Τελετή Καθομολόγησης Αποφοίτων

Τρόπος σύνδεσης: Η σύνδεση θα γίνει με τη χρήση του συστήματος ZOOM (webinar) :

Οι μεταπτυχιακοί/ές–προπτυχιακοί/ές φοιτητές/ήτριες που θα ορκιστούν έχουν ήδη λάβει στο ακαδημαϊκό τους email πρόσκληση που περιλαμβάνει το σύνδεσμο, μέσω του οποίου θα συνδεθούν στην Ορκωμοσία.

Για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν την Ορκωμοσία (γονείς, συγγενείς, φίλοι/ες  κ.λ.π.),  απαιτείται να γίνει εγγραφή:

Σύνδεσμος Εγγραφής
εδώ

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, θα λάβουν προσωπικό σύνδεσμο στο e-mail τους, με τον οποίο μπορούν να συνδεθούν αποκλειστικά οι ίδιοι και να παρακολουθήσουν την Ορκωμοσία.

Ώρα σύνδεσης (μισή ώρα νωρίτερα) 09:30 π.μ. (Παρασκευή 18-12-2020).