Ακαδημαϊκός υπότροφος

Διδάσκων σύμφωνα με την πράξη “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού”

Επικοινωνία

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΠΑ/Σ-096 Ειδικά ζητήματα ανθρωπολογίας του πολιτικού
Ειδικού υποβάθρου ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΚΑ-151 Πολιτική Ανθρωπολογία
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής
Ι-287 Διδακτική της Ιστορίας
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής
ΠΑ/Σ-086 Ειδικά θέματα διδακτικής της ιστορίας και ιδεολογία
Ειδίκευσης γενικών γνώσεων

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Μαθήματα που έχουν διδαχθεί

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΠΑ/Σ-096 Ειδικά ζητήματα ανθρωπολογίας του πολιτικού
Ειδικού υποβάθρου ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΚΑ-151 Πολιτική Ανθρωπολογία
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής
Ι-287 Διδακτική της Ιστορίας
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής
ΠΑ/Σ-086 Ειδικά θέματα διδακτικής της ιστορίας και ιδεολογία
Ειδίκευσης γενικών γνώσεων

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Δεν βρέθηκαν μαθήματα