Κανάκης Κώστας

Kαθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινωνιογλωσσολογία»

ΦΕΚ Διορισμού: 1446/06.12.18 τ.Γ

O Κώστας Κανάκης είναι Καθηγητής Κοινωνιογλωσσολογίας και διευθυντής του Εργαστηρίου Εθνογραφικών Προσεγγίσεων της Γλώσσας (ΕΠΠΓ). Αφού ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές του στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (1990), απέσπασε υποτροφία Fulbright και συνέχισε τις σπουδές του στη γλωσσολογία στο University of Chicago (1990-1995) ως Century Scholar όπου και ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή (ΚΑΙ: The Story of a Conjunction, 1995). Δίδαξε στο Program in Hellenic Studies, το Department of Classics και το Program in Linguistics στο Πανεπιστήμιο Princeton (1995-1997), στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (1998-2001) και το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2001-2002). Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου από το 2000. Τα τρέχοντα επιστημονικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στην διασταύρωση της κοινωνιογλωσσολογίας, της πραγματολογίας, της γνωσιακής γλωσσολογίας και της ανθρωπογλωσσολογίας, όπως αποτυπώνεται στη μονογραφία του Εισαγωγή στην πραγματολογία: Γνωστικές και κοινωνικές όψεις της γλωσσικής χρήσης (Εικοστός Πρώτος, 2007, 2η έκδοση 2011) και τους συλλογικούς τόμους Language and Sexuality: (Through and) Beyond Gender (Cambridge Scholars Publishing, 2010) και Γλώσσα και σεξουαλικότητα: Γλωσσολογικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις (Εικοστός Πρώτος, 2011). Η πρόσφατη έρευνά του εστιάζει σε ζητήματα γλώσσας και κοινωνίας στα Βαλκάνια και κυρίως στην ενδεικτική σχέση γλώσσας, φύλου και σεξουαλικότητας και γλώσσας και εθν[οτ]ικής ταυτότητας στο βαλκανικό γλωσσικό τοπίο. Στις εκδόσεις του περιλαμβάνεται επίσης ο συλλογικός τόμος Subjectification: Various Paths to Subjectivity (συνεπιμέλεια με τους A. Athanasiadou και B. Cornillie, Mouton de Gruyter, 2006). Έχει παρουσιάσει τη δουλειά του ως προσκεκλημένος ομιλητής σε πολλά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει συνεργαστεί με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας με διάφορες ιδιότητες (από το 1999). Το 2012-2015 ήταν μέλος του Προγράμματος Αριστείας “(In)fercit” και το 2015-2106 ήταν υπότροφος του DFG στο Institüt fur Slawistik του Humboldt-Universität zu Berlin για το πρόγραμμα Spray-canned discourses: Investigating language and precarious citizenship in the linguistic landscape of Athens and Belgrade”. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί στα περιοδικά Gender and Language, Constructions and Frames, Journal of Modern Greek Studies, Punctum, BELLS και έχει υπηρετήσει ως κριτής για τα Journal of Pragmatics, Constructions and Frames, Language and Communication, Journal of the Language of Aggression and Conflict, The European Journal of Humor Research, Glossologia, Problems of Post-Communism και τον εκδοτικό οίκο Routledge. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής των περιοδικών Gender and Language και Journal of the Language of Aggression and Conflict και εκδότης (με τον Θ. Παραδέλλη) του περιοδικού Aegean Working Paper in Ethnographic Linguistics (AWPEL).

Επικοινωνία

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΓΛ-301 Μέθοδοι και τεχνικές έρευνας και συγγραφής
Γενικού υποβάθρου
ΓΛ-300 Εισαγωγή στη γλωσσολογία
Υποχρεωτικό μάθημα γενικού υποβάθρου

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Μαθήματα που έχουν διδαχθεί

ΓΛ-310 Στοιχεία Πραγματολογίας: Η γλώσσα εν χρήσει (επιλεγόμενο μάθημα)
ΠΑ/Σ-017 Γλωσσικές μυθολογίες: Γλώσσα και εθνικισμός (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-034 Πραγματολογία (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-048 Ζητήματα Κοινωνιογλωσσολογίας: Γλώσσα, φύλο και σεξουαλικότητα στα Βαλκάνια (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-046 Η δομή της σερβοκροατικής: Κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-051 Ανθρωπογλωσσολογία (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-071 Δείξη και ενδεικτικότητα (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΦΠΚ-2 Γλώσσα, φύλο και σεξουαλικότητα (μεταπτυχιακό μάθημα, ΠΜΣ Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία)

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΓΛ-301 Μέθοδοι και τεχνικές έρευνας και συγγραφής
Γενικού υποβάθρου

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Δεν βρέθηκαν μαθήματα