Ετήσια Συνάντηση Υποψήφιων Διδακτόρων 2020

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (παράταση)

στη ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει την τακτική ετήσια συνάντηση υποψηφίων διδακτόρων, που φέτος θα διεξαχθεί στη Μυτιλήνη στις 20-21 Μαΐου 2020.

Στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης παρουσιάζονται εργασίες σε θέματα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας που συνδέονται με τη διδακτορική έρευνα των συμμετεχόντων (ερευνητικές προτάσεις, σχεδιάσματα κεφαλαίων της διατριβής, αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας, άλλες εργασίες). Ο χρόνος παρουσίασης της κάθε εργασίας είναι 20 λεπτά και ακολουθεί συζήτηση.

Με την Πρόσκληση αυτή θα θέλαμε να καλέσουμε όσες και όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν έως 2 Μαρτίου 2020 την επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Διεύθυνση αποστολής: email: amil@aegean.gr (Άρτεμις Μιλτιάδου, γραμματεία μεταπτυχιακών προγραμμάτων, τηλ. 22510-36331).

Εκ μέρους των διοργανωτών

Π. Τοπάλη
Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια

Ε. Γκαρά
Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια