Ιακώβου Βίκυ

Μόνιμη Επίκουρη Kαθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: «Πολιτική φιλοσοφία»

ΦΕΚ Διορισμού: 1970/3.12.2020 τ. Γ΄

Εκπαιδευτική Αδεια

Η Βίκυ Ιακώβου σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές (D.E.A) στην πολιτική φιλοσοφία, στο Τμήμα φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Paris 10–Nanterre (1992) και έλαβε το διδακτορικό της στην πολιτική επιστήμη, με ειδίκευση στην πολιτική φιλοσοφία, από το Πανεπιστήμιο Paris 7–Denis Diderot (2001, τίτλος διατριβής: Une confrontation. Hannah Arendt et la Théorie Critique). Υπήρξε υπότροφος της Ακαδημίας των Βερσαλλιών (1991-1992) και του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (υποτροφία εξωτερικού, 1994-1998) καθώς και Ερευνητική Εταίρος (Fellow) στο Institute for Critical Social Inquiry, New School for Social Research (Ιούλιος 2018). Το διδακτικό έργο, τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις της αφορούν τη νεότερη και σύγχρονη πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία, την Κριτική Θεωρία της Σχολής της Φρανκφούρτης, την επιρροή της ψυχανάλυσης στην πολιτική και κοινωνική θεωρία καθώς και την παράδοση της ουτοπικής σκέψης. Έχει μεταφράσει στα ελληνικά βιβλία και άρθρα φιλοσοφίας και πολιτικής θεωρίας (των M. Abensour, H. Arendt, M. Foucault, E. Levinas, Cl. Lefort, J.-L. Nancy P. Ricœur, J. Rancière, L. Strauss, Sl. Zizek κ.ά.).

Συλλογικός τόμος

Χρ. Αυλάμη, Β. Ιακώβου, Σ. Σιαμανδούρας, Γ. Φαράκλας (επιμ.), Ο Μακιαβέλι μετά τον Μακιαβέλι, Angelus Novus, Αθήνα 2022


Άρθρα

 • «Le concept de critique entre Hannah Arendt et l’Ecole de Francfort», Tumultes, τχ.17-18 (ειδικό τεύχος «L’Ecole de Francfort: La Théorie Critique entre philosophie et sociologie»), Μάιος 2002, σ. 259-278
 • «Quand “tous parlaient une seule et même langue…”: Réflexions à partir de LTI. La langue du Troisième Reich de V. Klemperer», στο A. Cain (επιμ.), Espace(s) public(s), espace(s) privé(s): enjeux et partages, L’Harmattan, Παρίσι 2004, σ. 221-233
 • «Adorno lecteur de Freud», στο A. Kupiec, E. Tassin (επιμ.), Critique de la Politique. Autour de Miguel Abensour, Sens&Tonka, Παρίσι 2006, σ. 407-416
 • «Κριτική θεωρία και ψυχανάλυση. Μεταξύ αναγνώρισης και παραγνώρισης», στο Θ.Λίποβατς, Π. Παπαθεοδώρου (επιμ.), Το νεωτερικό υποκείμενο εμπρός στο αίτημα του Άλλου, Νήσος, Αθήνα 2007, σ.173-208
 • «Τέχνη της γραφής και τέχνη της ανάγνωσης κατά τον Leo Strauss», Σύγχρονα θέματα, τχ. 102, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2008, σ. 26-34
 • «Η ανάλυση του αντισημιτισμού στον Adorno», Αξιολογικά, τχ. 20, Νοέμβριος 2008, σ. 11-24
 • «Η έννοια της συγχώρησης στη Hannah Arendt», Σύγχρονα θέματα, τχ. 103,Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2008, σ. 67-72
 • «Totalitarianism as a Νon-State: On Hannah Arendt’s Debt to Franz Neumann», European Journal of Political Theory, 8(4), 2009, σ. 29-47
 • «Η κριτική θεωρία και η νεωτερικότητα», στο Σ. Κονιόρδος (επιμ.), Κοινωνική σκέψη και νεωτερικότητα, Gutenberg, Αθήνα 2010, σ. 297-324
 • «Η ερμηνεία της νεότερης πολιτικής φιλοσοφίας από τον Leo Strauss: η περίπτωση του Μακιαβέλλι», Υπόμνημα στη φιλοσοφία, 9, Σεπτέμβριος 2010, σ. 281-310
 • «Οι Καταβολές του Ολοκληρωτισμού τής Χ. Άρεντ. Μερικά σχόλια», Επιστήμη και κοινωνία, 25, φθινόπωρο 2010, σ. 205-215
 • «Για μια κριτική στην κριτική της ουτοπίας»/«Towards a critique of the critique of utopia», στο B. Βλασταράς (επιμ.) Ουτοπία. Utopia Project Archive 2006-2010, Εκδόσεις Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Αθήνα 2011, σ. 389-393/σ.53-57
 • «‘Μια κοινωνία χωρίς ουτοπία θα ήταν μια κοινωνία χωρίς στόχους’. Για την έννοια της ουτοπίας στον Ρικέρ», Νέα Εστία (Αφιέρωμα στον Π. Ρικέρ), τχ. 1847, Σεπτέμβριος 2011, σ. 282-303
 • «To Think Utopia with and beyond Paul Ricœur», στο Τ. Mei, D. Lewin (επιμ.), From Ricœur to Action. The Socio-political Significance of Ricoeur’s Thinking, Continuum, Λονδίνο 2012, σ. 113-135
 • «Δημοκρατία και ολοκληρωτισμός. Αντιπαραβάλλοντας τον Τζόρτζιο Αγκάμπεν με τον Κλωντ Λεφόρ», στο Σ. Ι. Σεφεριάδης (επιμ.), Η δημοκρατική λειτουργία σε καμπή: προκλήσεις και απειλές στον πρώιμο 21ο αιώνα, Νήσος, Αθήνα 2014, σ. 159-177
 • «Η στροφή τής Άρεντ στο παρελθόν: Αποκατάσταση της παράδοσης ή μπενγιαμινική χειρονομία;», Ένεκεν (Αφιέρωμα στη Hannah Arendt), τχ. 36, Απρίλιος-Ιούνιος 2015, σ. 97-108
 • «Τα όρια της ουτοπίας», στο Λ. Βεντούρα, Δ. Καρύδας, Γ. Κουζέλης (επιμ.), Σύνορα / Όρια, Τοπικά ΙΓ΄,  Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου, Νήσος, Αθήνα 2017, σ. 159-177
 • «Προς ένα νέο δημοκρατικό πνεύμα», εισαγωγή στο Μ. Αμπενσούρ, Η δημοκρατία ενάντια στο κράτος. Ο Μαρξ και η μακιαβελική στιγμή, Στάσει Εκπίπτοντες, Αθήνα 2019, σ. 7-40
 • «Η κοινοτοπία του κακού, άλλοτε και τώρα», Αληthειa, τχ. 10, φθινόπωρο 2019, σ. 221-236
 • «Όλοι μπορούν να μιλούν, αλλά λίγοι να αληθολογούν. Για τη φουκωική προβληματοποίηση της δημοκρατίας», στο Β. Κιντή, Χλ. Μπάλλα, Γ. Φαράκλας (επιμ.), Τόποι: αντίδωρα στον Παντελή Μπασάκο, Εκδόσεις της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο 2019, σ. 171-198 (http://www.phl.uoc.gr/ekdoseis/ariadniSupplement.php)
 • «‘Πώς ένας νεκρός να κλάψει τους νεκρούς;’ Σχόλιο στην ταινία Ο γιος του Σαούλ, του Λάζλο Νέμες», Σύγχρονα θέματα, τχ. 150-151, Οκτώβριος 2020-Μάρτιος 2021
 • «Walter Benjamin, Utopia and Us», στο M. Bartsidis, C. Douzinas (επιμ.), Left Theory in the 21st century. Living in Dark Times, Transform Europe! & Nicos Poulantzas Institute, 2021, σ. 154-163
 • «Ο φόβος από την αριστοτελική Τέχνη ρητορική στον χομπσιανό Λεβιάθαν. Μια υπόθεση ανάγνωσης», Σύγχρονα Θέματα, τχ. 153-154, Ιούλιος-Δεκέμβριος 2021, σ. 113-127
 • «O Μαρξ ως ‘ο άλλος του Μακιαβέλι’, ο Μαρξ της ‘μακιαβελικής στιγμής’», στο Χρ. Αυλάμη, Β. Ιακώβου, Σ. Σιαμανδούρας, Γ. Φαράκλας (επιμ.), Ο Μακιαβέλι μετά τον Μακιαβέλι, Angelus Novus, Αθήνα 2022, σ. 183-201
 • «Το ερώτημα για την τεχνική ως συγκατάνευση στη ναζιστική φρίκη; Διαβάζοντας τον Χάιντεγκερ με αφετηρία τον Λεβινάς», στο Β. Νικολαΐδου-Κυριανίδου (επιμ.), Οι πολλαπλές εκφάνσεις του αντι-Εβραϊσμού, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2022, σ. 357-372
 • «‘Και για εκείνη, η γέννηση σημαίνει περισσότερα από τον θάνατο’. Ο Ρικαίρ και η Άρεντ περί γέννησης και θανάτου», στο Στ. Ζουμπουλάκης (επιμ.), Πωλ Ρικαίρ, Άρτος Ζωής, Αθήνα 2022, σ. 79-115
 • «Castoriadis, anti-Humanism and the Problem of Alienation», Etica & Politica. Rivista di filosofia / Ethics & Politics. A Review of Philosophy, Special section on Cornelius Castoriadis edited by Fabio Ciaramelli (υπό δημοσίευση)
 • «Η βία του Ενός και η δύναμη των πολλών. Για την αρεντιανή κριτική της βίας», στο Π. Κουφοπούλου, Γ. Φαράκλας (επιμ.), Μελέτες για την Άρεντ, Νήσος, Αθήνα (υπό έκδοση)
 • «Μια θεραπαινίδα που διάβαζε και έγραφε βιβλία. Όψεις της αρεντιανής αναμέτρησης με τον Χάιντεγκερ», Το Έρμα, τχ. 4 (υπό δημοσίευση)
 • «Στοιχεία μιας αρεντιανής θεώρησης της τέχνης», στο Φ. Βασιλείου (επιμ.), Φαινομενολογική αισθητική και θεωρία της τέχνης: Καταβολές, Σχολή και επιδράσεις, Εκδόσεις Ευρασία, Αθήνα (υπό δημοσίευση)

