Καραγιάννη Ελένη

Διδάσκουσα σύμφωνα με την πράξη “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού”

Η κυρία Ελένη Καραγιάννη είναι διδάκτωρ Παιδαγωγικής (Διδακτική της ιστορίας) του τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (ΦΠΨ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας (ΕΚΠΑ) (2019). Η διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Η αξιοποίηση των αναλογιών όπως αναφαίνονται στις κοινωνικές αναπαραστάσεις, και η εξέλιξή τους για τη δόμηση της ιστορικής σκέψης από μαθητές της τελευταίας τάξης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» βαθμολογήθηκε ομόφωνα με Άριστα. Διαθέτει επίσης δύο (2) μεταπτυχιακούς τίτλους, επίσης από το  ΕΚΠΑ ως ακολούθως: Α. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (2012) στην Επικοινωνία και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στις Συγκρούσεις και τη Διαχείριση των Συγκρούσεων από το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης  (ΕΜΜΕ) και Β. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (2009) με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική (Διδακτική – Προγράμματα Σπουδών) από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ).

Η κ. Καραγιάννη είναι πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, έχει διδακτικό και βοηθητικό έργο στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και διαθέτει α. Δίπλωμα Γαλλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Sorbonne II) (C2) από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης και β. Πρώτο Πιστοποιητικό στην Αγγλική Γλώσσα (B2) από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και Γνώσεις Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Β’ Επίπεδου (Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Πράξη). Είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικός στη δημόσια Εκπαίδευση. Το σχολικό έτος 2012-2013 αποσπάστηκε  στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Τμ. Μειονοτικών και Ξένων Σχολείων, Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης). Από το 2014 έως το 2018 αποσπάστηκε  στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ως Επιστημονικό Προσωπικό. Κατά τη διάρκεια της απόσπασής της στο ΙΕΠ απέκτησε σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε ποικίλα εκπαιδευτικά αντικείμενα μέσω της συμμετοχής της σε δράσεις εθνικής εμβέλειας, διεθνείς συνεργασίες, συμμετοχή σε επιστημονικές και θεσμικές ομάδες και  ενεργό ρόλο σε αναπτυξιακά προγράμματα. Έχει εκπονήσει, κατόπιν επιλογής, Πρόγραμμα Σπουδών στην Ιστορία και Επιμορφωτικό υλικό καθώς και Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων. Η επιστημονική της δραστηριότητα αναφέρεται σε συνεργασίες: α. με το ΕΚΠΑ και συγκεκριμένα  με το «Εργαστήριο Ανάπτυξης της Δημιουργικότητας» του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ,  και β.  με τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ), της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» στο Πρόγραμμα: Ακαδημία για Γονείς. Έχει συμμετοχή α. σε επιστημονικές ομάδες, επιτροπές (μέλος της ομάδας εργασίας για την αναθεώρηση των Προεδρικών Διαταγμάτων 200 & 201/1998 για την προσχολική και τη δημοτική εκπαίδευση, μέλος Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε) για θέματα λειτουργίας δικτύου πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Υ.Π.Π.Ε.Θ (ΦΕΚ 7/13-01-2016/Τ Υ.Ο.Δ.Δ), β. σε εκπαιδευτικά συνέδρια, σεμινάρια, εκπαιδευτικές ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα με την ιδιότητα της προέδρου, του μέλους της επιστημονικής ομάδας,  της επιμορφώτριας ή της εισηγήτριας, γ. σε πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών, σχετικά με την εκπαίδευση και δ. παρακολούθηση συνεδρίων και επιμορφώσεων (πιστοποιημένων και μη)

