ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Επιστημονικό Εργαστήριο 2019 με θέμα “Κρίση και εξεγέρσεις Από τον μεσαιωνικό στον σύγχρονο κόσμο”

Διαλέξεις - Ημερίδες - Συνέδρια

Επιστημονικό Εργαστήριο 2019 με θέμα “Κρίση και εξεγέρσεις Από τον μεσαιωνικό στον σύγχρονο κόσμο”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μυτιλήνη 19-20 Ιουνίου 2019, Αμφιθέατρο Γεωγραφίας Λόφος Πανεπιστημίου

Το ζήτημα των εξεγέρσεων έχει απασχολήσει εκτενώς την ιστοριογραφία καθώς η μελέτη τους ανατροφοδοτεί το στοχασμό για περιόδους κρίσεων και σημαντικών ιστορικών αλλαγών. Μερικά αλληλένδετα ερωτήματα που σχετίζονται με το θέμα: Η κρίση πολιτικών, κοινωνικών ή οικονομικών δομών συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την εκδήλωση εξεγέρσεων; Πώς σχετίζονται οι εξεγέρσεις με την επιτάχυνση ή την επιβράδυνση ευρύτερων ιστορικών αλλαγών; Ποιες στρατηγικές υιοθετούνται για τη διεκδίκηση της εξουσίας ή για τη διαπραγμάτευση με τους αντιπάλους; Αποτελεί η βία ως μηχανισμός ελέγχου και εξαναγκασμού το κύριο πολιτικό εργαλείο των αντιμαχόμενων παρατάξεων; Πώς μετασχηματίζονται οι ορίζοντες προσδοκιών των υποκειμένων σε καιρούς εξέγερσης; Ποιος είναι ο ρόλος των ιδεών, των μύθων, της μνήμης αλλά και των συναισθημάτων στη διαμόρφωση της πολιτικής δράσης και της ταυτότητας των εξεγερμένων;

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 εντατικό μονοετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
Το ΠΜΣ «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή» προσφέρει μια σφαιρική εξέταση του ζητήματος της ιστορικής μεταβολής στα μείζονα πεδία της ανθρώπινης δράσης, μέσα από συγκεκριμένα κάθε φορά ιστορικά παραδείγματα, ενώ παράλληλα εκπαιδεύει τους φοιτητές στα μεθοδολογικά εργαλεία και τις αναλυτικές προσεγγίσεις της σύγχρονης ιστορικής έρευνας.
Στη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου, παράλληλα με την παρακολούθηση των μαθημάτων, οι φοιτητές εκπονούν ιστορική έρευνα, την οποία και παρουσιάζουν σε ειδικό επιστημονικό εργαστήριο στο τέλος του εξαμήνου.

21/6/2019
22/6/2019
8:00 μμ