ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τιμητική επιστημονική διημερίδα για τον Ομότιμο Καθηγητή Ευθύμιο Παπαταξιάρχη

Διαλέξεις - Ημερίδες - Συνέδρια

Τιμητική επιστημονική διημερίδα για τον Ομότιμο Καθηγητή Ευθύμιο Παπαταξιάρχη

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

σάς προσκαλεί σε επιστημονική διημερίδα προς τιμήν του

Ομότιμου Καθηγητή Ευθύμιου Παπαταξιάρχη

Μυτιλήνη, Αμφιθέατρο κτιρίου Γεωγραφίας  17-18 Μαίου 2024

Πρόγραμμα Διημερίδας

Η συμβολή του Ε. Παπαταξιάρχη στην ίδρυση και καθιέρωση του Τμήματος στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας υπήρξε μια σημαντική ψηφίδα της ευρύτατης επιρροής που άσκησε στη συστηματική εμπέδωση της κοινωνικής ανθρωπολογίας στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών και του δημόσιου λόγου στην Ελλάδα. Η εκδήλωση θα εστιάσει, αφ΄ ενός, σε ορισμένες από τις κεντρικές θεματικές που απασχόλησαν τον Ευθύμιο Παπαταξιάρχη στη μακρά ακαδημαϊκή θητεία του, όπως «Συγγένεια, φύλο και οικιακότητα», «Μετανάστευση και προσφυγικό», «Η σχέση ανθρωπολογίας και ιστορίας», «Η ιστορία της ανθρωπολογίας στην Ελλάδα και η σχέση της με άλλες κοινωνικές επιστήμες» και, αφ΄ ετέρου, σε γενικότερα ζητήματα που αφορούν την παρουσία και την επίδραση της κοινωνικής ανθρωπολογίας στον δημόσιο, ακαδημαϊκό και ευρύτερο, χώρο, το πολιτικό, τις εκδόσεις, τη διδασκαλία και έρευνα.

17/5/2024
18/5/2024
10:00 πμ