Χατζοπούλου Στέλλα

Διδάσκουσα σύμφωνα με την πράξη “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού”

Η Στέλλα Χατζοπούλου σπούδασε Ιστορία, στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2008). Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Πρώιμη Νεότερη Ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ (2011) με υποτροφία από το Κληροδότημα Σοφίας Ν. Σαριπόλου. Το 2020 υποστήριξε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών τη διδακτορική διατριβή της στο πεδίο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας με τίτλο «Έμφυλες αναπαραστάσεις στις αγγλικές έντυπες «λαϊκές» μπαλλάντες: οικογένεια και εργασία, 1600-1850» (Τριμελής Επιτροπή: Κ. Γαγανάκης, Μ. Παπαθανασίου, Π. Κάβουρας, Βαθμός: Άριστα Παμψηφεί). Τα ερευνητικά  ενδιαφέροντά της εστιάζουν στον ευρωπαϊκό χώρο κατά την πρώιμη νεότερη περίοδο και τις αρχές της νεότερης περιόδου και κινούνται στο πεδίο της κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας. Η έρευνά της μέχρι τώρα αφορά στην ιστορία του φύλου, την ιστορία της οικογένειας, την ιστορία της εργασία, την ιστορία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας.

Επικοινωνία

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΠΑ/Σ-093 Από το Διαφωτισμό στις επαναστάσεις του 19ου αι.
Ειδικού υποβάθρου ανάπτυξης δεξιοτήτων
Ι-289 Ευρωπαϊκός και ελληνικός Διαφωτισμός
Επιλογής – Μάθημα Γενικού Υπόβαθρου

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Μαθήματα που έχουν διδαχθεί

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΠΑ/Σ-093 Από το Διαφωτισμό στις επαναστάσεις του 19ου αι.
Ειδικού υποβάθρου ανάπτυξης δεξιοτήτων

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Δεν βρέθηκαν μαθήματα