Σεμινάρια της Τετάρτης

Τα Σεμινάρια της Τετάρτης το Εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 είναι αφιερωμένα σε δύο κύριες ενότητες.

Η πρώτη ενότητα με θέμα  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ οργανώνεται από το Εργαστήριο Εθνογραφίας και το Παρατηρητήριο Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο.

Η δεύτερη ενότητα με θέμα ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ οργανώνεται από το Εργαστήριο Ιστορίας.

Πίνακας Ομιλητών

 


| 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Νίκος Ναγόπουλος, καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Παν. Αιγαίου

Από την ανθρωπιστική κρίση στην κοινωνική ένταξη. Οι νέες όψεις του προσφυγικού στις χώρες υποδοχής


| 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 

Νίκος Σούζας, πολιτικός επιστήμονας, μεταδιδακτορικός ερευνητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Παρουσίαση του ερευνητικού σχεδίου: Συνοριακά καθεστώτα: Πολιτικές και πολιτισμικές διαστάσεις της προσφυγικής κρίσης στην περίπτωση της Χίου (2015-2016)


| 14 ΜΑΡΤΙΟΥ

Ελένη Κούκη, ιστορικός, διδάκτορας ΕΚΠΑ

Ο χώρος ως κοινωνικό προϊόν. Η περίπτωση του Τάματος του Έθνους (1967-1974).


| 21 ΜΑΡΤΙΟΥ

Άγγελος Βαρβαρούσης, υποψήφιος διδάκτορας, Αυτόνομο Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης

Χωρικότητες της κρίσης και μεταβατικά κοινά


| 28 ΜΑΡΤΙΟΥ

Δέσπω Κριτσωτάκη, ιστορικός μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κοινωνική πρόνοια, ψυχοκοινωνική πρόνοια ή κοινωνική ψυχιατρική; Μιαδιαφορετική προσέγγιση των κοινωνικών προβλημάτων στη μεταπολεμική Ελλάδα (δεκ. 1950-1970).


| 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Φαίδρα Δουζίνα-Μπακαλάκη, κοινωνική ανθρωπολόγος, μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι

Δημόσια οικιακή εργασία την εποχή της κρίσης: Η περίπτωση της Τράπεζας της Αγάπης


| 2 ΜΑΪΟΥ

Χρήστος Ηλιάδης,  πολιτικός επιστήμονας, μεταδιδακτορικός ερευνητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Συντονιστής του προγράμματος JUSTROM (Συμβ.Ευρώπης/Ευρ.Επιτροπή)
Από την “προσφυγική κρίση” στην πρόκληση της ένταξης: Θεωρητικά και πολιτικά εργαλεία για την διαχείριση της ετερότητας


| 9 ΜΑΪΟΥ

Sabine de Graff, υποψήφια διδάκτορας κοινωνικής ανθρωπολογίας, University College London

The perpetual struggle for a future on the island of Lesvos: Refugees’ efforts in moving towards a life in Europe

(Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά)


| 16 ΜΑΪΟΥ

Κωστής Γκοτσίνας, ιστορικός, μεταδιδακτορικός ερευνητής Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Από τους τεκέδες στα σαλόνια: Προσεγγίζοντας την ιστορία των ναρκωτικών στην Ελλάδα μέσα από τη διάσταση του χώρου.


| 23 ΜΑΪΟΥ

Δήμητρα Βασιλειάδου, ιστορικός, μεταδιδακτορική ερευνήτρια ΕΚΠΑ

Σκοτεινές ψυχές: Νευρικές διαταραχές, σώμα και συναισθήματα στην καμπή του 19ου αιώνα.


Εργαστήριο Εθνογραφίας, κτήριο ΑΤΕ, Μυτιλήνη, Ώρα 20:30

Τα σεμινάρια είναι ανοικτά σε όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου