Μπούρατζη Βασιλική

Διδάσκουσα σύμφωνα με την πράξη “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού”

Επικοινωνία

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΠΑ/Σ-087 Σχολείο, κοινωνία και πολιτισμός
Ειδικού υποβάθρου ανάπτυξης δεξιοτήτων

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Μαθήματα που έχουν διδαχθεί

Προπτυχιακά Μαθήματα

Δεν βρέθηκαν μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Δεν βρέθηκαν μαθήματα