Φοιτητικά

Φοιτητικά

Οι φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες και τις παροχές που προσφέρει στους φοιτητές του το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το Τμήμα ενθαρρύνει και υποστηρίζει όλες τις φοιτητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος (φοιτητικούς συλλόγους, πολιτιστικές ομάδες, εθελοντικές δράσεις κλπ.).

Η διδασκαλία επικεντρώνεται στην παροχή ολοκληρωμένων σπουδών στους τομείς της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και της Ιστορίας. Στο Τμήμα υπάρχει συστηματικό ενδιαφέρον για την καλλιέργεια του διαλόγου ανάμεσα στα δύο αυτά γνωστικά αντικείμενα και την προσέγγιση συγκεκριμένων θεμάτων, όπως η οικογένεια, το φύλο και οι συγγενικές σχέσεις, η μετανάστευση, οι μειονότητες και οι εθνοτικές ταυτότητες, κ.ά. τόσο από ανθρωπολογική όσο και από ιστορική σκοπιά. Στο Τμήμα πιστεύουμε ότι η πολύπλευρη και σφαιρική προσέγγιση σύγχρονων κοινωνικών και πολιτισμικών φαινομένων προϋποθέτει την κατανόησή τους ως ιστορικών φαινομένων, συνεπώς αναγνωρίζει την ιστορική τους διάσταση. Η διερεύνηση και κατανόηση της αλληλεπίδρασης παρόντος και παρελθόντος και των ποικίλων χρήσεων του παρελθόντος στο παρόν αποτελούν βασική πλευρά της ερευνητικής και εκπαιδευτικής φυσιογνωμίας του Τμήματος, ήδη από την εποχή της ίδρυσής του, και έχει αποδώσει μέχρι σήμερα πολλούς καρπούς. Η φυσιογνωμία αυτή αντανακλάται στη δομή του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος, στη θεματολογία διδακτορικών διατριβών αλλά και στα συνέδρια που έχει οργανώσει το Τμήμα στη βάση αυτού του διαλόγου.