Πατεράκη Μιμήνα

Διδάσκουσα σύμφωνα με την πράξη “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού”

Η Μιμήνα Πατεράκη  είναι ακαδημαϊκή υπότροφος στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διδάσκει Πολιτική Ανθρωπολογία & Ειδικά Ζητήματα Ανθρωπολογίας του Πολιτικού. Έλαβε διδακτορικό δίπλωμα στην Ανθρωπολογία του Χορού από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΣΕΦΑΑ). Διδάσκει  Ανθρωπολογία του Αθλητισμού καθώς και  Ανθρωπολογία του Σώματος & του Φύλου σε μεταπτυχιακό επιπεδο στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και επιμελείται ως σύμβουλος καθηγήτρια μεταπτυχιακές διατριβές. Έχει διδάξει Ανθρωπολογία της Επιτέλεσης, Πολιτική Ανθρωπολογία, Ανθρωπολογία & Περιβάλλον, Αστική Ανθρωπολογία στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Επίσης έχει διδάξει Ιστορία Χορού και Εθνοχορολογία στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΣΕΦΑΑ). Έχει διδάξει χορό σε συλλόγους και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και έχει σκηνοθετήσει επιτελέσεις επί σκηνής καθώς επίσης έχει σχεδιάσει τοπικές εκπαιδευτικές και κοινωνικές πολιτικές. Εργάζεται είκοσι πέντε χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση και σήμερα είναι διαχειρίστρια έργων (κυκλική οικονομία, βιωσιμότητα ενέργειας, ψηφιακός μετασχηματισμός κ.α.) στην επιτελική Διεύθυνση Έρευνας, Ανάπτυξης & Προγραμματισμού του Δήμου Κορυδαλλού.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στις επιτελέσεις στον δημόσιο πολιτισμό (χορός, κινηματογράφος, ΜΜΕ) σε σύγχρονα αστικά περιβάλλοντα (Ελλάδα, Βαλκάνια, Μεσόγειος). Έχει μελετήσει εθνικοποιητικές διαδικασίες όπως η πολιτισμική οικειότητα και η πολιτισμική εγγύτητα και έχει εστιάσει στη ρητορική της νοσταλγίας, της παρωδίας, της αυθεντικότητας και της πολιτισμικής κληρονομιάς. Η διδακτορική της έρευνα διενεργήθηκε στον Κορυδαλλό Αττικής δίνοντας έμφαση στην μελέτη του εθνικισμού και της οικονομικής κρίσης ως πολιτικές έννοιες μέσα από τον κινηματογράφο και τον χορό. Στο πλαίσιο αυτό έχει προσεγγίσει τον κινηματογράφο και τον χορό ως πεδία όπου οπτικοποιούνται και ενσαρκώνονται δημόσιοι, πολιτικοί λόγοι δίνοντας έμφαση στην τοπική ρητορική των πολιτών αναφορικά με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα.

Πρόσφατα, έχει μελετήσει τις εθνικές & ευρωπαϊκές πολιτικές αναφορικά με την κυκλική οικονομία δίνοντας έμφαση στις εναλλακτικές εκφράσεις της έννοιας του πολίτη. Παράλληλα έχει δώσει έμφαση στις εμπειρίες του σώματος εστιάζοντας σε διαφορετικές συναισθηματικές ποιότητες του ιλίγγου. Μελετώντας τον χορό ως ενσαρκωμένη κοινωνική πρακτική προσεγγίζει αντίστοιχες πρακτικές στο πλαίσιο του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής εστιάζοντας στις σχέσεις αθλητισμού και εθνικισμού, στις έμφυλες ιεραρχικές σχέσεις και τις διαφορετικές εκφάνσεις βίας. Έχει συγγράψει επιστημονικά άρθρα στα ελληνικά και τα αγγλικά για την Ανθρωπολογία και έχει παρουσιάσει ανακοινώσεις των εργασιών της σε διεθνή συνέδρια και σεμινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους

