Βουλβούλη Αιμιλία

Διδάσκουσα βάσει του ΠΔ 407/80

Η Αιμιλία Βουλβούλη έλαβε το διδακτορικό της στην κοινωνική ανθρωπολογία από το Τμήμα Ανθρωπολογίας του UCL. Το 2002 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (SOAS) αποκτώντας τον τίτλο MA in Social Anthropology of Development.  Οι προπτυχιακές της σπουδές πραγματοποιήθηκαν στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Κεντρικό αντικείμενο της ερευνητικής της ενασχόλησης αποτελούν τα συγκρουσιακά και προεικονιστικά κοινωνικά κινήματα και συγκεκριμένα η συγκρότηση υποκειμενικοτήτων, η συλλογική παραγωγή γνώσης, οι πολιτικές της αξίας, η ιθαγενής τεχνολογία, η ηθική της φροντίδας και το πολιτικό ως «κοινό», στο πλαίσιο της συλλογικής συνθήκης που δημιουργείται κατά τη διαδικασία συγκρότησης και δράσης των κοινωνικών κινημάτων. Τα υπόλοιπα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συνοψίζονται σε θέματα φύλου και σεξουαλικότητας, συναισθημάτων, κριτικής θεωρίας του εγκλήματος, εργασιακής επισφάλειας και μελέτης του πολιτικού Ισλάμ στο πεδίο των πολιτικών της καθημερινότητας. Στο παρελθόν, έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου καθώς και στα Πανεπιστήμια Fatih και Abdullah Gül στην Τουρκία. Από το 2017 διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, αρχικά στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ελληνικός Πολιτισμός» και στη συνέχεια στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία». Έχει υπάρξει μεταδιδακτορική υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (2009 – 2010), στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθώς και μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, στο χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας έργο «Ετεροπολιτικές: Ανασχηματίζοντας το Κοινό και το Πολιτικό» (2017 -2020). Από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους υπήρξε επισκέπτρια ερευνήτρια στο Graduate School του City University of New York. Από τον Σεπτέμβριο του 2021 εργάζεται ως ερευνήτρια στην Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου.

Επικοινωνία

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΚΑ-152 Ειδικά ζητήματα ανθρωπολογίας του πολιτικού
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής
ΚΑ-151 Πολιτική Ανθρωπολογία
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Μαθήματα που έχουν διδαχθεί

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΚΑ-152 Ειδικά ζητήματα ανθρωπολογίας του πολιτικού
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Δεν βρέθηκαν μαθήματα