εγχειρίδιο eclass

Η πλατφόρμα Open eClass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα του e-class, για την ενίσχυση και την καλύτερη οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δημιουργώντας ένα δυναμικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας εκπαιδευτών/τριών και εκπαιδευόμενων.
Σημείωση : Η εγγραφή στο eclass σε μαθήματα δεν αποτελεί δήλωση μαθημάτων. Η δήλωση μαθημάτων γίνεται στο φοιτητολόγιο.
*Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα θα πρέπει να κάνετε μία και μοναδική φορά εγγραφή στο eclass. Για την εγγραφή σας χρησιμοποιείτε το όνομα χρήστη και το συνθηματικό συμπληρώνοντας την φόρμα εγγραφής.

    Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή παροχή βοήθειας μπορείτε να επικοινωνείτε με email: SAH_support@sa.aegean.gr