Βιβλιοκρισίες

 • «Μια πολιτική ερμηνεία των ονείρων στο Τρίτο Ράιχ» (για το βιβλίο Σ. Μπέρατ, Τα όνειρα στο Τρίτο Ράιχ, Άγρα, Αθήνα 2015), Χρόνος, τχ. 32, Δεκέμβριος 2015 (http://www.chronosmag.eu/index.php/pl-s.html)
 • «Για το βιβλίο: Rasmig Keucheyan, Αριστερό ημισφαίριο. Μια χαρτογραφία της νέας κριτικής σκέψης, Angelus Novus, Αθήνα 2016», Σύγχρονα θέματα, τχ. 138-139, Ιούλιος-Δεκέμβριος 2017, σ. 111-114 (https://www.synchronathemata.gr/gia-to-vivlio-razmig-keucheyan-aristero-imisferio-mia-chartografia-tis-neas-kritikis-skepsis-mtfr-giorgos-karabelas-angelus-novus-athina-2016-448-s/)
 • «Για το βιβλίο: Τζέφφρεϋ Μπέννινγκτον, Ζακ Ντερριντά, Ντερριντά, Νήσος, Αθήνα 2019», Σύγχρονα θέματα, τχ. 147-148, Οκτώβριος 2019-Απρίλιος 2020, σ. 164-168 (https://www.synchronathemata.gr/teychos-147-148/)
 • «On the Misuse of the Concept of Totalitarianism» (για το βιβλίο: Mattias Desmet, The Psychology of Totalitarianism), Existenz, 15/2 (https://existenz.us/volumes/Vol.15-2Iakovou.pdf)
 • «Για το βιβλίο του Γιάννη Φλυτζάνη Ριζοσπαστική δημοκρατία και πολιτική δικαιωμάτων. Κριτική κοινωνική θεωρία για την πολιτική και το δίκαιο στον Ανρί Λεφέβρ», Άνθρωπος, 8, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2022

 