 • Πατεράκη Μιμήνα 2023. Αντικρουόμενες θεωρήσεις πολιτών στον κρατικό σχεδιασμό: Εφαρμόζοντας παγκόσμιες πολιτιστικές πολιτικές σε τοπικό επίπεδο στα χρόνια της λιτότητας στην Ελλάδα. Συλλογικός τόμος στην Ελληνική Γλώσσα του διεθνούς εργαστηρίου: International Workshop “Resilience and marketisation: uses of ICH in times of economic crisis”, Συνδιοργάνωση UNESCO frictions project του École des hautes études en sences sociales (EHESS) και η Διεύθυνση Σύγχρονης Πολιτισμικής Κληρονομιάς, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και το Μουσείο Σύγχρονου Ελληνικού Πολιτισμού. Αθήνα, 3-4 Σεπτεμβρίου 2019 (υπό έκδοση).
 •  Πατεράκη Μιμήνα 2023. Επίμετρο στο Χορός και Ευεξία, [Dance and Wellbeing] Oxford Handbook, επιμ. Χρήστος Παπακώστας, ΔΙΣΙΓΜΑ:Θεσσαλονίκη (υπό έκδοση).
 •  Πατεράκη, Μιμήνα 2023. Κινηματογραφικός Χορός και Πολιτισμική Εγγύτητα. Ο Χορός με τα Πέπλα ως Ενσαρκωμένη Ιστορικότητα σε Δράση. Στο Χ. Παπακώστας, Ρ. Λουτζάκη (επιμ.) Εθνοχορογραφίες (σ.201-213) Αθήνα:Δίσιγμα.
 •  Angelidou Aliki & Pateraki Mimina. 2023. EU projects on “Circular Economy”: a multi level 6 (non)collaborative process in post-memoranda Greece στο συλλογικό τόμο The circular economy:between promises of renewal and unequal global circulation. Επιμ. Patrick O’Hare και Dagna Rams (υπό έκδοση).
 • Πατεράκη, Μιμήνα. 2018. Κοιτώντας πίσω, προχωρώντας μπροστά: Παράλληλες χορευτικές παραδόσεις στο Λεσκοβίκι. Στο συλλογικό τόμο Τα πολλαπλά σύνορα ενός μεταβαλλόμενου κόσμου. Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Εθνογραφικές Δοκιμές στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. επιμ. Βασίλης Νιτσιάκος, Ιωάννης Μάνος, Βασίλης Δαλκαβούκης, Αλίκη Αγγελίδου, Γιώργος Αγγελόπουλος. Μετάφραση από τα αγγλικά Χαρά Κοκκίνου. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. σ. 211- 239.
 • Pateraki, Mimina. 2017. Cinematic dance as a local critical commentary on the ‘economic crisis’: Exploring dance in the Korydallos of Attica area in Greece στο συλλογικό τόμο Collaborative Intimacies in Music and Dance. Anthropologies of Sound and Movement. Επιμ. Ευάγγελος Χρυσάγης και Πάνας Καράμπαμπας, Oxford: Berghahm. σ.187-206.
 •  Πατεράκη, Μιμήνα. 2017. Ελληνικός κινηματογράφος, χορός και πολιτισμική εγγύτητα: μία ανθρωπολογική ανάλυση με τους «θεατές» στον Κορυδαλλό Αττικής. Στο Από τον πρώιμο στο σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο: Ζητήματα μεθοδολογίας, ιστορίας, θεωρίας, επιμέλεια: Μαρία Παραδείση, Αφροδίτη Νικολαϊδου, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα. σ.104-138.
 • Mimina Pateraki & Panagiotis Karampampas 2014. Methodological Insights in Dance Anthropology. Embodying identities in dance celebrations in the context of Metamorphosis of Sotiros in Sotira, South Albania], ΣτοΒ. Νιτσιάκος και άλλοι (επιμ) Balkan Border Crossings . 3nd Annual of, Konitsa Summer School, Berlin: LIT,σ.149-174.
 • Mimina Pateraki 2010. “Looking back, moving forward”. Parallel Polyphonic Representations of Historical and Contemporary Dance Practices in Lescovic.” ΣτοΒ. Νιτσιάκοςκαιάλλοι (επιμ). Balkan Border Crossings. 2nd Annual of, Konitsa Summer School, Berlin: LIT,σ.221-235.

Επιστημονικά Περιοδικά

 • Pateraki Mimina & Angelidou Aliki. 2023 . Circular Economy and Negotiations of Green Entrepreneurial Culture in Contemporary Greece. Balkanologie (υπό έκδοση).
 • Pateraki Mimina & Zografou Magda. 2015. Avoiding dilemmas in film analysis: A proposal for emic perspective in anthropological analysis of cinematic dance in Greece. Papers in ethnology and anthropology, Τόμος 25(n.s.no 14),σ.29-48.
 • Vassilis Lantzos &Mimina Pateraki, Dance as a Dedicative Practice in Anastenaria Ritual, Papers in ethnology and anthropology, Τόμος 22, 2013, σ. 85-107.
 • Mimina Pateraki & Costas Mountakis. 2013. Zorba’s Cinematic Dance: Global Fame, Local Claim Beyond Studios and Screens, Science of Dance, Τόμος 6,σ.67-85. 7
 • Πατεράκη, Mιμήνα. 2013.Η συμβολή της Οπτικής Ανθρωπολογίας στη Μελέτη του Χορού. Επιστήμες του Χορού, Τόμος 6, σ. 1-18.  Magda Zografouü & Mimina Pateraki, (2007) The Invisible Dimension of Zorba’sDance. Yearbook of Traditional Music, Τόμος 39, σ.117-131.

Επικοινωνία

Προπτυχιακά Μαθήματα

Δεν βρέθηκαν μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Μαθήματα που έχουν διδαχθεί

Προπτυχιακά Μαθήματα

Δεν βρέθηκαν μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Δεν βρέθηκαν μαθήματα