Περιοδικό Νέες Έρευνες

 

Οι ΝΕ είναι μια ετήσια ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Στόχος του περιοδικού είναι να αποτελέσει ένα χώρο στον οποίο νέες ερευνήτριες και ερευνητές που ασχολούνται με θέματα που εμπίπτουν στις γνωστικές πειθαρχίες που υπηρετούνται στο Τμήμα και στις κοινωνικές σπουδές γενικότερα (κοινωνική ανθρωπολογία, ιστορία, γλωσσολογία, φιλοσοφία κ.ά) μπορούν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να γνωρίσουν τη δουλειά συναδέλφων τους. 

ΤΕΥΧΟΣ 1 [ISSN 2944 9214]

Στο πρώτο τεύχος του περιοδικού Νέες Έρευνες συμμετέχουν υποψήφιοι/ες διδάκτορες που έλαβαν μέρος στην ετήσια συνάντηση υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστημίου Αιγαίου το έτος 2021. Τα άρθρα που περιλαμβάνονται καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων στο πεδίο της κοινωνικής ανθρωπολογίας και της ιστορίας: ζητήματα υλικού πολιτισμού και αναστοχασμού, μεταναστευτικών δικτύων και κινητικοτήτων, σωματειακής οργάνωσης προσφύγων, μνήμης τοπικών κοινοτήτων και σχέσεων με την αρχαιολογία, σχέσεων πολιτικής και δικαιοσύνης σε τοπικές κοινότητες, μνήμης και λογοτεχνίας.

Σημείωμα Συντακτικής Επιτροπής 


ΤΕΥΧΟΣ 2 [ISSN 2944 9214]

Στο δεύτερο τεύχος του περιοδικού Νέες Έρευνες συμμετέχουν υποψήφιοι/ες διδάκτορες που έλαβαν μέρος στην ετήσια συνάντηση υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστημίου Αιγαίου το έτος 2022. Τα άρθρα που περιλαμβάνονται καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων στο πεδίο της κοινωνικής ανθρωπολογίας, της ιστορίας και της πολιτικής φιλοσοφίας: ζητήματα φύλου και ιατρικών πρακτικών, τραύματος και διεθνοτικών ταυτοτήτων, πολιτικών ταυτοτήτων, φεμινισμού και μαρξισμού, οικονομίας και πολιτικής, υλικού πολιτισμού και γυναικείας κοινωνικότητας.

Σημείωμα Συντακτικής Επιτροπής


 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι ΝΕ είναι μια ετήσια ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Στόχος του περιοδικού είναι να αποτελέσει ένα χώρο στον οποίο νέες ερευνήτριες και ερευνητές που ασχολούνται με θέματα που εμπίπτουν στις γνωστικές πειθαρχίες που υπηρετούνται στο Τμήμα και στις κοινωνικές σπουδές γενικότερα (κοινωνική ανθρωπολογία, ιστορία, γλωσσολογία, φιλοσοφία κ.ά) μπορούν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να γνωρίσουν τη δουλειά συναδέλφων τους. Η εκδοτική αυτή πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας του Τμήματος να ανταποκριθεί στην ανάγκη των νέων ερευνητριών και ερευνητών για επιστημονική επικοινωνία και διάλογο με τη δημιουργία του θεσμού της ετήσιας συνάντησης υποψηφίων διδακτόρων, ο οποίος έχει συμπληρώσει περισσότερα από τριάντα χρόνια λειτουργίας. Στο πλαίσιο αυτό υποψήφιες/ιοι διδάκτορες από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες, ιδέες και προτάσεις και να επωφεληθούν από τα σχόλια διδασκόντων του Τμήματος και άλλων επιστημόνων που βρίσκονται εκεί για να υποστηρίξουν και να σχολιάσουν τις ερευνητικές και συγγραφικές τους προσπάθειες οι οποίες στηρίζονται σε βιβλιογραφική, αρχειακή έρευνα ή έρευνα πεδίου. Στο περιοδικό φιλοξενούνται εργασίες που υπογράφονται από υποψήφιους διδάκτορες που έχουν συμμετάσχει στην ετήσια συνάντηση, καθώς και από απόφοιτους των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος. Προϋπόθεση για τη δημοσίευση των κειμένων που υποβάλλονται είναι η σύμφωνη γνώμη των επιστημόνων στους οποίους ανατίθεται η κρίση τους.


ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συντακτικη Επιτροπη

 • Βενετία Καντσά
 • Παναγιώτης Πανόπουλος
 • Πηνελόπη Τοπάλη
 • Αιμίλιος Τσεκένης
 • Ελένη Γκαρά
 • Ποθητή Χαντζαρούλα
 • Βίκυ Ιακώβου

Επιστημονικη Επιτροπη

 • Γρηγόρης Ανανιάδης
 • Κώστα Γιαννακόπουλος
 • Ελένη Γκαρά
 • Βίκυ Ιακώβου
 • Βενετία Καντσά
 • Αλεξάνδρα Μπακαλάκη
 • Ρίκα Μπενβενίστε
 • Παναγιώτης Πανόπουλος
 • Ελένη Παπαγαρουφάλη
 • Ευθύμιος Παπαταξιάρχης
 • Θεόδωρος Παραδέλλης
 • Γιώργος Πλακωτός
 • Πηνελόπη Τοπάλη
 • Αιμίλιος Τσεκένης
 • Ποθητή Χαντζαρούλα
 • Αίγλη Χατζούλη

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στο περιοδικό μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα, με αναφορά στον/στην συγγραφέα για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς. Οι συγγραφείς των άρθρων που δημοσιεύονται στο ΝΕ διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα των άρθρων τους και δίνουν στο περιοδικό το δικαίωμα της πρώτης δημοσίευσης.