Μεταφράσεις βιβλίων

 • A. Giddens, Πολιτική και κοινωνιολογία στη σκέψη τού Μαξ Βέμπερ, σε συνεργασία με τον Γ. Σταυρακάκη, Οδυσσέας, Αθήνα 1993
 • S. Žižek, Μίλησε κανείς για «ολοκληρωτισμό»; Πέντε παρεμβάσεις σχετικά με την (κατά)χρηση μιας ιδέας, Scripta, Αθήνα 2002
 • S. Žižek, Καλωσορίσατε στην έρημο του Πραγματικού. Πέντε δοκίμια για την 11η Σεπτεμβρίου και για συναφείς ημερομηνίες, Scripta, Αθήνα 2003
 • S. Žižek, To υψηλό αντικείμενο της ιδεολογίας, Scripta, Αθήνα 2006
 • P. Ricœur, Ο ίδιος ο εαυτός ως άλλος, Πόλις, Αθήνα 2008
 • J. Rancière, Το μίσος για τη δημοκρατία, Πεδίο, Αθήνα 2009
 • G. Durozol, A. Roussel, Λεξικό φιλοσοφίας, Πατάκης, Αθήνα 2010 (σε συνεργασία με τους Σ. Τέγο και Θ. Τραμπούλη)
 • M. Abensour, O Λα Μποεσί, προφήτης της ελευθερίας, Στάσει Εκπίπτοντες, Αθήνα 2016
 • J.-L. Nancy, Η αλήθεια της δημοκρατίας, Πλέθρον, Αθήνα 2017
 • Τζ. Πολίτη, Το μυθιστόρημα και οι προϋποθέσεις του. Αλλαγές στην εννοιολογική δομή των μυθιστορημάτων του 18ου και του 19ου αιώνα, Νήσος, Αθήνα 2018
 • Μ. Abensour, Η δημοκρατία ενάντια στο κράτος. Ο Μαρξ και η μακιαβελική στιγμή, Στάσει Εκπίπτοντες, Αθήνα 2019
 • P. Dardot, Ch. Laval, Κοινό. Δοκίμιο για την επανάσταση στον 21ο αιώνα, Εκκρεμές, Αθήνα 2020 (σε συνεργασία με τον Π. Αγγελόπουλο)