Εισηγήσεις δημοσιευμένες σε Πρακτικά Συνεδρίων μετά από κρίση

 • Καραγιάννη, Ε. (2011) Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις- Προγράμματα και παροχές  για τους ΥΨΙΜ (Υψηλών Ικανοτήτων Μαθητές). Στο Ε. Παπάνης και Π. Γιαβρίμης (Επιμ.), Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου: «Έρευνα, Εκπαιδευτική Πολιτική & Πράξη στην Ειδική Αγωγή», Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης 8-10 Οκτωβρίου 2010, σ.σ 316-329. ISBN: 978-960-7475-48-0.
 • Καραγιάννη, Ε. (2016). Σχεδιασμός Αναλυτικών προγραμμάτων και Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας για Μαθητές Υψηλών Ικανοτήτων (ΥΨΙΜ). Στο Γ. Παπαδάτος, Στ. Πολυχρονοπούλου, Α. Μπαστέα  (επιμ.). Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης,  02-05 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011, β’ τόμος (σ.σ 103-113).  Αθήνα: ΕΚΠΑ,
 • Καραγιάννη, Ε., Κλαδάκης , Ι. (2012).  Συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ των δασκάλων. Στο Αθ. Παπάς (επιμ.)  Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο,  «ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΛΛΙΣΤΟΝ ΕΣΤΙ ΚΤΗΜΑ ΒΡΟΤΟΙΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» 5-7 Οκτωβρίου 2012. Αθήνα: ΕΛΛΙΕΠΕΚ. ΙSSN 1790-8574.  Ανακτημένο και διαθέσιμο στο:  http://www.elliepek.gr/documents/6o_synedrio_eisigiseis/6th_conference_program.pdf
 • Καραγιάννη, Ε. (2013). Ψυχολογικά και κοινωνικοσυναισθηματικά προβλήματα της παιδικής ηλικίας των Υψηλών Ικανοτήτων παιδιών. Στο Χ. Μπαμπούνης (επιμ.) Πρακτικά του Συνεδρίου «Παιδική ηλικία: Κοινωνιολογικές, Πολιτισμικές, Ιστορικές και Παιδαγωγικές διαστάσεις» (σ.σ 1208-1213). Αθήνα: ΕΚΠΑ. ISBN: 978-960-466-143-5
 • Καραγιάννη, Ε & Ρουσσάκης, Ι. (2015). Ανατομία και Διαχείριση των συγκρούσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα: Θεώρηση, διερεύνηση και πρακτικές». Στο Γ. Παπαδάτος, Στ. Πολυχρονοπούλου, Α. Μπαστέα  (επιμ.) Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών της Εκπαίδευσης (σ.σ 547-558). Αθήνα: ΕΚΠΑ.
 • Παπαδοπούλου, Ε., Καραγιάννη, Ε., Κουτίδου, Ε., Καρναβάς, Β., Καπετανάκης, Ι. (2017). Η Μαθητική Διαρροή στην ελληνική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση – Περίοδος αναφοράς 2013-2016. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Η εκπαίδευση στον 21ο αιώνα. Θεωρία και πράξη. Αναζητώντας το ελκυστικό και αποτελεσματικό σχολείο» (σ .σ 381-389) http://www.ekedisy.gr/praktika-2ou-panelliniousynedriou. ISBN: 978-618-83517-1-4
 • Καραγιάννη, Ε. (2022) Στερεότυπες Κοινωνικές Αναπαραστάσεις των μαθητών της Στ’ τάξης του δημοτικού σχολείου σχετικά με τις Ατομικές ελευθερίες: Η περίπτωση του μαθήματος της Ιστορίας. Πρακτικά ΙΣΤ΄ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Το σχολείο στη δημοκρατία, η δημοκρατία στο σχολείο, (2019) Βόλος (ISBN 978-960-9439-78-7).
 • Karagianni, E. (2020) Analogies as a tool for creativity in history teaching. Talent Education 2020 Conference proceedings–On-line, Slovenia. https://www.talenteducation.si/en/library/

Δημοσιεύσεις ως μέλος Επιστημονικών και Ερευνητικών Ομάδων στο πλαίσιο Αναπτυξιακών και Ευρωπαϊκών Έργων

 • Καραγιάννη, Ε. (2015). Πρόγραμμα Σπουδών της Ιστορίας της Γ’ τάξης Δημοτικού σχολείου. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) Π.Σ της Ιστορίας στα πλαίσια της Πράξης: «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ 295450 (ΕΣΠΑ 2007-2013). Αθήνα.
 • Kourbetis, V., Gelastopoulou, M., Spanaki, A., Karagianni, E., Roussakis, Y. (2015) School Leadership Policy Action Plan for Equity and Learning (Greece). European Policy Network on School Leadership (EPNoSL) (EAC/42/2010) [Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εκπαιδευτική Ηγεσία] (3d Period)..
 • Καραγιάννη, Ε. (2015) Τεύχος μελέτης εξειδίκευσης μεθοδολογίας, ανάπτυξης προδιαγραφών και μεθοδολογίας επιλογής των σεναρίων των εκπαιδευτικών για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ανά γνωστικό αντικείμενο για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο γνωστικό αντικείμενο «Διαθεματική ομάδα (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση)». Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Μελέτη εξειδίκευσης μεθοδολογίας, ανάπτυξης προδιαγραφών και μεθοδολογίας επιλογής των σεναρίων των εκπαιδευτικών για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο «Διαθεματική Ομάδα» για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στα πλαίσια της Πράξης «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» (ΕΣΠΑ 2007-2013). Αθήνα. Διαθέσιμο στο: http://aesop.iep.edu.gr/sites/default/files/diathematiki_omada_de.pdf
 • Ε. Παπαδοπούλου, Ε. Καραγιάννη, Β. Καρναβάς, Ε. Κουτίδου, Ι. Καπετανάκης (2017) Έρευνα-Μελέτη με τίτλο : «Η μαθητική διαρροή στην ελληνική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση – Περίοδος αναφοράς 2013-2016». Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ): Παρατηρητήριο Μαθητικής Διαρροής. Διαθέσιμο       στο:

http://www.iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Paratiritirio/2017/Mathiti ki_Diarroi_Ereyna_2013-2016_Paratiritirio_Mathitikis_Diarrois.pdf

