Εξερτζόγλου Χαρίλαος

Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινωνική και Πολιτισμική Ιστορία, 19ος-20ός αι.»

ΦΕΚ Διορισμού: 489/14.05.13 τ.Γ

Ο Χάρης Εξερτζόγλου αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Παρακολούθησε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών του Ινστιτούτου Αραβικών και Μεσογειακών Μελετών της Παντείου Σχολής από όπου αποφοίτησε με άριστα. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του Σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (King’s College) όπου και εγκρίθηκε η διδακτορική του διατριβή με θέμα “Greek Banking in Constantinople, 1850-1881) [1986]. Μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ανέλαβε διδασκαλία με συμβάση 407/80 στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο Τμήμα αυτό εξελέγη λέκτορας το 1991, επίκουρος καθηγητής το 1996 και αναπληρωτής καθηγητής το 2003. Εχει διδάξει υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν μαθήματα στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, και έχει συμμετάσχει με αυτόνομη διδασκαλία στα μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψηφίους διδάκτορές του.

Ερευνητικό Επιστημονικό έργο-Δημοσιεύσεις

Κατά το διάστημα 1984-86 το ‘Ίδρυμα Παιδείας της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος χρηματοδότησε την έρευνα του για το τραπεζικό κατάστημα “Ζαρίφης -Ζαφειρόπουλος”. Την περίοδο 1988-1989 ανέλαβε έρευνα για λογαριασμό του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας με θέμα “Στρατηγική των Ελλήνων κεφαλαιούχων της οθωμανικής αυτοκρατορίας 1880-1914”, τα πορίσματα της οποίας κατατέθηκαν προς δημοσίευση. Την περίοδο 1993-1994 η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου χρηματοδότησε έρευνα με θέμα “Κοινωνική οικονομική και δημογραφική δομή ελληνορθόδοξων κοινοτήτων της Ν.Α. Μικράς Ασίας: ‘Αδανα, Μερσίνα, Ταρσός, 1850-1923”. Μέρος των πορισμάτων της έρευνας αυτής δημοσιεύθηκε στο Δελτίο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Το 1998 εγκρίθηκε πρόταση που υπέβαλλε στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού με θέμα την συγκρότηση κοινωνικών ταυτοτήτων [φύλο τάξη, έθνος] στις ορθόδοξες αστικές κοινότητες της Μικράς Ασίας και της Κωνσταντινούπολης. Το 2002 χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Κωστόπουλου για να συνεχίσει την έρευνά του στο πεδίο αυτό. Κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2004 υπήρξε εταίρος (Fellow) του Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Princeton.Το εαρινό εξάμηνο του του ακαδημαϊκού έτους 2013 επιλέχθηκε πάλι ως εταίρος του ιδίου Προγράμματος. Την περίοδο 2013-2015, υπήρξε συντονιστής ερευνητικής ομάδας στο ερευνητικό πρόγραμμα «Μορφές Δημόσιας Κοινωνικότητας στην Ελλάδα του Εικοστού αιώνα».

Επικοινωνία

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΠΑ/Σ-059 Η Δημόσια ιστορία
Ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων
Ι-236 Έθνη και εθνικισμοί στο Βαλκανικό χώρο (19ος – αρχές 20ού αι.)
Επιλογής, Ειδίκευσης γενικών γνώσεων
ΠΑ/Σ-080 Ιστορία και ιστορικό φιλμ
Ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων
Ι-200 Εισαγωγή στην Ιστορία
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΚΙΑ-Ι-4 Μεθοδολογικά Ζητήματα: Ιστορικές προσεγγίσεις
ΠΜΣ Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία

Μαθήματα που έχουν διδαχθεί

Ι-236 Έθνη και Εθνικισμοί στο Βαλκανικό Χώρο (19ος-20ός αι.) (επιλεγόμενο μάθημα)
ΠΑ/Σ-042 Αυτοβιογραφίες (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-059 Η Δημόσια Ιστορία (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-080 Ιστορία και ιστορικό φιλμ (επιλεγόμενο σεμινάριο)

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΠΑ/Σ-059 Η Δημόσια ιστορία
Ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων
Ι-236 Έθνη και εθνικισμοί στο Βαλκανικό χώρο (19ος – αρχές 20ού αι.)
Επιλογής, Ειδίκευσης γενικών γνώσεων
ΠΑ/Σ-080 Ιστορία και ιστορικό φιλμ
Ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΚΙΑ-Ι-4 Μεθοδολογικά Ζητήματα: Ιστορικές προσεγγίσεις
Εξερτζόγλου Χαρίλαος