Συνάντηση Υποψηφίων διδακτόρων

Το Π.Μ.Σ. «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία» του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει την τακτική ετήσια συνάντηση υποψηφίων διδακτόρων, που φέτος θα διεξαχθεί στη Μυτιλήνη στις 4 Μαΐου 2018.

Στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης παρουσιάζονται γραπτές εργασίες σε θέματα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (ερευνητικές προτάσεις, σχεδιάσματα κεφαλαίων της διατριβής ή άλλες εργασίες) που συνδέονται με τη διδακτορική έρευνα των συμμετεχόντων. Ο χρόνος παρουσίασης της κάθε εργασίας είναι 20 λεπτά και ακολουθεί συζήτηση.

Πρόγραμμα Συνάντησης

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Ευθύμιος Παπαταξιάρχης

Καθηγητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας