Ενημέρωση πρωτοετών φοιτητών/τριών για τη σύνδεση στα διαδικτυακά μαθήματα

Για τη σύνδεσή σας στα διαδικτυακά μαθήματα από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και μετά θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1ο Παραλαβή κωδικών

Εισαγωγή στην εφαρμογή παραλαβής στοιχείων πρόσβασης στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Αιγαίου *

Βήμα 2ο Σύνδεση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία – WEBMAIL

Η διαχείριση της αλληλογραφίας γίνεται μέσω της ιστοσελίδας διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Βήμα 3ο Σύνδεση στην πλατφόρμα διαχειρίσης μαθήματος – ECLASS

Οδηγίες χρήσης eclass

Θα αναρτηθεί ανακοίνωση (στο eclass) σε κάθε μάθημα, σχετικά με το ποια πλατφόρμα θα επιλέξει ο κάθε διδάσκοντας να διενεργήσει το εξ αποστάσεως μάθημα του.


Πλατφόρμες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Για τη διενέργεια μαθημάτων εξ αποστάσεως χρησιμοποιούνται δύο πλατφόρμες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης: το Big Blue Button (ΒΒΒ) και το Zoom. Προκειμένου να συμμετέχει ένας φοιτητής ή μία φοιτήτρια σε κάποιο μάθημα εξ αποστάσεως από τον υπολογιστή του/της θα πρέπει να ακολουθήσει τις αντίστοιχες οδηγίες:

__________________________________________________________________________

*ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα δύο παραπάνω στοιχεία που θα πάρετε στο 1ο Βήμα  (username & password) είναι αυστηρώς προσωπικά, καθώς με αυτά οι φοιτητές/τριες αποκτούν πρόσβαση και αναγνωρίζονται ως χρήστες (login) σε μία σειρά από ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και του Υπουργείου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι φοιτητές/τριες να τα διατηρούν μυστικά και να τα απομνημονεύουν ή να τα καταγράφουν με τρόπο που να καθιστά δυνατή την επανάκτησή τους.