Μεταφράσεις άρθρων

 • R. G. Collingwood, «Η ιδέα της φύσης», στο Γ. Σταυρακάκης (επιμ.), Φύση, κοινωνία και πολιτική, Νήσος, Αθήνα 1998
 • H. Arendt, «Οι τεχνικές των κοινωνικών επιστημών και η μελέτη των στρατοπέδων συγκέντρωσης», Σύγχρονα θέματα, τχ. 83, Δεκέμβριος 2003
 • Cl. Lefort, «Το παρεμβαλλόμενο σώμα. Το 1984 τού George Orwell», Σύγχρονα θέματα, τχ. 90, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2005
 • M. Legros, «Η εικόνα του σώματος και η εθελοδουλεία. Ο Lefort αναγνώστης τού Orwell», Σύγχρονα θέματα, τχ. 90, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2005
 • P. Ricœur, «Το πολιτικό παράδοξο», Σύγχρονα θέματα, τχ. 97, Απρίλιος-Ιούνιος 2007
 • J. Rancière, « Η πολιτική της αισθητικής», στο Γ. Σταυρακάκης, Κ. Σταφυλάκης (επιμ.), Το πολιτικό στη σύγχρονη τέχνη, Εκκρεμές, Αθήνα 2008
 • L. Strauss, «Ο διωγμός και η τέχνη της γραφής», Σύγχρονα θέματα, τχ. 102, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2008
 • P. Ricœur, «H ψυχανάλυση αντιμέτωπη με την επιστημολογία», Νέα Εστία (Αφιέρωμα στον Π. Ρικέρ), τχ. 1847, Σεπτέμβριος 2011
 • M. Abensour, J. Rancière, J.-L. Nancy, «Εμμένοντας στη δημοκρατία», Σύγχρονα θέματα, τχ. 116, Ιανουάριος-Μάρτιος 2012 (σε συνεργασία με τον Κ. Τσαλακό)
 • H. Foster, «Ο καλλιτέχνης ως εθνογράφος», στο Ελ. Ρίκου (επιμ.), Ανθρωπολογία και σύγχρονη τέχνη, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2013
 • M. Florence (M. Foucault), «Φουκώ», Σύγχρονα θέματα, τχ. 124, Ιανουάριος-Μάρτιος 2014, σ. 42-45 (σε συνεργασία με τον Γ. Περτσά)
 • M. Leibovici, «Οι πολιτικοί μύθοι της Charlotte Beradt», στο Ch. Beradt, Τα όνειρα στο Τρίτο Ράιχ, Άγρα, Αθήνα 2015
 • E. Lévinas, «Τα δικαιώματα του ανθρώπου και τα δικαιώματα του άλλου ανθρώπου», Ένεκεν (Αφιέρωμα στον Ε. Lévinas), τχ. 38, Οκτώβριος- Δεκέμβριος 2015
 • R. Scherer, «Ένας άγραφος νόμος», Ένεκεν (Αφιέρωμα στη φιλοξενία), τχ. 42, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2016
 • Α. Birnbaum, «Προς τι ακόμη το πανεπιστήμιο;», Kaboom, τχ. 4, Μάιος 2018
 • P. Clastres, «Κανίβαλοι και ανθρωποφάγοι», Kaboom, τχ. 6, Δεκέμβριος 2019
 • P. Clastres, «Μαρτσένκο», Kaboom (https://kaboomzine.gr/martsenko/)
 • J.-L. Nancy, «Ένας υπερβολικά ανθρώπινος ιός», Nomadic Universality, Μάρτιος 2020 (σε συνεργασία με τον Απ. Λαμπρόπουλο) (nomadicuniversality.com)
 • A. Dolfo, «Ο Μακιαβέλι και η αυτονομία της πολιτικής: μια σύντομη επισκόπηση ‘ενός ζητήματος που ίσως να μη λυθεί ποτέ’», στο Χρ. Αυλάμη, Β. Ιακώβου, Σ. Σιαμανδούρας, Γ. Φαράκλας (επιμ.), Ο Μακιαβέλι μετά τον Μακιαβέλι, Angelus Novus, Αθήνα 2022
 • Al. Pina, «Να (μη) λησμονήσεις: ο Μακιαβέλι ενάντια στη λήθη της καταγωγής στη νεότερη πολιτική θεωρία», στο Χρ. Αυλάμη, Β. Ιακώβου, Σ. Σιαμανδούρας, Γ. Φαράκλας (επιμ.), Ο Μακιαβέλι μετά τον Μακιαβέλι, Angelus Novus, Αθήνα 2022

Επικοινωνία

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΠΑ/Σ-097 Θρησκεία και πολιτική στη νεότερη πολιτική φιλοσοφία
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής
ΠΑ-023 Θερινή Πρακτική Άσκηση
Ειδίκευσης ή Κατεύθυνσης
Φ-473 Η κοινωνική και πολιτική σκέψη του Καρλ Μαρξ
Επιλογής, Ειδικού υποβάθρου
Φ-471 Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΙΑΛ-1 Θεωρίες της ιστορικής μεταβολής: Η ιδέα της προόδου και οι επικριτές της
ΠΜΣ Κρίση και Ιστορική Αλλαγή

Μαθήματα που έχουν διδαχθεί

Ι-273 Εισαγωγή στη φιλοσοφία της ιστορίας (επιλεγόμενο μάθημα)
Κ-360 Κοινωνική θεωρία (επιλεγόμενο μάθημα)
Φ-472 Η κριτική θεωρία της Σχολής της Φρανκφούρτης (επιλεγόμενο μάθημα)
Φ-473 Η κοινωνική και πολιτική σκέψη του Καρλ Μαρξ
ΠA/Σ-050 Βιοπολιτική, βιοεξουσία: Άρεντ, Φουκώ, Αγκάμπεν (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-062 Πάθη και πολιτική στη νεότερη και σύγχρονη πολιτική φιλοσοφία

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΠΑ/Σ-097 Θρησκεία και πολιτική στη νεότερη πολιτική φιλοσοφία
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής
ΠΑ-023 Θερινή Πρακτική Άσκηση
Ειδίκευσης ή Κατεύθυνσης
Φ-473 Η κοινωνική και πολιτική σκέψη του Καρλ Μαρξ
Επιλογής, Ειδικού υποβάθρου

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΙΑΛ-1 Θεωρίες της ιστορικής μεταβολής: Η ιδέα της προόδου και οι επικριτές της
Βίκυ Ιακώβου