ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Eκδήλωση με θέμα: «Εμπειρίες από το Καράτεπε»

Διαλέξεις - Ημερίδες - Συνέδρια

Eκδήλωση με θέμα: «Εμπειρίες από το Καράτεπε»

Σάββατο 19 Νοεμβρίου, ώρα 17.00μμ 2ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης, (παλιό Παρθεναγωγείο), Πιττακού 44.

Η Ομάδα, που δημιουργήθηκε στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά με επίκεντρο το παιχνίδι στο Κέντρο Φιλοξενίαςτου Δήμου Λέσβου. Η εκδήλωση απευθύνεται κυρίως στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και έχει ως στόχο να προσκαλέσει φοιτητές/ριες, ανεξάρτητα από το τμήμα στο οποίο φοιτούν, να συμμετέχουν στην δράση της.

Γύρω στους 20-25 φοιτητές/ριες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα συμμετέχουν σε βιωματικόεργαστήριο την επόμενη ημέρα, Κυριακή 20 Νοεμβρίου, στις 12.00μμ. στον ίδιο χώρο.

16/11/2016
5:00 μμ