Διαδικτυακή Ημερίδα ΕΠΠΓ


Διαδικτυακή Ημερίδα ΕΠΠΓ 2

 

 

Το Εργαστήριο Εθνογραφικών Προσεγγίσεων της Γλώσσας σας προσκαλεί στη 2η διακτυακή ημερίδα που διοργανώνει την Τετάρτη 20 Φεβρουρίου (Αίθουσα Περιστιάνη, Μπίνειο, 10:00 – 15:30 & 20:00 – 22:00) και στο καλωσόρισμα στον νέο χώρο του εργαστηρίου (1ος όροφος του κτηρίου της οδού Καραντώνη, 18:00 – 20:00).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