Ακαδημαϊκός υπότροφος

Διδάσκων σύμφωνα με την πράξη “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού”

Επικοινωνία

Προπτυχιακά Μαθήματα

Ι-287 Διδακτική της Ιστορίας
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής
ΚΑ-194 Εκπαιδευτική πράξη και κοινωνικές επιστήμες
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής
ΠΑ/Σ-086 Ειδικά θέματα διδακτικής της ιστορίας και ιδεολογία
Ειδίκευσης γενικών γνώσεων
ΠΑ/Σ-087 Σχολείο, κοινωνία και πολιτισμός
Ειδικού υποβάθρου ανάπτυξης δεξιοτήτων

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Μαθήματα που έχουν διδαχθεί

Προπτυχιακά Μαθήματα

Ι-287 Διδακτική της Ιστορίας
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής
ΚΑ-194 Εκπαιδευτική πράξη και κοινωνικές επιστήμες
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής
ΠΑ/Σ-086 Ειδικά θέματα διδακτικής της ιστορίας και ιδεολογία
Ειδίκευσης γενικών γνώσεων
ΠΑ/Σ-087 Σχολείο, κοινωνία και πολιτισμός
Ειδικού υποβάθρου ανάπτυξης δεξιοτήτων

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Δεν βρέθηκαν μαθήματα