ISBN 978-618-80089-5-3 (PDF)

 • Ε. Καραγιάννη, Ε. Αναστασοπούλου, Α. Δάντη, Μ. Δοκοπούλου, Μ. Πανταζίδου, Ρ. Χρουσαλά (2018) Οδηγός για την ένταξη της οπτικής του φύλου στα Προγράμματα Σπουδών και στα διδακτικά βιβλία και υλικά. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ): Ομάδα για την Οπτική του Φύλου   Αθήνα.
  Διαθέσιμο        στο: http://www.iep.edu.gr/images/IEP/GENERAL/2018-05- 15_odigos_isotita_fylon.pdf
 • Καραγιάννη, Ε. (2021). Εκπονήτρια για την παραγωγή προγραμμάτων καλλιέργειας δεξιοτήτων στο πλαίσιο του ΠΕ5 «Εκπόνηση επιμορφωτικού – Υποστηρικτικού υλικού» του Υποέργου 1 της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων» με κωδικό ΟΠΣ 5092064 (ΑΝΑΘΕΣΗ: αρ. πρωτ. 5749/07-05-2021/Απόσπασμα Πρακτικού 24/06-05-2021 του ΙΕΠ. ΑΔΑ: ΡΞ2ΒΟΞΛΔ-ΜΝΘ και αρ. πρωτ. 5572/28-04-2021/Απόσπασμα Πρακτικού 23/28-04-2021 του ΙΕΠ. ΑΔΑ: 9ΞΤΗΟΞΛΔ-ΦΣ5).

Τίτλοι Προγραμμάτων:

Α.  Μνήμη και δημοκρατία: αξιοποίηση ενός τόπου ιστορικής μνήμης και καλλιτεχνικής δημιουργίας στη δημοκρατική παιδεία

Β.  Έμφυλες Διακρίσεις και βία στα Μ.Μ.Ε και στην Τέχνη

 • Καραγιάννη, Ε. (2021). Εκπονήτρια και επιμορφώτρια στο πλαίσιο των Πράξεων: «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS:5035542 και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS:5035543 του ΙΕΠ για το διδακτικό αντικείμενο της Ιστορίας του Δημοτικού Σχολείου (Σύμβαση με Αρ. Πρωτ.: 1357/12-02-2021. ΑΔΑ: 6Δ94ΟΞΛΔ-4ΣΩ) με αντικείμενο :

ι. Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπόνησης Εκπαιδευτικού Πακέτου για υπάρχοντα Προγράμματα Σπουδών της Ιστορίας δημοτικού (MIS: 5035542)

ιι. Εκπόνηση Επιμορφωτικού Υλικού για υπάρχοντα Προγράμματα Σπουδών της Ιστορίας δημοτικού – (MIS: 5035543)

ιιι. Έργο Επιμόρφωσης (Επιμορφώτρια Α´)

ιν. Μετασχηματισμός Επιμορφωτικού Υλικού των νέων Προγραμμάτων Σπουδών σε Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC- Massive Online Open Course),

ν. Επικαιροποίηση του Προγράμματος Σπουδών και του Οδηγού Εκπαιδευτικού του γνωστικού αντικειμένου Ιστορία (Δημοτικό) με βάση την ανάθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ με θέμα «Ανάθεση επικαιροποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών Εκπαιδευτικού χωρίς κόστος για τον φορέα» (Απόσπασμα Πρακτικού 10/25- 02-2021) τα οποία αρχικά εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «Νέο Σχολείο».


Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά με κριτές

 • Καραγιάννη, Ε. (2018). H ανάδυση της έννοιας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από τις κοινωνικές αναπαραστάσεις των μαθητών της Στ’ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου, στο πλαίσιο του μαθήματος της ιστορίας. Το βήμα των Κοινωνικών Επιστημών ΤΟΜΟΣ ΙΗ΄, Τεύχος 70 Ειδικό τεύχος: Αφιέρωμα στη Μνήμη Πανταζή Τερλεξή Φθινόπωρο 2018. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
 • Κaragianni., E. et Cavoura, T. (2022). Représentations de la coexistence des statues historiques et d’œuvres d’art dans un endroit militaire. Éducation & Didactique, XX(X), XXXX. Rennes : Presses universitaires de Rennes
 • Καραγιάννη, Ε. (2022) (Υπό δημοσίευση) Αξίες και συναισθηματικά στοιχεία στις Κοινωνικές Αναπαραστάσεις των μαθητών/τριών της Στ’ δημοτικού σχολείου για τους αγωνιστές του 1821 στο μάθημα της ιστορίας. Μέντορας. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Επικοινωνία

Προπτυχιακά Μαθήματα

Δεν βρέθηκαν μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Μαθήματα που έχουν διδαχθεί

Προπτυχιακά Μαθήματα

Δεν βρέθηκαν μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Δεν βρέθηκαν μαθήματα