Σεμινάρια της Τετάρτης

Στο πλαίσιο των Σεμιναρίων του Εργαστηρίου Εθνογραφίας θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω σεμινάρια:

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου
Γιάννης Καλλιάνος, Kate Hamburger Kolleg/Centre for Global Cooperation Research, University of Duisburg-Essen.
«Υποδομιακή αταξία: Πολιτικές των υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων στην Αθήνα.».

Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου
Toby Lee, New York University
«Κράτος, κινηματογράφος και ιδιότητα του πολίτη σε καιρούς αστάθειας».

Εργαστήριο Εθνογραφίας, κτήριο ΑΤΕ, Μυτιλήνη, Ώρα 20:45