ΗΜΕΡΙΔΑ Η ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Το ΠΜΣ «Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία» του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας οργανώνει ημερίδα με θέμα Η Οπτική του Φύλου στο Πανεπιστήμιο. Μια αναστοχαστική προσέγγιση. Δεκαπέντε χρόνια μετά την ίδδρυση του ΠΜΣ στόχος της ημερίδας είναι μια αναστοχαστική συζήτηση του τι μπορεί να σημαίνει η μελέτη των κοινωνικών σχέσεων «από τη σκοπιά του φύλου» με βάση την εμπειρία της διδασκαλίας και φοίτησης στο ΠΜΣ «Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία».

Η ημερίδα που θα διοργανωθεί το Σάββατο  18 Μαϊου στη Μυτιλήνη με προσκεκλημένες/ους απόφοιτες/οίτους του ΠΜΣ καθώς και διδάσκουσες/οντες που έχουν συμβάλλει με το έργο τους στη διαμόρφωση του σπουδών φύλου στην ελληνική ακαδημαϊκή συνθήκη έχει σκοπό να αναστοχαστεί πάνω σε θέματα που αφορούν σε:

  • Τη σύνδεση των ακαδημαϊκών στόχων του ΠΜΣ «Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία» με το ευρύτερο ακαδημαϊκό αλλά και πολιτικό ελληνικό κοινωνικό/ιστορικό συμφραζόμενο.
  • Τον τρόπο με τον οποίο οι σπουδές στο ΠΜΣ συνδέονται με ακαδημαϊκές, επαγγελματικές και προσωπικές επιλογές των αποφοίτων του.
  • Τις μετατοπίσεις και διαφοροποιήσεις μιας προσέγγισης που υιοθετεί την «οπτική του φύλου» το χρονικό διάστημα από την ίδρυση του ΠΜΣ μέχρι σήμερα λαμβάνοντας υπόψη και τη διεθνή συνθήκη.